You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

630 - Ämnesord - Uniform titel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0 - 9 Antal icke-filerande tecken

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)

3 National Agricultural Library subject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält ‡2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Uniform titel (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

d Datum för undertecknande av fördrag (R)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Ange det äldsta/primära språket. För verk på tre eller flera språk, använd termen Polyglott.

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

630 04 ‡a Raamattu. ‡p VT. ‡p Psalmit ‡x kommentaarit.

630 04 ‡a Kalevala ‡x illustration.

630 04 ‡a Karjalan kunnailla; ‡o arr., blåsork.

630 04 ‡a Tuntematon sotilas (film) ‡f (1955)

630 04 ‡a Verkko-Karjalainen (verkkolehti)

630 04 ‡a Alivaltiosihteeri (radio-program)

630 04 ‡a Diabetes (tidskrift)

630 04 ‡a Schlaraffenland : Geschichte einer popularen Phantasie.

630 00 ‡a Four seasons (Motion picture : 1981)

630 00 ‡a Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance ‡d (1947)

630 00 ‡a New York times ‡v Indexes.

630 00 ‡a Koran ‡x Criticism, interpretation, etc. ‡x History ‡y 19th century.

  • No labels