Tieteellinen viestintä matemaatikoillekevät 2017

 

Vastuuopettaja:  Erik Elfving ja Sini Karppinen

 

Tieteellinen viestintä  matemaatikoille -kurssilla suoritetaan kandidaatin tutkintoon kuuluvat  Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (57593), 3 op sekä Matematiikan harjoitustyö (57018), 2 op. Jos jompikumpi näistä on jo suoritettu, on mahdollista suorittaa opintokokonaisuuksista vain toinen.

Esitietovaatimukset: Noin 30 op matematiikan opintoja.

 

Ajankohtaista

 • Kursseille ilmoittautuminen on alkanut. Linkit alla.
 • Kurssin ensimmäinen tapaaminen on perjantaina 27.1. klo 14-16 salissa CK112. Luento käsittelee matematiikan kirjoittamista ja kurssiin liittyviä käytännön asioita.
 • Kurssilla käytetään Moodle-ympäristöä. Lisätietoja tästä ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.
 • Äidinkielen opintoihin kuuluu luentojakso, tarkempia tietoja alla kohdassa "Opetusajat".
 • Jos suoritat äidinkielen opinnot ruotsiksi (jos n.k. koulusivistyskielesi on ruotsi), ilmoita tämä opettajille.
 • Kurssin moodlesivu löytyy osoitteesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=23076 . Käy kirjautumassa moodleen mahdollisimman pian (saat kurssiavaimen Siniltä, jos et ollut ensimmäisellä luennolla). Moodlesta löytyy tarkemmat ohjeet kurssin suoritukseen. Ensimmäisen kirjallisen työn deadline on jo 12.2.

Opetusajat

Ensimmäinen tapaaminen on perjantaina 27.1. klo 14-16 salissa CK112.

Toinen luento on perjantaina 10.2. (klo 14-16, sali CK112). Silloin pedagoginen yliopistonlehtori Anni Rytkönen tulee puhumaan suullisen esitelmän pidosta.

IV periodissa on kolme luentoa (perjantaisin klo 14-16 salissa CK112):

17.3. teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen: "Käytännöllisiä kikkoja visualisointiin"

24.3. tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa: "Tietokirjat laadukkaan tiedon välittäjinä"

5.5. (klo 14-16, sali B123) yliopistonlehtori Petri Ola: "Lähdeviitteiden käyttö ja kulttuuri tieteellisessä kirjallisuudessa".

Luentomateriaalia (5.5.): Hörmander - FIO I.pdf, Tietviestintä-s16.pdf

 

Äidinkielen opintoihin liittyy suullinen esitys. Esitykset pidetään IV periodin loppupuolella, ajat ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kurssin suorittaminen

Kurssin suoritusvaatimukset riippuvat siitä, mitkä opintokokonaisuudet haluat suorittaa. 

Jos haluat suorittaa sekä äidinkielen opinnot, että matematiikan harjoitustyön, kuuluu suoritukseen

 • luennot ja niistä kirjoitettava oppimispäiväkirja tai muu luentoihin liittyvä kirjallinen tuotos
 • kirjoitelma ja siihen kuuluva vertaispalaute
 • matematiikan harjoitustyö ja siihen kuuluva vertaispalaute
 • suullinen esitelmä

Jos haluat suorittaa pelkästään äidinkielen opinnot, kuuluu suoritukseen

 • luennot ja niistä kirjoitettava oppimispäiväkirja tai muu luentoihin liittyvä kirjallinen tuotos
 • kirjoitelma ja siihen kuuluva vertaispalaute
 • suullinen esitelmä

Jos haluat suorittaa pelkästään matematiikan harjoitustyön, kuuluu suoritukseen

 • kirjoitelma ja siihen kuuluva vertaispalaute
 • matematiikan harjoitustyö ja siihen kuuluva vertaispalaute

 

Kaikkien näiden töiden tarkemmat ohjeet tulevat löytymään kurssin moodle-sivuilta.

Kurssimateriaali

Tulee löytymään kurssin Moodle-sivuilta.

 

 

Ilmoittaudu kurssille (Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa, 3 op)

Ilmoittaudu kurssille (Matematiikan harjoitustyö, 2 op)

 

 


Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

 

     
     
     
     
     
     
     
     

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 • No labels