Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

556 - Anmärkning - Fildokumentation (R)

Tietoja tiedoston dokumentaatiosta, esim. manuaalit, joissa selitetään tiedoston sisältöä ja käyttöä.

Till exempel manualer, där en datafils innehåll och användning förklaras.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

...

8 Ej preciserad 

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

...