History | Staff & Course Pages (2011-2018)

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

78144 Ei-parametriset ja robustit menetelmät, kevät 2015

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

Laajuus

6-8 op.

Tyyppi

Aine / syventävä opinto

Sisältö

Kurssilla syvennytään merkkeihin ja järjestyslukuihin perustuviin tilastollisiin testeihin, estimaatteihin ja luottamusväleihin. Käsiteltäviä 
aiheita ovat mm.

  • Keskiarvotyyppiset estimaatit, t-testit ja luottamusvälit
  • Mediaanityyppiset estimaatit, merkkitestit ja luottamusvälit
  • Hodges-Lehmann-tyyppiset estimaatit, järjestyslukutestit ja luottamusvälit.
  • Robustisuus
  • Menetelmien ominaisuuksien tutkiminen tietokonesimulointien avulla

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi) ja Tilastollinen päättely (tai vastaavat tiedot).

Luentoajat

IV periodi

Viikko 11

ti 14-16, B120 (10.3.2015)

pe 10-12, CK111 (13.3.2015)

Viikko 12

to 12-14, CK107 (19.3.2015)

pe 10-12, CK111 (20.3.2015)

Viikko 13-18

ti 12-14, CK108 (24.3.2015 alkaen)

pe 10-12, CK111 (27.3.2015 alkaen)

Poikkeuksia:

Perjantaina 3.4 ei ole luentoa (Pitkäperjantai)

Tiistaina 7.4 ei ole luentoa (Pääsiäisloma)

Perjantaina 1.5 ei ole luentoa (Vappu)

Laskuharjoitustehtävät

Harjoitus 1

Harjoitus 2

Kokeet

Kurssikoe

Kirjallisuus

Luentomoniste.

Laskuharjoitukset

IV periodi

Viikko 12

to 14-16, CK108 (19.3.2015)

Viikko 13-18

ti 14-16, B120 (24.3.2015 alkaen)

Poikkeuksia:

Tiistaina 7.4 ei ole harjoituksia (Pääsiäisloma)

 

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeessa ja kahdessa ensimmäisessä kurssin jälkeisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Jos ei ole mahdollista osallistua johonkin harjoitustilaisuuteen, niin ratkaisut voi lähettää sähköpostitse pdf-muodossa viimeistään vuorokautta ennen kyseistä tilaisuutta.   Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa seuraavan taulukon mukaisesti:

 

Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet

40%

1.0

50%

1.5

60%

2.0

70%

2.5

80%

3.0

 

Harjoitustyö

Kurssin voi suorittaa syventävänä opintona (8 op) tekemällä harjoitustyön (arviointi: hyväksytty/hylätty). Harjoitustyöstä tehdään raportti, johon kuuluu yleensä 1) kansilehti (voitte nimetä työn oman aiheenne perusteella), 2) sisällysluettelo, 3) johdanto (tässä voi käsitellä esimerkiksi menetelmien teoriaan liittyviä asioita), 4) käsittely, 5) päätäntö, 6) lähdeluettelo (mahdollisesti) ja 7) liitteet (esim. R-funktioiden koodit). Harjoitustyö tulee palauttaa VIIMEISTÄÄN 26.10.2015 eli syksyn 2015 periodin II alussa. Jos harjoitustyössä tarvitaan korjauksia, niin korjattu versio on palautettava kahden viikon kuluessa korjausohjeiden annosta.

 

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi.

 

 

  • No labels