Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. 

m Besättning Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

...