EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieteen opintokokonaisuusmerkinnät

Merkintöjen antajat ja suositeltu menettely merkinnän saamiseksi selvitetään alla opintokokonaisuuksittain. Kaikissa tapauksissa merkinnän antajat vastaavat mielellään esimerkiksi tutkintovaatimusten tulkintaan liittyviin kysymyksiin.

Lue myös opintokokonaisuuksien arvosteluperiaatteet.

Matematiikka

Tilastotiede

  • No labels