You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

110 - Huvuduppslag - Institutionsnamn (NR)

Institutionsnamn som huvuduppslag i bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Är numreringen flerledad och avser underordning upprepas delfältet.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) 
Se Kontroll- och länkdelfält.

4 Funktionskod (R)
Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

110 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Sähkömekaniikan laboratorio.

110 2# ‡a Suomen taksiliitto. ‡b Liittokokous ‡n (19 : ‡d 1987 : ‡c Lahti)

110 1# ‡a Espoon kaupunki. ‡b Kiinteistövirasto. ‡b Mittausosasto.

110 2# ‡a Finska turistbyrån (Stockholm)

110 2# ‡a Jaakko Pöyry (företag)

110 2# ‡a Tasavallan Presidentti (ensemble)

110 2# ‡a Metallica, ‡e artist.

110 2#‡a Maailman luonnonsäätiö.‡bSuomen rahasto.

110 2# a Åbo Akademi. b Institutet för folklivsforskning.

  • No labels