Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
Fysiikka


Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste


Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyyden laji:

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Fysiikan opintokokonaisuus

FYS140015 op tai 25 opOpintokokonaisuus

Suorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit ja riittävä määrä vaihtoehtoisia kursseja. Tämä kokonaisuus ei anna valmiuksia jatkaa fysiikan aineopintoihin.


Pakolliset


15 opFysiikkaa luonnontieteilijöille
FYS1015 5  opOpintojaksoPakollinen

Matemaattiset apuneuvot I
FYS1010 5 opOpintojaksoPakollinen
 
Havaintojen tilastollinen käsittely
FYS1014 5 opOpintojaksoPakollinen
   

Valinnaiset


0-10 opMuut fysikaalisten tieteiden perusopintotasoiset kurssit

0-10 opOpintojaksoVaihtoehtoisetValitse seuraavista: Fysiikan perusopintojen kurssit, Matemaattiset apuneuvot II-III ja Tieteellinen laskenta I.Fysiikan perusopinnot

FYS1100

25 op

Opintokokonaisuus


Suorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit. Tämä kokonaisuus antaa valmiudet jatkaa fysiikan aineopintoihin.
Vuorovaikutukset ja kappaleet

FYS1001

5 op

Opintojakso

PakollinenVuorovaikutukset ja aine

FYS1002

5 op

Opintojakso

PakollinenSähkömagnetismi

FYS1003

5 op

Opintojakso

PakollinenSäteilykentät ja fotonit

FYS1004

5 op

Opintojakso

PakollinenFysiikan perusopintojen laboratoriotyöt
FYS10055 opOpintojaksoPakollinen
Grundstudier i fysik

FYS120025 spOpintokokonaisuus Suorita kokonaisuuden kaikki pakolliset kurssit. Tämä kokonaisuus antaa valmiudet jatkaa fysiikan aineopintoihin.
Växelverkningar och kroppar
FYS1006 5 spOpintojaksoPakollinen

Växelverkningar och materia
FYS1007 5 spOpintojaksoPakollinen
 
Elektromagnetism
FYS1008 5 spOpintojaksoPakollinen
 
Strålningsfält och fotoner
FYS1009 5 spOpintojaksoPakollinen

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten
FYS10055 spOpintojaksoPakollinen
 Fysiikan aineopinnot muille koulutusohjelmille

FYS270035 opOpintokokonaisuus
Suorita 25 op vaihtoehtoisiin kurssipaketteihin kuuluvia kursseja ja 10 op fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipakettiin kuuluvia kursseja.

Vaihtoehtoiset


25 opTermofysiikan perusteet
FYS2001 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Termodynaamiset potentiaalit
FYS2002 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kvanttifysiikan perusteet
FYS2003 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
 
Suhteellisuusteorian perusteet
FYS2004 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kvanttifysiikan sovelluksia I - Atomit ja molekyylit
FYS2005 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kvanttifysiikan sovelluksia II - Tiivis aine ja alkeishiukkaset
FYS2006 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysiikan mittausmenetelmät
FYS2007 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I
FYS2008 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II
FYS2009 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Valinnaiset


10 opFysikaalisten tieteiden valinnaisten opintojen kurssipaketti

10 opVäliotsikkoVaihtoehtoinen
Matemaattisten ja laskennallisten menetelmien opintokokonaisuus

FYS130115- 25 opOpintokokonaisuus


Pakolliset (15 op)

15 op laajuiseen kokonaisuuteen suoritetaan pakollisena kurssit FYS1010, FYS1011 ja FYS1012.
Matemaattiset apuneuvot I
FYS1010 5 opOpintojaksoPakollinen

Matemaattiset apuneuvot II
FYS1011 5 opOpintojaksoPakollinen

Matemaattiset apuneuvot III
FYS1012 5 opOpintojaksoPakollinen
 

Pakolliset (25 op)

25 op laajuiseen kokonaisuuteen suoritetaan lisäksi pakollisena kurssit FYS1013 ja FYS1014.
Tieteellinen laskenta I
FYS1013 5 opOpintojaksoPakollinen
   
Havaintojen tilastollinen käsittely
FYS1014 5 opOpintojaksoPakollinen
   

Teoreettinen fysiikka


Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste


Laajuus op


Ryhmittely

Sisältyvyyden laji:

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot


Teoreettisen fysiikan opintokokonaisuus

FYS150015 tai 25 opOpintokokonaisuus
Suorita 15 tai 25 op vaihtoehtoisia kursseja.

Vaihtoehtoinen


15 tai 25 opMatemaattiset apuneuvot I
FYS1010 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Matemaattiset apuneuvot II
FYS1011 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Matemaattiset apuneuvot III
FYS1012 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Tieteellinen laskenta I
FYS1013 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
 
Havaintojen tilastollinen käsittely
FYS1014 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kvanttifysiikan perusteet
FYS2003 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Suhteellisuusteorian perusteet
FYS2004 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia
FYS2010 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib
FYS2011 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa
FYS2012 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb
FYS2013 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Analyyttinen mekaniikka
FYS20145 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Statistinen mekaniikka
FYS2015 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Elektrodynamiikka I
FYS2016 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Elektrodynamiikka II
FYS2017 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kvanttimekaniikka I
FYS2018 10 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kvanttistatistiikka
FYS20195 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Tähtitiede


Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste


Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyyden laji:

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Tähtitieteen opintokokonaisuus

FYS160015 tai 25 opOpintokokonaisuus
  Suorita pakolliset kurssit 15 op ja 0-10 op vaihtoehtoisia kursseja.  

Pakollinen


15 opTähtitieteen perusteet I
FYS2041 5 opOpintojaksoPakollinen

Tähtitieteen perusteet II
FYS2042 5 opOpintojaksoPakollinen

Johdatus avaruusplasmafysiikkaan
FYS2043 5 opOpintojaksoPakollinen

Vaihtoehtoinen


0-10 opHavaitsevan tähtitieteen peruskurssi I
FYS2044 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
FYS2045 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Astrofysiikan peruskurssi I
FYS2046 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Astrofysiikan peruskurssi II
FYS2047 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Taivaanmekaniikka I
FYS2048 5 op OpintojaksoVaihtoehtoinen

Taivaanmekaniikka II
FYS20495 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Aurinkokunnan fysiikka
FYS2051 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Galaksit ja kosmologia
FYS2052 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Linnunradan rakenne
FYS2053 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Tähtien rakenne ja kehitys
FYS2054 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Meteorologia


Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste


Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyyden laji:

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Meteorologian opintokokonaisuus

FYS170015 tai 25 opOpintokokonaisuus
  Suorita pakolliset kurssit 10 op ja 5-15 op vaihtoehtoisia kursseja. 

Pakollinen


10 opMeteorologian ja säähavainnonteon perusteet
FYS2031 5 opOpintojaksoPakollinen

Ilmakehän termodynamiikka
FYS2032 5 opOpintojaksoPakollinen

Vaihtoehtoinen


5-15 opIlmakehän virtausdynamiikan perusteet
FYS2033 10 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Klimatologian perusteet
FYS2034 2 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysikaalinen klimatologia
FYS2035 3 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset
FYS20745 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Climate change now
ATM3022-5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Boundary Layer Physics I
ATM3475 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Geofysiikka


Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste


Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyyden laji:

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Geofysiikan opintokokonaisuus

FYS180015 tai 25 opOpintokokonaisuus
Suorita pakolliset kurssit 10 op ja 5-15 op vaihtoehtoisia kursseja tarpeen ja suuntautumisen mukaan. 

Pakollinen


10 opMeritieteen peruskurssi
FYS20755 opOpintojaksoPakollinen

Hydrologian peruskurssi
FYS20765 opOpintojaksoPakollinen

Vaihtoehtoinen


5-15 opMeteorologian ja säähavainnonteon perusteet
FYS2031 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Virtausilmiöt
FYS20735 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Oceanography of the Baltic Sea
ATM3395 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Geophysics of Snow and Ice
ATM3355 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi
FYS20775 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Solid State Continuum Mechanics I
MATR3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysikaaliset tieteet (lisätty 23.3.2018)


Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

Tunniste


Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyyden laji:

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuus

FYS190015 op tai 25 opOpintokokonaisuus

Suorita 15 tai 25 op fysikaalisten tieteiden perus- tai aineopintotasoisia kursseja (FYS1- ja FYS2-alkuiset kurssit, poislukien kandidaatintutkielma) esitietovaatimukset huomioiden.


Vaihtoehtoiset


15 op tai 25 opFysikaalisten tieteiden perusopintotasoiset kurssit (FYS1-alkuiset)
FYS1001- FYS10155  opOpintojaksoVaihtoehtoinen

Fysikaalisten tieteiden perusopintotasoiset kurssit (FYS2-aluiset, poislukien kandidaatintutkielma)
FYS2001- FYS20875 opOpintojaksoVaihtoehtoinen
 
  • No labels