HUOM! Nämä ohjeet koskevat ainoastaan vanhassa tutkintojärjestelmässä opiskelevia opiskelijoita, jotka harkitsevat siirtymistä uusiin tutkinto-ohjelmiin.

Taustaksi


 • Uudet tutkinto-ohjelmat aloittavat 1.8.2017
 • Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa uusissa kandi- ja maisteriohjelmissa 1.8.2017.
 • Vanhoilla opiskelijoilla on oikeus siirtyä ilmoittautumismenettelyllä uusiin ohjelmiin tai suorittaa tutkinto valmiiksi vanhassa ohjelmassa siirtymävaiheen ajan (18.12.2020 asti)
 • Siirtymävaihe päättyy 18.12.2020, jonka jälkeen kaikkien tulee opiskella uusissa ohjelmissa

Siirtyäkö uusiin ohjelmaan vai jäädäkö vanhaan?


Kun harkitset, suoritatko tutkinnon vanhojen (ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden) tutkintovaatimusten mukaan vai siirrytkö uuteen koulutusohjelmaan

 • TUTUSTU tällä sivulla oleviin materiaaleihin ja siirtymäsääntöihin
 • TUTUSTU uusien koulutusohjelmien tutkintorakenteisiin
 • VERTAILE uusia tutkintorakenteita vanhoihin vaatimuksiin
 • LAADI vaihtoehtoisia opintosuunnitelmia vanhojen ja uusien vaatimusten mukaan
 • KESKUSTELE vaihtoehdoistasi ohjelmien siirtymävaiheen ohjauksesta vastaavien ohjaajien kanssa (tiedot ohjelmittain kohdassa "Uudet ohjelmat ja siirtymävaiheen ohjaus")
 • HARKITSE MILLOIN SIIRRYT Päätöstä siirtymisestä ei tarvitse tehdä heti, mutta suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisemman varhaisessa vaiheessa!

Kun harkitset siirtymistä, huomioithan että

 • Siirryttyään uuteen ohjelmaan opiskelija ei voi palata opiskelemaan vanhaan tutkinto-ohjelmaan
 • Siirtymisen jälkeen tutkinto suoritetaan uuden ohjelman opetussuunnitelman mukaan ja tämä voi tarkoittaa uusia pakollisia opintoja (esim. kandiohjelman työelämäopinnot) joita ei aiemmin ollut
 • Uusissa ohjelmissa suoritettaviin tutkintoihin ei voi sisällyttää  kymmentä vuotta vanhempia opintoja. Tämä koskee kaikkia opintoja, myös hyväksiluettuja opintoja.
 • Siirtymävaiheessa, eli 1.8.2017–18.12.2020, opetus järjestetään uusien ohjelmien opetussuunnitelmien mukaan.

Tiedotustilaisuuksien materiaalit


Iso pyörä-info fukseille (11.4.2017)

Iso pyörä-info fysikaalisten tieteiden perustutkinto-opiskelijoille (3.5.2107 ja 4.5.2017)

Maisteriohjelmien info (1.11.2017)Oppiainekohtaisia erityisohjeita

Meteorologia


Vesivaipan geofysiikka


Uudet ohjelmat ja siirtymävaiheen ohjaus

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma


Koulutustusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

→  Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

→  Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Opintojen ajoitusmallit

Vastaavuustaulukot uuteen ohjelmaan siirtyville

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)

Kandiohjelman optio-ohjelmat maisterivaiheessa (Flamma)Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan: kumpula-student@helsinki.fi


Ohjelman johtaja: Taina Ruuskanen

Koulutussuunnittelijat: Hanna-Mari Peurala

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fi


Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma


Koulutusohjelman siirtymäsivu (wiki)

Koulutustusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

→  Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

→  Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Siirtymäohjeet ja vastaavuustaulukot

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)

Kandiohjelman optio-ohjelmat maisterivaiheessa (Flamma)


Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan:

 • Maija Nousiainen
 • Ismo Koponen


Ohjelman johtaja: Ismo Koponen

Koulutussuunnittelijat: Toni Silvennoinen

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fiAlkeishiukkas- ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma


Koulutustusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Vastaavuustaulukot uuteen ohjelmaan siirtyville

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan:

 • astrofysikaalisiin tieteisiin suuntautuvat: Mika Juvela
 • hiukkasfysiikkaan ja kosmologiaan suuntautuvat : Esko Keski-Vakkuri

Ohjelman johtaja: Kenneth Österberg

Koulutussuunnittelijat:  Tiina Hasari

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fi

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma


Koulutusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Vastaavuustaulukot uuteen ohjelmaan siirtyville

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan:

 • meteorologiaan suuntautuvat: Jouni Räisänen
 • biogeokemiallisiin kiertoihin suuntautuvat: Jaana Bäck
 • muu ilmakehätiede: Veli-Matti Kerminen


Ohjelman johtaja: Katja Lauri

Koulutussuunnittelijat: Tiina Hasari

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fi


Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma


Koulutustusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Vastaavuustaulukot uuteen ohjelmaan siirtyville

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan:

 • Kokeelliseen materiaalifysiikkaan suuntautuvat: Simo Huotari
 • Laskennalliseen materiaalifysiikkaan suuntautuvat: Antti Kuronen ja Flyura Djurabekova
 • Lääketieteelliseen fysiikkaan ja biofysiikkaan suuntautuvat: Sauli Savolainen
 • Polymeerimateriaalikemiaan suuntautuvat: Sirkka-Liisa Maunu
 • Epäorgaaniseen materiaalikemiaan suuntautuvat: Mikko Ritala
 • Elektroniikkaan ja teollisuusfysiikkaan suuntautuvat: Edward Haeggström ja Ari Salmi


Ohjelman johtaja: Antti Kuronen

Koulutussuunnittelijat: Tiina Hasari

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fi

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma


Koulutusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Vastaavuustaulukot uuteen ohjelmaan siirtyville

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan:

 • Kimmo Tuominen
 • Kari Rummukainen
 • Ilpo Vattulainen


Ohjelman johtaja: Jani Lukkarinen

Koulutussuunnittelijat: Tiina Hasari

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fi


Geologia ja geofysiikan maisteriohjelma


Koulutusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Vastaavuustaulukot uuteen ohjelmaan siirtyville

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan:

 • kiinteän maan geofysiikkaan suuntautuvat: Ilmo Kukkonen ja Emilia Koivisto


Ohjelman johtaja: Tapani Rämö

Koulutussuunnittelija: Mia Kotilainen

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fi


Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma


Koulutusohjelman siirtymäsivu (wiki)

Koulutustusohjelman wiki-alusta (koulutusohjelman tiedot, tutkintorakenne, opintojaksojen tiedot)

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020 (linkki)

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (linkki)

Siirtymäohjeet ja vastaavuustaulukot

Ohjelman verkkosivut (ensisijaisesti hakijoille)


Siirtymävaiheen ohjaus niille opiskelijoille, jotka tähtäävät tähän ohjelmaan:

 • Maija Nousiainen
 • Ismo Koponen


Ohjelman johtaja: Ismo Koponen

Koulutussuunnittelijat: Toni Silvennoinen

Yleinen opintoneuvonta: kumpula-student@helsinki.fi


Siirtymäsäännökset ja siirtyminen uusiin ohjelmiin


Tiedekunnan vahvistamat siirtymäsäännöt ja siirtymäpolut ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneille opiskelijoille löydät Flammasta (https://flamma.helsinki.fi/fi/HY364330)


Siirtyminen vanhasta koulutusrakenteesta uuteen tapahtuu ilmoituksesi perusteella. HY:n ohjeet ja tiedekuntien siirtymälomakkeet löydät Flammasta osoitteesta https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365949


Neuvontaa ja ohjausta siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä saat esimerkiksi opiskelijapalveluista kumpula-student@helsinki.fi

Optio-ohjelmat

Uudessa koulutusohjelmarakenteessa opiskelijalla on yksi tai useampia vaihtoehtoja maisteriohjelmaksi kandiohjelman jälkeen. Näitä kutsutaan optio-ohjelmiksi. Tiedekunnan vahvistamat optio-ohjelmat löydät Flammasta (https://flamma.helsinki.fi/fi/HY364333).


Saat neuvontaa ja ohjausta jatkamiseen liittyvissä kysymyksissä opiskelijapalveluista kumpula-student@helsinki.fi

Vastaavuustaulukot


Opetusohjelmat


 • Kuluvan lukuvuoden 2019-2020 opetusohjelman löydät WebOodin opinto-oppaasta. Ensi lukuvuoden 2020-2021 opetusohjelma julkaistaan WebOodissa kesäkuussa 2020.

 • No labels