EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Sekä vanhojen että uusien koulutusohjelmien opiskelijat käyttävät matematiikan ja tilastotieteen opintojen hyväksilukuun täältä (opiskelijan ohjeet) löytyvää lomaketta.

Toimita lomake LIITTEINEEN Kumpulan opiskelijapalveluihin. Hakemustasi ei voida käsitellä ilman asianmukaisia lomakkeita. Mikäli haet hyväksilukua ulkomailla suoritetuista opinnoista, joiden laajuus on ilmoitettu muuten kuin ECTS-yksiköissä, liitä hakemukseen kuvaus opintojen mitoituksesta.

Muut kuin matematiikan ja tilastotieteen opinnot hyväksiluetaan asianomaisissa oppiaineissa.

Valtiotieteellisen tiedekunnan vanhan tilastotieteen koultusohjelman opiskelija: ota yhteys Kruununhaan opiskelijapalveluihin (opintojasi ei hyväksilueta Kumpulassa).

Kieliopintojen hyväksiluku (opiskelijan ohjeet).

Jos olet suorittanut opintoja HY:n Avoimessa yliopistossa, niin mitään hyväksilukuja ei tarvita koska opinnot ovat jo HY:n weboodissa. Kurssien koodit A- tai AY-etuliitteellä viittaavat suoraan samoihin kursseihin kuin ne joissa ei  ole näitä etuliitteitä ja ovat saman arvoisia.


Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia jonkin opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. tutkinnon suorittamisen jälkeen opettajan pedagogiset opinnot tai uusia opetettavia aineita erillisinä opintoina suorittaneet opettajan virkoja haettaessa. Lue tarkemmat ohjeet tiedekunnan sivuilta. Vastaavuustodistuksen saamiseksi ei tarvitse hyväksilukea opintoja!


  • No labels