Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
HUOM! Jos haluat kommentoida suunnitelmia, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralaan (hanna-mari.peurala@helsinki.fi) tai Tiina Hasariin (tiina.hasari@helsinki.fi).

Linkit:

Ohjelman tutkintorakenne:

Vaihtoehtoinen esitystapa rakenteelle 

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste

(oodi)

Laajuus op

(oodi)

Ryhmittely

Kokonaisuus/väliotsikko/valintaryhmä

(Sisu)

Sisältyvyyden laji:

Pakollinen/vaihtoehtoinen/valinnainen

(oodi)

Valintasääntö

suorita kaikki / suorita tietty op-määrä, /suorita tietty kpl-määrä

(Sisu)

Vastaavat opintojaksot

Tunniste (oodi)

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

 

180 op

Tutkinto Suorita 180 op 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot

 

25 op

Opintokokonaisuus

PakollinenSuorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit.  Rekisteröidäänkö kokonaisuudeksi?

Työelämä ja asiantuntijuus

 

10 op

Väliotsikko

Pakollinen

  
Pakollinen
 5 op    
Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen
FYS40013 opOpintojaksoPakollinen 53001  
Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä
FYS40021 opOpintojaksoPakollinenSuoritetaan kurssin FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt yhteydessä. 
Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen
FYS40031 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritetaan kurssin FYS2002  Termodynaamiset potentiaalit yhteydessä.  Tämä on ensisijainen tapa suorittaa opintojakso. Tähtitieteen opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vaihtoehtoisesti kurssilla FYS4011 Kerro tähtitieteestä (Työelämätaidot II).
Kerro tähtieteestä (Työelämätaidot II)
FYS40111 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVaihtoehtoinen tapa suorittaa Työelämätaidot II tähtitieteen opintosuunnan opiskelijoille. Ensisijaisesti opintojakso suoritetaan kurssin FYS2002 Termodynaamisen potentiaalit yhteydessä.53927
Vaihtoehtoinen
 5 op  Suorita 5 op työelämäopintoihini sopivia kursseja. Soveltuvat kurssit määritellään erikseen. 
Fyysikkona työelämässä
FYS40075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53420
Harjoittelu (LuK-tutkinto)
FYS40085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Työelämäportfolio
FYS40090-5 opOpintojaksoVaihtoehtoinenPortfolioon voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavia suorituksia: tuutorointi 2 op, järjestötoiminta, varusmiespalveluksen johtajakoulutus (FYS4010) jne. 

TVT-opinnot ja opiskelutaidot 

 5 op    
Pakollinen
      
Opiskelutaidot I
FYS40041 opOpintojaksoPakollinen  
Opiskelutaidot II
FYS40051 opOpintojaksoPakollinen
 
Vaihtoehtoinen
    Suorita joko DIGI-100 3op tai  DIGI-400 3op. 
Opiskelijan digitaidot (Kumpula)
DIGI-1003 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula)
DIGI-100A2 opOpintojakson osaPakollinen  
Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot
FYS40171 opOpintojakson osaPakollinenSuoritetaan kurssin FYS1013 Tieteellinen laskenta I yhteydessä. poistettu tutkintovaatimuksista 2019. Kurssin tilalle MAT20004
Latex -kurssiMAT200041 opOpintojakson osapakollinen
lisätty tutkintorakenteeseen ohjelmakaudelle 2019-2020, kurssin FYS4017 tilalle
Studentens digitalkompetens (Svenskspråkig)
DIGI-4003 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig)
DIGI-400A2 opOpintojakson osaPakollinen  
Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot
FYS40171 opOpintojakson osaPakollinenSuoritetaan kurssin FYS1013 Tieteellinen laskenta I yhteydessä. Poistunut 2019 MAT20004 korvaa
LateX -kurssiMAT200041 opopintojakson osaPakollinen
Lisätty ohjelmakaudelle 2019-2020

Viestintä ja kieliosaaminen

 10 op

Väliotsikko  

Pakollinen  

Äidinkieli

 3 op

Väliotsikko

Pakollinen

Suorita äidinkielen opinnot suomeksi tai ruotsiksi. Suorituskieli riippuu koulusivistyskielestä.   

 
Äidinkieli (tutkielmaseminaari)
FYS40063 op

Opintojakso

Pakollinen

 530168, 535123, 53669

Toinen kotimainen kieli

 

3 op

Väliotsikko

Pakollinen

Suorita toisen kotimaisen kielen opinnot 3 op suomeksi tai ruotsiksi. Kieli valitaan koulusivistyskielen mukaan.

 
Vaihtoehtoinen
      
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ruotsi
Kielikeskus3 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Avancerad svenska, Universum nu (CEFR B2)
9924833 opOpintojaksoVaihtoehtoinenVaihtoehtoinen tapa suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot ruotsiksi. Suoritetaan kurssin FYS4013 Universum nu yhteydessä. 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, suomi
Kielikeskus3 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Vieras kieli

 

4 op

Väliotsikko

Pakollinen

Suorita vieraan kielen opinnot 4 op. Englannin kielessä  edellytetään CEFR-tasoa B2, muissa kielissä B1.

 
Vaihtoehtoinen
      
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)
Kielikeskus4 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English 1 
Kielikeskus2 opOpintojaksoVaihtoehtoinenKurssi on mahdollista suorittaa myös integroituna kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi. 
Academic and Professional Communication in English 2
Kielikeskus2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Academic and Professional Communication in English Exemption Test (CEFR B2)
Kielikeskus4 opOpintojakso/Korvaava koeVaihtoehtoinen  
Vaihtoehtoiset kielet (CEFR B1)
Kielikeskus

4 op

OpintojaksoVaihtoehtoinen  

Muihin opintoihin integroidut osat

      
Henkilökohtainen opintosuunnitelma
 0 op PakollinenSuoritetaan kurssien FYS4004 Opiskelutaidot I ja FYS4005 Opiskelutaidot II yhteydessä. 
Valtakunnallinen kandipalaute
 0 op Pakollinen  
Yliopiston oma opiskelijapalaute
 0 op Pakollinen  

Tieteenalan yhteiset opinnot

 

50 op

Väliotsikko

PakollinenSuorita Fysiikan perusopinnot 25 op tai Grundstudier i fysik 25 sp ja Matemaattisten ja laskennallisten menetelmien perusopinnot 25 op. 
Vaihtoehtoinen
      

Fysiikan perusopinnot

FYS1100

25 op

Opintokokonaisuus

Vaihtoehtoinen

Suorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit. 
Vuorovaikutukset ja kappaleet

FYS1001

5 op

Opintojakso

Pakollinen

 530281, A530281
Vuorovaikutukset ja aine

FYS1002

5 op

Opintojakso

Pakollinen

 530282, A530282
Sähkömagnetismi

FYS1003

5 op

Opintojakso

Pakollinen

 530283, A530283
Säteilykentät ja fotonit

FYS1004

5 op

Opintojakso

Pakollinen

 530284, A530284
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt
FYS10055 opOpintojaksoPakollinen 530140, A530140

Grundstudier i fysik

FYS120025 spOpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit. 
Växelverkningar och kroppar
FYS10065 spOpintojaksoPakollinen 530291
Växelverkningar och materia
FYS10075 spOpintojaksoPakollinen 530292
Elektromagnetism
FYS10085 spOpintojaksoPakollinen 530293
Strålningsfält och fotoner
FYS10095 spOpintojaksoPakollinen 530294
Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten
FYS10055 spOpintojaksoPakollinen 530140, A530140
Pakollinen
      

Matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuus

FYS130025 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit. 
Matemaattiset apuneuvot I
FYS10105 opOpintojaksoPakollinen 53704, A53704, leikkaavuudet?
Matemaattiset apuneuvot II
FYS10115 opOpintojaksoPakollinen 53705, A53705, leikkaavuudet?
Matemaattiset apuneuvot III
FYS10125 opOpintojaksoPakollinen Leikkaavuudet?
Tieteellinen laskenta I
FYS10135 opOpintojaksoPakollinen 53398 
Havaintojen tilastollinen käsittely
FYS10145 opOpintojaksoPakollinen 53602 

Opintosuunnan opinnot 

  VäliotsikkoVaihtoehtoinenValitse yksi opintosuunta. 

Fysiikan opintosuunta

 105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Fysiikan opintosuunnan aineopinnot  66-76 op,

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op ja

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.

 
Pakollinen
      

Fysiikan opintosuunnan aineopinnot

FYS210066-76 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 51 op ja fysikaalisten tieteiden valinnainen kurssipaketti 15-25 op. 
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte
 6 opVäliotsikkoPakollinen  
Kandidaatin tutkielma, fysiikan opintosuunta
FYS20206 opOpintojaksoPakollinen 530146
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen 50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen 530286  
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen 530287 
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen 53703  
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen 530000 
Aineen rakenteen kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttifysiikan sovelluksia I - Atomit ja molekyylit
FYS20055 opOpintojaksoPakollinen 530288,
Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tiivis aine ja alkeishiukkaset
FYS20065 opOpintojaksoPakollinen 53337  
Kokeellisen fysiikan kurssipaketti
 15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Fysiikan mittausmenetelmät
FYS20075 opOpintojaksoPakollinen 53379 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I
FYS20085 opOpintojaksoPakollinen 530144 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II
FYS20095 opOpintojaksoPakollinen 530145 
 Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti 
 15-25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. 
Valinnainen
      

Vapaavalintainen muun koulutusohjelman opintokokonaisuus

 15 tai 25 opOpintokokonaisuusValinnainenSuorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. 

LuK valinnaiset opinnot

 < 24 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 24 op.Rekisteröidäänkö kokonaisuudeksi?

Fysiikan laaja-alaisen kandin opintosuunta

 105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Fysiikan laaja-alaisen kandin opintosuunnan aineopinnot  36-61 op,

2)  kaksi vaihtoehtoista toisen koulutusohjelman tarjoamaa opintokokonaisuutta 15 op tai 25 op,

3)  yksi vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana  aineopintojen kokonaisuutta (1)

4)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.

 
Pakollinen
      

Fysiikan laaja-alaisen opintosuunnan aineopinnot

FYS220036-61 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 36 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15-25 op tai vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op. 
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte
 6 opVäliotsikkoPakollinen  
Kandidaatin tutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta
FYS20306 opOpintojaksoPakollinen 530146
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen 50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen 530286  
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen 530287
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen 53703  
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen 530000
Aineen rakenteen kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttifysiikan sovelluksia I - Atomit ja molekyylit
FYS20055 opOpintojaksoPakollinen 530288
Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tiivis aine ja alkeishiukkaset
FYS20065 opOpintojaksoPakollinen 53337 
 Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti
 0 op tai 15-25 opVäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op. 
Vaihtoehtoinen
      

Vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus 1: Kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai geotieteet

 15 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita 15 tai 25 op laajuinen opintokokonaisuus kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä siten, että vaihtoehtoiset kokonaisuudet on suoritettu eri aineissa. 

Vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus 2: Kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai geotieteet

 15 tai 25 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita 15 tai 25 op laajuinen opintokokonaisuus kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä siten, että vaihtoehtoiset kokonaisuudet on suoritettu eri aineissa. Toisen kokonaisuuksista voi perustellusta syystä korvata esimerkiksi biotieteillä. 
Valinnainen
      

Vapaavalintainen muun koulutusohjelman opintokokonaisuus

 

0 op tai

15 tai 25 op

OpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta. 

LuK valinnaiset opinnot

 < 24 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 24 op.  Rekisteröidäänkö kokonaisuudeksi?

Teoreettisen fysiikan opintosuunta

 105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Teoreettisen fysiikan opintosuunnan aineopinnot  81-96 op,

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 9 op.

 
Pakollinen
      

Teoreettisen fysiikan opintosuunnan aineopinnot

FYS230081-96 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 81 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15 op tai vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 op. 
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte
 6 opVäliotsikkoPakollinen  
Kandidaatin tutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta
FYS20406 opOpintojaksoPakollinen 53740
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen 50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen 530286  
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen 530287
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen 53703  
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen 530000
Fysiikan matemaattisten menetelmien kurssipaketti
 20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia
FYS20105 opOpintojaksoPakollinen 53723
Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib
FYS20115 opOpintojaksoPakollinen 53724
Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa
FYS20125 opOpintojaksoPakollinen 53725
Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb
FYS20135 opOpintojaksoPakollinen 53726
Klassisen fysiikan teorian kurssipaketti
 20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Analyyttinen mekaniikka
FYS20145 opOpintojaksoPakollinen 537010
Statistinen mekaniikka
FYS20155 opOpintojaksoPakollinen 537004
Elektrodynamiikka I
FYS20165 opOpintojaksoPakollinen 537011
Elektrodynamiikka II
FYS20175 opOpintojaksoPakollinen 537012
Kvanttifysiikan kurssipaketti
 15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttimekaniikka I
FYS201810 opOpintojaksoPakollinen 53716
Kvanttistatistiikka
FYS20195 opOpintojaksoPakollinen 537005
 Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti 
 0 op tai 15 opVäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 op. 
Valinnainen
      

Valinnainen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus

 0 op tai 15 opOpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita yksi 15 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta. 

LuK valinnaiset opinnot

 < 9 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 9 op.Rekisteröidäänkö kokonaisuudeksi?

Tähtitieteen opintosuunta

 105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Tähtitieteen opintosuunnan aineopinnot  86-96 op,  

2)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 19 op.

 
Pakollinen
      

Tähtitieteen opintosuunnan aineopinnot

FYS240086-96 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 71 op ja fysikaalisten tieteiden valinnainen kurssipaketti 15-25 op. 
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte
 6 opVäliotsikkoPakollinen  
Kandidaatin tutkielma, tähtitieteen opintosuunta
FYS20506 opOpintojaksoPakollinen 53943
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen 50036, 50037, 50038
Astrofysiikan perusteet kurssipaketti
 15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Tähtitieteen perusteet I
FYS20415 opOpintojaksoPakollinen 53861
Tähtitieteen perusteet II
FYS20425 opOpintojaksoPakollinen 53862
Johdatus avaruusplasmafysiikkaan
FYS20435 opOpintojaksoPakollinen  
Havaitsevan astrofysiikan perusteet kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I
FYS20445 opOpintojaksoPakollinen 53909
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
FYS20455 opOpintojaksoPakollinen 53915
Teoreettisen astrofysiikan kurssipaketti
 20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Astrofysiikan peruskurssi I
FYS20465 opOpintojaksoPakollinen 53921, leikkaavuudet?
Astrofysiikan peruskurssi II
FYS20475 opOpintojaksoPakollinen 53921, leikkaavuudet?
Taivaanmekaniikan peruskurssi I
FYS20485 opOpintojaksoPakollinen 53922, leikkaavuudet?
Taivaanmekaniikan peruskurssi II
FYS20495 opOpintojaksoPakollinen 53922, leikkaavuudet?
Astrofysiikan kohteet kurssipaketti
 20 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Aurinkokunnan fysiikka
FYS20515 opOpintojaksoPakollinen 53923
Galaksit ja kosmologia
FYS20525 opOpintojaksoPakollinen 53926
Linnunradan rakenne
FYS20535 opOpintojaksoPakollinen 53925
Tähtien rakenne ja kehitys
FYS20545 opOpintojaksoPakollinen 53924
 Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti
 15-25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Pakettiin täytyy sisältyä kurssi FYS2085 Tieteellinen laskenta II. 
Valinnainen
      

LuK valinnaiset opinnot

 < 19 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 19 op. Rekisteröidäänkö kokonaisuudeksi?

Meteorologian opintosuunta

 105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Meteorologian opintosuunnan aineopinnot  66-91 op,  

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.

 
Pakollinen
      

Meteorologian opintosuunnan aineopinnot

FYS250066-91 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 66 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15-25 op tai vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op. 
Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte
 6 opVäliotsikkoPakollinen  
Kandidaatin tutkielma, meteorologian opintosuunta
FYS20606 opOpintojaksoPakollinen 53649
Kypsyysnäyte LuK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen 50036, 50037, 50038
Termodynamiikan kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Termofysiikan perusteet
FYS20015 opOpintojaksoPakollinen 530286  
Termodynaamiset potentiaalit
FYS20025 opOpintojaksoPakollinen 530287
Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttifysiikan perusteet
FYS20035 opOpintojaksoPakollinen 53703  
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS20045 opOpintojaksoPakollinen 530000
Kokeellisen fysiikan kurssipaketti
 15 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Fysiikan mittausmenetelmät
FYS20075 opOpintojaksoPakollinen 53379 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I
FYS20085 opOpintojaksoPakollinen 530144 
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II
FYS20095 opOpintojaksoPakollinen 530145
Meteorologian kurssipaketti
 25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet
FYS20315 opOpintojaksoPakollinen 535026
Ilmakehän termodynamiikka
FYS20325 opOpintojaksoPakollinen 53604
Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet
FYS203310 opOpintojaksoPakollinen 53622
Klimatologian perusteet
FYS20342 opOpintojaksoPakollinen 53627
Fysikaalinen klimatologia
FYS20353 opOpintojaksoPakollinen 53628
Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti
 0 op tai 15-25 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen
Suorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa vapaavalintaisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op.
 
Valinnainen
      

Valinnainen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus

 

0 op tai

 

15 tai 25 op

OpintokokonaisuusVaihtoehtoinenSuorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta. 

LuK valinnaiset opinnot

 < 24 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 24 op. Vapaasti vaittaviin opintoihin täytyy sisältyä kurssi FYS2085 Tieteellinen laskenta II, mikäli se ei sisälly muihin kokonaisuuksiin.Rekisteröidäänkö kokonaisuudeksi?

Fysikens studieinriktning

 105 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen

Suorita

1)  Ämnesstudier i fysik studieinriktning 46-86 op

2)   yksi vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman tarjoamaa opintokokonaisuutta 15 op tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana  aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)   yksi vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op.

4)   ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 29 op.

 
Pakollinen
      

Ämnesstudier i fysik studieinriktning

FYS260046-86 opOpintokokonaisuusPakollinenSuorita pakolliset kurssipaketit 36 op ja yksi vaihtoehtoinen fysikaalisten tieteiden kurssipaketti 10-25 op. Lisäksi voit suorittaa vaihtoehtoisesti joko fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketin 15-25 op tai vaihtoehtoisen toisen koulutusohjelman tarjoaman opintokokonaisuuden 15 tai 25 op. 
Kandidatavhandling och mognadsprov
 6 opVäliotsikkoPakollinen  
Kandidatavhandling, fysik studieinriktning
FYS20706 opOpintojaksoPakollinen 530146
Mognadsprov NaK
FYS20900 opOpintojaksoPakollinen 50036, 50037, 50038
Termodynamikens kurspaket
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Termofysikens grunder
FYS20215 opOpintojaksoPakollinen 530295, leikkaavuuden korjaus!
Termodynamiska potentialer
FYS20225 opOpintojaksoPakollinen 530296
Moderna fysikens grunder kurspaket
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvantfysikens grunder
FYS20235 opOpintojaksoPakollinen 530297
Relativitetsteorins grunder
FYS20245 opOpintojaksoPakollinen 530091
Materiens struktur kurspaket
 10 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Kvanttifysiikan sovelluksia I - Atomit ja molekyylit
FYS20255 opOpintojaksoPakollinen 530298
Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tiivis aine ja alkeishiukkaset
FYS20265 opOpintojaksoPakollinen 533371
Annat kurspaket i fysikaliska vetenskaper
 10-25 opVäliotsikkoPakollinenSuorita paketin pakolliset kurssit. 
Valbara kurspaket i fysikaliska vetenskaper
 0 op tai 15-25 opVäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15-25 op fysiikan valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa 15 tai 25 op laajuisen opintokokonaisuuden kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä. 
Vaihtoehtoinen
      

Studiehelhet i kemi, datavetenskap, matematik eller geovetenskaper

 

0 op tai 15 tai 25 op

VäliotsikkoVaihtoehtoinenSuorita 15 tai 25 op laajuinen opintokokonaisuus kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä.  Vaihtoehtoisesti voit suorittaa 15-25 op laajuisen fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta. 
Valinnainen
      

Studiehelhet i övrigt program

 15 tai 25 opOpintokokonaisuusValinnainenSuorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. 

NaK valbara studier

 < 29 opVäliotsikkoValinnainenSuorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 29 op. Rekisteröidäänkö kokonaisuudeksi?

 

 

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti

Tunniste

Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyys

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti
  VäliotsikkoVaihtoehtoinen  
Kaikki edellä listatut aineopintotasoiset kurssit (FYS2-alkuiset)
  OpintojaksoVaihtoehtoinenPakettiin on mahdollista sisällyttää mikä tahansa aineopintotasoinen fysikaalisten tieteiden kurssi. 
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman vastuulla olevat kurssit
      
Aerosolifysiikka I
FYS20715 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53051
Air quality in China
FYS20875 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
Siirtoilmiöt
FYS20725 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53108
Virtausilmiöt
FYS20735 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53697
Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset
FYS20745 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53670
Meritieteen peruskurssi
FYS20755 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53541
Hydrologian peruskurssi
FYS20765 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53531
Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi
FYS20775 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 530289
Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia 
FYS20785 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53329
Materialfysikens grunder (lisätty 23.3.2018)
FYS20795 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Cosmology I
FYS20815 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53757
Elektroniikka I
FYS20825 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 530141
Introduction to nanoscience
FYS20835 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 530177
Fundamentals of materials science
FYS20845 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53058
Tieteellinen laskenta II
FYS20855 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53399
Atmosfärvetenskap nu
FYS20865 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 530277
Maisteriohjelmien vastuulla olevat kurssit
      
Climate change now
ATM3022-5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Geophysics of Snow and Ice
ATM3355 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Oceanography of the Baltic Sea
ATM3395 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Plasma Physics
PAP3045 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Open problems in modern astrophysics
PAP3025 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Solid state continuum mechanics I
MATR3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Nanophysics and nanochemistry
MATR3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

 

 

LuK valinnaiset opinnot

Tunniste

Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyys

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Valinnainen 
    Suorita opintosuunnan edellyttämä määrä vapaasti valittavia opintoja.
 
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman tarjoamat kurssit
      
Maailmankaikkeus nyt
FYS40123 opOpintojaksoValinnainen 53905, FYS4013
Universum nu
FYS40133 opOpintojaksoValinnainen 53905, FYS4012
Universe now
FYS40183 opOpintojaksoValinnainen  
Johdatus astrobiologiaan
FYS40143 opOpintojaksoValinnainen 53985
Naturvetenskap nu I
FYS40152 opOpintojakso Valinnainen 530348
Naturvetenskaper nu II (lisätty 23.3.2018)
FYS40202 opOpintojaksoValinnainen

Nutida fysikens grunder
FYS40165 opOpintojaksoValinnainen 53460
  • No labels