EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kesätentit 2017

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Kesätentit pidetään keskiviikkona 14.6.2017 klo 10-14 ja 9.8.2017 klo 10-14 Exactumin auditorioissa A111 ja B123 (Gustaf Hällströmin katu 2b). Tarkempi salijako ilmoitetaan auditorioiden ovilla tenttipäivinä.

Molemmissa tenteissä voi suorittaa lähes kaikkien matematiikan ja tilastotieteen kurssien erilliskokeita. Tentteihin täytyy ilmoittautua etukäteen. Huom! Seuraavia kursseja ei voi suorittaa tenteissä: Matematiikka tutuksi ja Lukiomatematiikan kertauskurssi.

Ilmoittautuminen kesäkuun tenttiin alkaa 1.5. ja päättyy 4.6.

Ilmoittautuminen elokuun tenttiin alkaa 1.5. ja päättyy 30.7.

MUISTUTUS

Myöhässä ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista. TENTTI-ILMOITTAUTUMISTA EI TARVITSE ERIKSEEN PERUA.


Kesätenteissä ei ole mahdollisuutta lisäaikaan!

HUOM!

Elokuun tentissä suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän vain jos on ilmoittautunut tai ilmoittautuu läsnäolevaksi syyslukukaudelle. Uusi lukuvuosi alkaa 1.8., joten elokuun tentti kuuluu uuden lukuvuoden opetukseen.

1.8.2012 alkaen yleis- ja kesätenteissä voi suorittaa enintään kaksi eri kurssia kerrallaan. Painavasta syystä voi kanslian kanssa erikseen sopia mikäli haluaa suorittaa useamman kuin kaksi koetta yhdessä tentissä.

Muista ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä mikäli haluat tehtävät muulla kuin suomen kielellä.

Vänligen informera oss vid provanmälan om du vill ha provfrågorna på svenska.


Remember to notify us when signing up for the exam if you want your exam questions in English.

Seuraavien kurssien tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa:

MATEMATIIKKA

Algebra II (57064, tentitään omavalintaisena ajankohtana tenttitilassa)
Algebralliset rakenteet I (57034)
Algebralliset rakenteet II (57036)
Differentiaalilaskenta (57117)
Differentiaaliyhtälöt I (57044)
Differentiaaliyhtälöt II (57048)
Geometria I (57133)
Henkivakuutusmatematiikka (57441)
Integraalilaskenta (57118)
Johdatus logiikkaan I (57160)
Johdatus logiikkaan II (57161)
Johdatus yliopistomatematiikkaan (57033)
Kompleksianalyysi (ent. Funktioteoria) I (57062)
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (57043, tentitään omavalintaisena ajankohtana tenttitilassa)
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (57047, tentitään omavalintaisena ajankohtana tenttitilassa)
Matemaattinen logiikka (57067)
Matemaattisen analyysin jatkokurssi (78122)
Matemaattisen analyysin kurssi (78121)
Mitta ja integraali (57101)
Raja-arvot (57116)
Reaalianalyysi I (57102)
Riskiteoria (57440)
Sarjat (57119)
Sijoitustoiminnan matematiikka (57467)
Tilastollinen päättely I (57046)
Todennäköisyyslaskenta I (57045)
Todennäköisyysteoria I-III (57431)
Topologia I (57020)
Topologia II (57063)
Vektorianalyysi I (57121)
Vektorianalyysi II (57122)

TILASTOTIEDE (Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämä opetus)


Lineaariset mallit I (57714)
Tilastollinen päättely I (57046)
Tilastollinen päättely II (57701)
Tilastollinen päättely III (57713)
Todennäköisyyslaskenta I (57045)
Todennäköisyyslaskenta II (57705)

TILASTOTIEDE (Sosiaalitieteiden laitoksen järjestämä opetus)

Katso weboodista.

Ohjeita WebOodissa ilmoittautumiseen

  • Klikkaa Opetus/Opintojaksot -otsikon alta Opinto-oppaat
  • Valitse Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta > Matematiikan ja tilastotieteen laitos > Matematiikka tai Tilastotiede
  • Tentit ovat Tentit -välilehdellä.
  • No labels