Todellisen monikielisyyden toteuttaminen verkkopalveluissa tarjoaa paitsi kielellisiä, myös teknologisia ja organisatorisia haasteita jotka eivät tule ilmi yksikielistä palvelua toteuttaessa. Mikäli kohteena on uusi palvelu, tulisi monikielisyys ottaa huomioon suunnitteluprosessin alusta asti. Mikäli jokin olemassaoleva palvelu halutaan muuttaa monikieliseksi, ovat haasteet erilaisia. Ylläpitonäkökohtien huomioonottaminen vaatii ennakointia. Käydään lyhyesti läpi muutamia monikielisen toteutuksen kannalta olennaisia tekniikoita.

  • No labels