Tilastollinen päättely IIIkevät 2016

 

Vastuuopettaja: Henri Karttunen 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Syventävä opinto

Opetus: Luennot ja laskuharjoitukset

Sisältö: Tilastollinen päättely III (ent. Tilastollisen päättelyn jatkokurssi) on tilastotieteen syventävien opintojen kurssi, joka on tilastotieteen pääaineopiskelijoille pakollinen. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintojen tilastollisen päättelyn kurssilla opittua uskottavuuspäättelyä. Keskeistä sisältöä ovat suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka ja uskottavuusfunktioon perustuvat testit malleissa, joiden parametri on vektori.

Kurssi soveltuu myös valinnaisena kurssina niille tilastotieteen sivuaineopiskelijoille, jotka haluavat suorittaa vähintään aineopintotasoisen ja teoreettisesti suuntautuneen sivuainekokonaisuuden tilastotieteessä.

Esitietovaatimukset: Tilastotieteen aineopinnot (erityisesti Tilastollinen päättely II, Todennäköisyyslaskenta II ja Lineaariset mallit)

Ajankohtaista

  •  Kurssikoe pidetään aiemmin ilmoitetusta poiketen tilassa B123!

Opetusajat

Luennot viikoilla 11-18 maanantaisin klo 10 - 12 salissa B321 ja keskiviikkoisin 12 - 14 salissa B322.

Laskuharjoitukset viikoilla 12-18 maanantaisin klo 12 - 14 salissa B321.


Pääsiäisloma on välillä 24.-30.3.

Kokeet

Kurssikoe pidetään maanantaina 9.5. klo 12:15 - 14:45 salissa B123.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaalina käytetään Pentti Saikkosen luentomonistetta Tilastollisen päättelyn jatkokurssi.

Ilmoittaudu kurssille

 

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitustehtävät palautetaan viikottain Moodleen, josta löytyy tarkemmat ohjeet. Ratkaisuehdotukset tulevat saataville palautusajan päättymisen jälkeen. Laskuharjoitustilaisuudessa ei käydä yhteisesti läpi ratkaisuja, vaan paikalle voi tulla kysymään ratkaisuistaan, keskustelemaan yhdessä tehtävistä tai hakemaan viime hetken apuja tehtäviin. Laskuharjoitustehtävistä saatavat lisäpisteet (max 4p) huomioidaan vain 9.5. pidettävässä kurssikokeessa sekä mahdollisessa korvaavassa kurssikokeessa.

Harjoitustehtävät

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

  • No labels