Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipsykologian laitoksella on ollut käytössä oppimisportfolio, joka on palautettu opintojen päätösvaiheessa. Opintojen alussa opiskelijat ovat saaneet portfoliosalkun, johon on kerätty oppimisportfolion materiaalit. Salkun käytössä on ilmennyt ongelmia. Opiskelijat eivät ole muistaneet koota "näytteitään" opintojen aikana salkkuun, vaan salkku on pikaisesti koottu kasaan juuri opintojen päätösvaiheessa.

Tänä syksynä päätettiin luopua salkusta ja kokeilla blogeja portfoliona. Lisäksi tavoittena on, että opiskelijat laittavat omat HOPS-suunnitelmansa blogeihinsa. Helsingin yliopisto otti sopivasti käyttöönsä uuden WPMU-blogin, jota päätettiin kokeilla projektissa. Jokainen uusi, syksyllä 2007 opintonsa aloittanut opiskelija on luonut oman bloginsa ja lisäksi on yksi yhteinen portfolioblogisivusto ja merkintöjen seurantasivusto.  Blogi on tarkoitettu koko opintojen ajaksi. Kokeilu on vasta alussa, mutta jo nyt on kuulunut valitusta vanhemmilta opiskelijoilta, että hekin olisivat halunneet käyttää mielummin blogia kuin salkkua.

Lainaus HY:n sosiaalipsykologian laitoksen blogiportfolio-ohjeista:

Blogiportfoliotyöskentely tapahtuu jokaisen omassa blogissaan. Blogiportfoliotyöskentely tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa, mikä helpottaa oman oppimisen ja opintojen reflektointia. Keskinäistä vuorovaikutusta helpottamaan on perustettu yhteinen blogialue, jossa voi seurata keskustelua ja uusia viestejä. Blogien rakenne ja visuaalinen ulkoasu ovat jokaisen opiskelijan itsensä suunniteltavissa kuvastaen tekijäänsä. Blogit ovat myös oiva väline työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn. Blogiportfoliotyöskentelyyn kuuluu myös portfoliokertomusten kirjoittaminen ja HOPSien tekeminen.

Portfolioon kerätään itsenäisesti opintojen ja oppimisen arviointia helpottavia dokumentteja ja tietoja, kuten

 • oppimispäiväkirjoja
 • kirjatenttejä ja kursseja koskevia arvioita ja pohdintoja
 • opintosuunnitelmia (esim. lukukausittaisia)
 • tutkimussuunnitelmaseminaarissa esitetty tutkimussuunnitelma
 • seminaaritöitä ja muita esitelmiä
 • muita kokoavia dokumentteja (esim. opintosuoritusotteita)
 • henkilökohtaiset opintosuunnitelmat eli HOPS:t
 • työtodistukset
 • tutkintotodistus
 • jne.

Fabussa olisi kiva kuulla, miten muut ovat käyttäneet blogeja opetuksessa ja sopiiko blogi opetukseen?

 

Lisätietoja:

Helsingin yliopiston blogipalvelu
WordPress ohjesivusto
Kaikille avoin WordPress

Ryhmätöiden satoa:

1. Mitä hyötyä on, että portfolio on blogissa?

 • opiskelijat näkevät toistensa portfoliot
 • voi esitellä omaa osaamistaan
 • voi räätälöidä mitä näyttää ulkopuolisille
 • yhteisöllisyyden tunne
 • toisiin tutustuminen
 • nettinäkyvyys, nettijulkisuus
 • kaikki tehdään sähköisesti, ei tarvitse tulosteita
 • rohkeus julkaista omaa tekstiään
 • mahdollisuus kuvata itseään eri välineillä, valokuvat, videot, äänitteet
 • blogin hyödyntäminen arvioinnissa?
 • verkkokeskustelut osaksi blogia (henkilökohtainen oppimisympäristö)

2. Mitä haittaa?

 • visuaalisesti ehkä eri tasoisia
 • osaamistaso erilaista
 • medialukutaito puutteellinen
 • blogi on mietitympää ja pidemmälle vietyä tekstiä
 • No labels