883 -  Proveniens för maskingenererad metadata (R)

Länkfält som används för information om proveniens för den helt eller delvis maskingenererade metadata som kan finnas i posten.

Fältet är endast avsett för maskinell uppdatering och ska ligga kvar i poster som har importerats från extern källa.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Uppgift saknas

0 Helt maskingenererad

1 Delvis maskingenererad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Genereringsprocess (NR)

b Tillförlitlighet (NR)

d Genereringsdatum (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).

q Kod för genererande instans (NR)
Koden tas från en förteckning, se Organisationer.

x Slutdatum för giltighet (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).

u URI, Uniform Resource Identifier (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

883 0# ‡8 1\p ‡a classify ‡d 20120407 ‡q OCoLC-D ‡c 0.5

883 1# ‡8 1\p ‡a autodewey ‡d 20120407 ‡q DLC ‡c 1

883 0# ‡8 1\p ‡a deweyclassifierv0.1 ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB ‡c 0,75 ‡0 (DE-101)040268942

883 0# ‡8 1\p ‡a parallelrecordcopy ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB

883 0# ‡8 1\p ‡8 2\p ‡u http://publishers.oclc.org/en/metadata/ ‡d 20120206 ‡q OCoLC ‡c 0.85 ‡0 (OCoLC)ANT006000

883 0# ‡8 1\p ‡u http://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true ‡d 20120817 ‡q OCoLC-D ‡c 0.9

883 0# ‡8 1\p ‡a aviafgerman ‡d 20110106 ‡q OCoLC ‡c 1 ‡0 (OCoLC)viaf27070050

 

  • No labels