Tilastollisen päättelyn jatkokurssi (5 op)

Luennot

Pekka Nieminen, II periodilla ma 10-12 salissa B120 ja ti 12-14 salissa C124. Ensimmäinen luento ma 28.10.

Harjoitukset

Ti 14-16 salissa B120. Ensimmäiset harjoitukset ti 5.11.

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kurssikuvaus

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi on tilastotieteen syventävien opintojen kurssi, joka on tilastotieteen pääaineopiskelijoille pakollinen. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintojen tilastollisen päättelyn kurssilla opittua uskottavuuspäättelyä. Keskeistä sisältöä ovat suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka ja uskottavuusfunktioon perustuvat testit malleissa, joiden parametri on vektori.

Kurssi soveltuu myös valinnaisena kurssina niille tilastotieteen sivuaineopiskelijoille, jotka haluavat suorittaa vähintään aineopintotasoisen ja teoreettisesti suuntautuneen sivuainekokonaisuuden tilastotieteessä.

Luentomuistiinpanot

Esitietovaatimukset

Todennäköisyyslaskennan, tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien aineopintotasoiset kurssit sekä niiden edellyttämät matematiikan esitiedot (yhden ja useamman muuttujan analyysi sekä lineaarialgebra ja matriisilaskenta).

Suorittaminen

Kurssin voi suorittaa yleistentissä (max 24 p). Harjoituslisäpisteet (max 4 p) otetaan huomioon ti 17.12.2013 ja to 23.1.2014 yleistenttien tuloksessa. Ilmoittaudu tenttiin normaalin käytännön mukaan WebOodissa.

  • No labels