Tilastotieteen kandiseminaari, kevät 2016

 Tästä pääset Tieteellisen viestinnän luentosivulle


Vastuuopettaja: Sirkka-Liisa Varvio 

Laajuus: 3 op

Tyyppi: suoritus rekisteröidään Weboodiin pakollisena muiden opintojen  opintojaksona 57593 Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (kirjallinen ja suullinen osa), 3 op.

Sisältö:  Tutkielman esitys, toisen opiskelijan esityksen opponointi ja muiden opiskelijoiden esitysten seuraaminen yhden lukukauden ajan.

 • Tutkielma voi olla LuK-tutkielma, mutta se voi olla myös jokin muu tilastotieteeseen liittyvä tutkielma.
 • LuK-tutkielmaa ei ole siis ole enää pakko esittää kandiseminaarissa. Tämä korjaa epäkohdan: kandityön valmistuminen ja kandiksi valmistuminen on ollut sidoksissa lähes valmiin kandityön esitykseen seminaarissa.
 • Kandiseminaarista kirjataan muihin opintoihin kuuluvat äidinkielen opinnot (suullinen ja kirjallinen osa), 3 op, ja tämä opintosuoritus ei ole enää pakollisesti sidoksissa kanditutkielmaan.

Esitietovaatimukset: 1. vuoden tilastotieteen opinnot

Ajankohtaista, tutkintovaatimusten muutos

 • Aiemmin ML-tilastotieteen opiskelija on suorittanut äidinkielen opinnot  78172 Pro- ja tutkielmaseminaarissa (4 op, josta 1 op on kirjattu aineopintoihin).
 • Tieteellisen viestinnän kurssi liittyy ML-tilastotieteen opiskelijan pakollisiin muiden opintojen suorituksiin myös toisella tavalla: Tieto- ja viestintäopintojen pakollisen 5 op:n täydentäminen (TVT-ajokortti 3 op) on käytännössä yleensä täydennetty 2 op:n Latex-kurssilla, jota ei ole enää opetusohjelmassa 2015-16. Vastaavaksi suoritukseksi sopii nyt 2 op:n luennot Tieteellinen viestintä. Mikäli Latex-kurssi on jo suoritettu, niin Tieteellisen viestinnän 2 op:n osio sopii aineopintojen valinnaiseksi opintosuoritukseksi, ja sen voi sijoittaa myös syventäviin opintoihin valinnaiseksi 2 op:n kurssiksi .

Opetusajat 

 • I - IV periodit, kokoontumisajat neuvotellaan kaikille osallistujille sopiviksi seuraavan perusteella:

 • Ilmoittaudu (linkki alla) mahdollisimman pikaisesti, jotta selviää kuinka paljon osallistujia seminaariin on tulossa. Kun saadaan selville osanottajajoukko, suunnitellaan  seminaarin ajoitus, kuinka monta esitystä per sessio, haluatko valmistella esityksen kanditutkielmasta vai jostain muusta aiheesta.  Tarkempi kysely tulee sähköpostitse, kun alustava osallistujatilanne selviää!

 • Millaiseen ajankäyttöön sinun pitäisi varautua jotta saat seminaarin suoritettua?  Neljä osallistumiskertaa: se jossa pidät oman esityksen, se johon olet valmistellut opponoinnin toisen opiskelijan esitykseen, ja kaksi muuta.

Ilmoittaudu kurssille

 • Tämä sama ilmoittautumislinkki on myös Tieteellisen viestinnän luentojen sivulla.
 • Ilmoittaudu myös siinä tapauksessa että ilmoittauduit jo syksyllä. On tarpeellista saada kaikki osallistujat (uudet ja syksyllä ilmoittautuneet) samaan weboodi-kehikkoon - esim sähköposteja varten.


Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 

 

 

 • No labels