You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Next »

Moodle-instruktionerna är avsedda för studenter som använder Moodle vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till moodle@helsinki.fi.

En övningskurs har skapats på Moodle, Moodle harjoituskurssi / Moodle training course, 2018. Du kan själv registrera dig på kursen, det behövs ingen kursnyckel. På övningskursen kan du öva de vanligaste funktionerna, så som inlämningsuppgifter och att skriva tentamen. Kursen finns på finska och engelska.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

1. Allmänt om Moodle

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande som används av Helsingfors universitet. Moodle används i webbläsaren och fungerar därför lite olika beroende på vilken webbläsare du använder. Den rekommenderade webbläsaren är Mozilla Firefox. Google Chrome verkar också fungera bra, men om du använder Safari eller Internet Explorer 10 kan du stöta på problem med att ladda upp filer. Om du har problem med att ladda upp filer över Moodle, byt webbläsare till Firefox och försök på nytt!

Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tentamina eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val.

(BILDER)

Helsingfors universitets framsida för Moodle, före inloggning

Exempel på Kursöversikt-sidan, efter inloggning

Exempel på en Moodle-kurs framsida, efter inloggning


2. Logga in på Moodle

I Logga in på Moodle på adressen http://moodle.helsinki.fi.

II Välj LOGGA IN uppe i högra hörnet (bild)

III Klicka på ”Användare vid Helsingfors universitet” (bild)

Om du loggar in på Helsingfors universitets Moodle med någon annan finsk högskolas användarkoder klickar du på ”Användare via HAKA”. Med utländska högskolors användarkoder kan du logga in genom eduGain.

Använd alltid dina egna användarkoder vid Helsingfors universitet när du loggar in på Moodle.

(Bild) 

Tips vid inloggning

 • Om du besöker samma Moodle-kurser regelbundet kan du spara kursernas egna webbadresser (så här: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=_9999_) bland webbläsarens bokmärken, så har hittar du direkt till de kurser som du har registrerat dig på.
 • Om du inte lyckas logga in på Moodle kan det finnas flera olika orsaker:
  • Om du får en felanmälan ”Käyttäjäntunnistus ei onnistunut, Authentication did not succeed” (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), är lösenordet, användarnamnet eller båda fel. Är ditt användarnamn fortfarande giltigt? Gav du kortformen av ditt användarnamn? Har du glömt ditt lösenord? Se ytterligare information om behörigheter.
  • Om du får felanmälan “ERROR, An error occurred while processing your request. Please contact your helpdesk or user ID office for assistance. Error Message: Invalid IdP URL (HTTP 404)”, (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), har inloggningen förmodligen börjat fel. Har du Moodles inloggningssida som bokmärke/favorit i din webbläsare (dvs. adressen https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin)?Inloggningen måste alltid börja på Moodles startsida på adressen http://moodle.helsinki.fi och därifrån via LOGGA IN.
  • Om du har loggat in på rätt sida, gett rätt namn och lösenord, och ändå inte lyckas logga in på Moodle och vet att ingen annan (t.ex. dina studiekamrater) kan logga in heller, är det troligen fråga om ett större avbrott eller en uppdatering. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om avbrott på adressen https://www.helsinki.fi/fi/it/katko-ja-vikailmoitukset. Kontakta vid behov universitetets HelpDesk.

3. Registrera dig på kursområdet

Du kan själv registrera dig på kursområdet om den kursansvariga läraren tillåtit det. Självregistrering kan göras via Moodles förstasida.

 • Om din lärare har skickat en direkt adress till kursområdet, kan du använda den. Rekommendationen är att läraren delar webbadressen på Mina studier-sidorna.
 • Om din lärare har gett dig kursområdets namn, sök det i Moodle. Du hittar sökfunktionen Sök kurser på Kursöversikt-sidan. Du kan söka på kursens namn, en del av namnet eller kursens förkortning. Registrera dig på kursen genom att klicka på kursens namn.
 • Om du inte hittar rätt kurs, fråga läraren hur man registrerar sig på kursen.

Om du inte är inloggad på Moodle, ber sidan dig att logga in i det här skedet. Se vid behov instruktionerna ovan.

Avsluta med att ge kursnyckeln, ifall Moodle frågar efter en. Kursnyckel = det lösenord som bara används när du registrerar dig på kursen för första gången. Fråga vid behov den kursansvariga läraren om kursnyckeln.

(bild)

Tips för inloggning på kursområdet

 • Om du inte hittar Moodle-kursen, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontakta den kursansvariga läraren och ta reda på när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om kursen kräver en kursnyckel kan du inte registrera dig utan den. Be din lärare om kursnyckeln om du inte känner till den.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Se instruktioner för att byta lösenord på nätet eller besök vid behov ett ID Point-serviceställe.
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs genom att klicka på ”Avregistrera mig från [kursens namn]” under kugghjulsmenyn uppe till höger. Avregistrera dig inte från kursområdet innan du har fått kursvitsordet i Oodi! Om du avregistrerar dig från kursen göms alla dina inlämnade uppgifter och deras bedömning för läraren. Om du av misstag avregistrerar dig från en kurs ska du kontakta den kursansvariga läraren och be att hen registrerar dig igen och återställer dina uppgifter.

4. Språkinställningar

Din webbläsares språk avgör vilket språk Moodles startsida är på. Du kan byta språk i menyn uppe till vänster på startsidan. Språkalternativen är finska, svenska och engelska. Ditt val sparas så länge sessionen varar.

(Bild)

Om du vill ändra Moodles förhandsinställda språk kan du göra det genom dina egna profilinställningar. Då använder Moodle alltid det språk du har valt efter att du har loggat in. Se mer om att ändra profilinställningar i kapitel sju.

Ibland (speciellt på språkkurser) har läraren fastställt kursens språk så att studenterna också ser Moodle-området på det språk som läraren har valt.


5. Kursöversikt

Efter inloggningen ser du din personliga Kursöversikt med de kursområden du deltar i. I enlighet med hur läraren har bestämt kursens start- och slutdatum är kurserna uppdelade på tre flikar: Pågående, Kommande och Tidigare. När du klickar på kursrubriken kommer du direkt till kursområdet.

Kursöversikten skapas automatiskt av Moodle och utgångspunkten är att översikten visar 12 av dina kurser.

(Bild)

Dina kurser listas i alfabetisk ordning. längst ner på sidan kan du bläddra framåt bland kurserna:(Bild)

Om läraren har tagit i bruk funktionen för att följa med framsteg syns den som ett cirkeldiagram på Kursöversikt-sidan. Diagrammet visar hur många procent av funktionerna på kursen som räknas till bedömning som är avlagda. Obs. även om diagrammet visar att du har gjort 100 % av kursen betyder det inte nödvändigtvis att kursen är avlagd: läraren har inte nödvändigtvis markerat alla kursens obligatoriska uppgifter. Läs mera i avsnitt 8.6.

(Bild)

Du kan också granska kurserna genom att öppna fliken Tidslinje på Kursöversikt-sidan. Tidslinjen visar kommande aktiviteter. Du kan ställa in så att sidan sorterar kurserna efter datum (inkommande 30 dagar) eller sorterar kurserna i alfabetisk ordning.

(Bild)

Om du har svårigheter med att hitta kurser på Moodle, läs tipsen i Moodle News (på finska).

Om det saknas kurser i din egen kursöversikt har du inte registrerat dig på dem ännu.

I övre balken, under Kurskategorier, kan du bläddra igenom kurskategorierna på Moodle, och vid behov registrera dig själv på nya kurser.

(Bild)

Du kan också söka kurser med sökfunktionen som finns både på Moodles framsida (bild) och på Kursöversikt-sidan (Bild).

Om du vill ha bort någon gammal kurs från Kursöversikt-sidan kan du avregistrera dig själv. Efter avregistreringen kan du inte längre alls komma åt kursområdet, och det du skapat på kursens Moodle-område göms för läraren, så avregistrera aldrig dig själv från en kurs vars bedömning ännu inte registrerats i Oodi! Du avregistrerar dig från en kurs genom att klicka på kugghjulet uppe till höger (bild) och välja ”Avregistrera mig från [kursens namn]. Efter det försvinner kursen också från din Kursöversikt-sida. Läraren kan flytta sin kurs till Tidigare-fliken och/eller stänga kursen för studenterna så att alla arbeten fortfarande sparas, men kursen tas bort från fliken för pågående kurser på Kursöversikt-sidan. Gör din lärare uppmärksam på de här möjligheterna om kursen är avslutad och du inte vill avregistrera dig helt och hållet. Läraren stänger kursen för alla studenter på en gång.

6. Navigering i Moodle

Du kan röra dig i Moodle med hjälp av navigationsmenyn till vänster. När du klickar på hamburgaren (bild) göms menyn.

Kursöversiktsmenyn är större: (Bild)

Navigationsmenyn tar dig till:

-          Kursöversikt: du ser alla kurser som du för tillfället är registrerad på

-          Framsidan: Moodles framsida

-          Kalender: här ser du alla inlämningsuppgifter och tentamina som lärarna har fört in i Moodle. Notera att kalendern inte visar en tentamen/uppgift som läraren inte har gett en deadline! Du kan också lägga till dina egna anteckningar i kalendern.

På kursens Moodle-område består navigationsmenyn av länkar till kursens sektioner, vitsord och deltagare. Till exempel: (Bild)

När du flyttar dig mellan olika funktioner i kursen hjälper också navigationsstigen som syns i övre balken. Där ser du under vilken kurs du befinner dig och du kan röra dig bakåt. (Bild)

När du är i ett forum på kurssidan kan du röra dig mellan inläggen genom pilarna framåt och bakåt, eller med hjälp av menyn ”Hoppa till..”. (Bild)


7. Profilinställningarna

Du kan se och ändra din användarprofil efter inloggningen om du klickar på ditt eget namn uppe till höger. Inställningarna gäller hela Moodle för HU och inte bara ett kursområde.

(Bild)

När du klickar på ditt eget namn ser du en meny med:

-          Kursöversikt: du kan förflytta dig till din egen Moodle-framsida, alltså Kursöverikt-sidan med alla dina egna kurser

-          Profil: profilinställningar

-          Vitsord: sammanfattning av dina vitsord i Moodle

-          Meddelanden: snabbmeddelanden som du skickar och tar emot i Moodle

-          Dina preferenser: personliga inställningar i Moodle

-          Logga ut: logga ut från Moodle

7.1. Redigera din profil

(Bild)

När du klickar på Profil kan du bland annat lägga till en egen profilbild för Moodle. I profilinställningarna hittar du:

-          Detaljer om användare: Redigera profil

-          Diverse: Inlägg i diskussionsforum och Forumsdiskussioner

-          Rapporter: Browser sessions och Grades overview

-          Mobilapp: Download the mobile app

Du kan redigera din profil genom att välja Redigera profil.

(Bild)

 
Hur din E-postadress syns
: Du får själv välja hur öppet din e-postadress syns för andra användare i Moodle. Alternativen är:

1. adressen göms för alla

2. adressen syns för alla

3. bara deltagarna på dina kurser ser adressen (det här alternativet är förhandsinställt och rekommenderas)

Oberoende av inställningen skickar Moodle meddelanden till den e-postadress som nämns i din profil.

Obs. Om du väljer alternativ 1, att ingen ser din e-postadress, ser andra användare dina meddelanden på Moodle från en noreply-adress. Om du väljer alternativ 1 kan ingen svara på dina meddelanden som skickas som e-post via Moodle!


Profilbild: Du kan lägga till en profilbild eller andra uppgifter på din användarprofil. Din bild syns för kursens deltagare på kursområdet, deltagarlistan och i diskussionsforum. I synnerhet i interaktionsbaserade kurser rekommenderas det att deltagarna har en profilbild med sitt eget ansikte. Moodle tar också in bilder som har lagts till e-postadressen från Gravatar-tjänsten, så om du har lagt till en bild från Gravatar till den e-post du använder för Moodle så syns bilden också på Moodle. Genom att ladda upp en ny bild på Moodle ersätter du den som tagits in från Gravatar.


 

Tips

 Den största delen av användaruppgifterna skapas automatiskt (namn, användarnamn, e-postadress, rapporter), men du kan redigera vissa uppgifter, som ort, tidszon och profilbild. Notera att samma profil syns på alla dina Moodle-kurser.

Dina profiluppgifter syns automatiskt för dig själv och för kursens lärare. Andra studenter ser en kortare version av din profil: bild, namn, land, ort, e-postadress (om du har tillåtit att de ser den) och roll, och möjligen andra valfria uppgifter som du kan lägga till, som en kort beskrivning.

7.2. 7.2 Redigera Dina preferenser

Genom att välja Dina preferenser kan du ändra dina egna inställningar, t.ex. välja språk och bestämma vilken sorts meddelanden från Moodles diskussionsforum som skickas till din e-post.

(Bild) (Bild)

 • Redigera profil tar dig till samma inställningar som om du går till Profil (instruktioner ovan).
 • Språkpreferens, du kan ändra Moodles förhandinställda språk. Alternativen är finska, svenska och engelska.
 • Välj inställningar för forum:

-          Sammanfattning av e-postmeddelanden: Inställningen avgör i vilken form diskussionsinlägg från dina Moodle-kurser eventuellt skickas till din e-post. Ifall du använder diskussionsforum mycket kan du välja Fullständigt eller bara Rubrikerna, då får du högst ett sammanfattande e-postmeddelande från Moodles diskussionsforum per dag, gällande de diskussioner som du valt att prenumerera på eller som din lärare bestämt att du ska prenumerera på. Meddelandet skickas kl. 17.00. Ifall du vill kan du också beställa ett skilt meddelande för varje diskussionsforum och då får du meddelandena i sin helhet, ”Ingen sammanfattning (ett e-postmeddelande per inlägg i forum)”.

-          Automatisk forum-prenumeration: Inställningen avgör på vilket sätt diskussionsforumen kommer till den egna e-posten: enligt förhandsinställningarna får du bara de diskussioner du deltar i eller dem du beställt skilt. Ofta när du börjar en ny kurs lönar det säga att fylla i ”Ja, jag vill prenumerera på diskussionsinläggen när jag deltar i diskussionen”. Senare kan du också ändra till ”Nej, jag vill inte automatiskt prenumerera på diskussionsinlägg”. Också i det här fallet kan du prenumerera på bestämda, enskilda (just då aktiva) diskussioner. Läraren kan också ha ställt in så att alla studenter måste prenumerera på ett visst forum.

 • Välj textredigerare: Om du inte vill använda Moodles standardtextredigerare (Atto HTML editor) för att redigera text på Moodle kan du istället välja TinyMCE HTLM-redigeraren eller att ta bort editorn helt och hållet (Textyta). Utan editor måste du själv redigera texten.
 • Välj inställningar för kurser
 • Kalender preferenser: Du kan bl.a. redigera hur tiden visas och vilken dag veckan börjar med.
 • Säkerhetsnycklar
 • Välj inställningar för meddelanden: Du kan välja hur du vill ha informationen om meddelanden som har skickats åt dig, eller om du vill ha meddelanden och automatiska notiser överhuvudtaget.
 • Välj inställningar för notiser: Du kan själv bestämma vilka funktioner som skickar information till din e-post eller Moodles notisfönster. Om du t.ex. vill ha meddelanden för lärarens kommentarer på dina inlämningsuppgifter, ska det vid den punkten synas (bild). Om du vill ha notiserna till någon annan e-postadress än den som är sparad i Moodle, kan du ersätta den förhandsinställda adressen med en annan. Adressbytet gör du genom att klicka på kugghjulssymbolen bredvid ”E-post” uppe till höger på ”Välj inställningar för notiser”. Skriv in den adress som du vill att får notiserna (förhandsinställningen är alltid adressen som är knuten till användaren, förnamn.efternamn@helsinki.fi, och för öppna universitetet den adress som uppgivits när användarnamnet aktiverades). Välj en e-postadress som du har i bruk och i aktiv användning! Om du vill ha notiserna till någon annan adress än helsinki-adressen kan du ändra inställningen här.

(Bild)

Om du vill flytta all din e-post från helsinki-adressen till någon annan, läs instruktionerna om omdirigering av posten.

8. Som studerande i Moodle

Moodle-kursområdenas mest använda möjligheter är, förutom distribution av material till studerandena, diskussionsforum, inlämning av uppgifter (filer, skriftliga uppgifter) och grupparbete i wiki. Läraren väljer vilka funktioner i Moodle det är som används, och ger studerandena anvisningar gällande arbetssätten.

Inlärningsuppgifter kan lämnas in som bilagor till meddelanden i diskussionsforumet, vilket är ett enkelt sätt att också meddela alla kursdeltagare om nya inlämningar. På diskussionsforumet får alla se allas uppgifter. Oftast har kursen dock ett eget område på kursområdet för inlämning av individuella uppgifter där studerandenas inlämningar visas endast för lärarna. Kursens lärare bestämmer om inlämningen visas för alla kursdeltagare eller bara för läraren.

Om du klistrar in text från Word

Kontrollera att det inte kommer med onödig formatering när du klistrar in texten (t.ex. från Word). I texteditorn finns knappen Klistra in från Word för sådana situationer. Tumregeln är att det lönar sig att redigera texten först i Moodle (med Moodles egen texteditor). Se den närmare (finska) anvisningen vid behov.

8.1. Diskussionsforum

 

Diskussionsforumet kan förutom för nätdiskussion utnyttjas också för inlämning av uppgifter och kollegial feedback. Ni kan också utnyttja diskussionsforumet i grupparbete som stödkanal vid sidan om wikin. Diskussionsforumets styrkor är att

 • det meddelar dig per e-post om alla nya inlägg om du så vill. Denna egenskap kan du utnyttja som trigger för din egen verksamhet; t.ex för att komma ihåg att opponera på seminariearbetet du ser att har lämnats in.
 • du får se alla studerandes inlägg eller inlämnade uppgifter som du kan utnyttja i följande arbetsskede
 • läraren kan vid behov begränsa synligheten gruppvis vilket skalar möjligheterna för grupparbete på masskurser. Vid behov kan diskussionsforumen göras även personliga för individuellt arbete mellan lärare och studerande.

8.1.1. Diskussionsforumets ingångssida

 • På diskussionsforumets ingångssida visas meddelanderubriker, vem som börjat diskussionen (eventuellt med foto), antalet svar, antalet av dig olästa meddelanden samt det sista inläggets datum (datum och klockslag). Meddelandena öppnas när du klickar på rubriken.
 • I diskussionsforum med grupper har du dessutom en rullgardinsmeny med grupper ovanför listan med diskussionsmeddelanden som i bilden nedan.

 • Det är också möjligt att söka meddelanden med sökord (knappen Sök i diskussionsforum).
 • Diskussionsträngarna kommer in under varandra och Visa i nästlad form är förvalt. Användaren kan själv välja om svaren ska visas t.ex. i trådad form. Inställningen kan ändras vid rullgardinsmenyn uppe på sidan.

8.1.2. Skriv och skicka inlägg

 • När du vill börja en ny diskussion klicka på Lägg till ett nytt diskussionsämne.
 • Välj Svara när du vill svara på ett diskussionsinlägg. Svaret får automatiskt samma rubrik som det första meddelandet, så kom ihåg att ändra rubriken så att den beskriver innehållet i ditt meddelande.
 • I gruppvisa diskussionsforum ska du först välja din egen grupp i rullgardinsmenyn (se bild ovan) för att kunna skriva inlägg. Detta för att du har rätt att skriva endast i forumet för din egen grupp fast du kunde läsa inläggen i andra grupper. Ifall du får ett felmeddelande om att du inte har rättigheter att skriva i forumet du har valt, har du inte valt din grupp i rullgardinsmenyn. 
 • Ett meddelande skickas vidare till prenumeranternas e-postadresser 30 minuter efter det att du skrivit och sparat meddelandet. Under den tid, men inte senare, kan du också göra ändringar i meddelandet eller radera det. Om du vill att meddelandet skickas direkt till kursdeltagarna, ska du kryssa förSkicka e-post nu (se bilden). I praktiken skickar Moodle utgående meddelanden med 10 minuters mellanrum (hela timmar + n x 10min). Även om meddelandet skickas direkt är det möjligt att göra ändringar, men ändringarna syns inte i det meddelande som redan skickats. Om du av någon anledning vill göra ändringar senare, kontakta din lärare.

8.1.3. Prenumeration av inlägg

 • Som förvald inställning börjar prenumerationen av inläggen när du skriver ditt första inlägg i forumet. Inställningen gäller skilt varje diskussionsforum på varje kursområde. Om du inte har skrivit några inlägg i forumet och inte ändrat på prenumerationsinställningarna får du alltså inga e-postmeddelanden från forumet i fråga.
  • Ett undantag till detta är forumet Nyheter som läraren kan välja att använda för meddelanden som gäller alla kursdeltagare. Inläggen från Nyheterna skickas ut åt alla deltagare utan att deltagarna kan välja det.

Du kan få meddelandena från diskussionsforumet till e-posten genom att välja Prenumerera på detta diskussionsforum på diskussionsforumets första sida i blocket Inställningar, ifall prenumeration inte är förvalt. För närmare information läs ovan Profilinställningarna.

8.2. Inlämning av skriftliga uppgifter

 

Inlämningen till uppgiften kan innehålla en eller fler filer, text som skrivs i Moodle eller båda. Läraren kan ställa in den tid inom vilken uppgiften ska lämnas in. De individuella uppgifterna lämnas in till kursens lärare, de andra kursdeltagarna ser alltså inte varandras individuella uppgifter. När inlämningstiden har gått ut och läraren har givit feedback, hittar du den i Moodle på samma ställe där du lämnade in uppgiften.

 • Öppna uppgiften på kursområdet
 • Klicka på knappen Redigera mitt svar
 • Ladda upp filer i rutan genom att dra och släppa (drag&drop) eller klicka på textlänken Lägg till...
 • Skriv text i rutan Redigerbar text om rutan erbjuds
 • Kom ihåg att klicka på knappen Spara ändringar
 • Klicka ännu på knappen Skicka in uppgift om knappen finns (vissa lärare använder den, andra inte).

8.3. Wiki i grupparbete

8.3.1. Skapa undersidor

9. Uppföljning av Mina framsteg

9.1. Som studerande ser du dina framsteg såhär

 

10. Spara det som du har skapat - portfolietänkande

Kursområdet i Moodle är öppet under kurstiden och antagligen en stund till, beroende på läraren. En del lärare använder samma kursområde på följande kursområng då de raderar gamla studerande från kursområdet. Andra lärare kanske har kursområdet öppet för studerandena en längre tid. I vilket fall som helst kommer oanvända och föråldrade kursområden att automatiskt raderas efter en tid. Därför ska du komma ihåg att spara det du vill att ska sparas från kursområdet redan under kursens gång eller genast efter det.

Filerna som du har lämnat in borde du ju redan ha, men om du vill spara text som du har skrivit i Moodle, t.ex. essäer eller diskussionsinlägg, ska du skilt kopiera det. Moodle erbjuder tyvärr inga verktyg för säkerhetskopiering för studerandena så du måste helt enkelt kopiera texterna genom att måla/svärta texterna och klistra in dem dit du vill, t.ex. i Word, på en wikisida eller på en bloggsida.

Universitetets tjänster som lämpar sig för portfoliearbete är t.ex. wiki och bloggtjänsten. Om du vill komma åt portfolien också efter studietiden ska du välja en extern tjänst. T.ex. Google Sites (sites.google.com) kunde lämpa sig för många portfoliebehov. Sites är ett wikiområde där du kan publicera de sidor du vill för andra användare enligt användarnamn eller allmänt, och ha vissa sidor för dig själv. Andra möjligheter är alla kostnadsfria wiki- och bloggtjänster och filrepositorier, beroende på dina behov.

11. Hjälp när problem uppstår

Hjälp till studerande

Kontakta i första hand läraren på kursen när du har problem med innehållet i en Moodle-kurs (kursnyckel, material, uppgifter, tenter, diskussionsforum, anvisningar, kursfordringar, tidtabeller m.m.). Varje lärare ansvarar för innehållet i sitt kursområde.

Vid mer allmänna problem med användningen av Moodle kan studerandena kontakta Helpdesk, helpdesk@helsinki.fi eller telefon 02941 55555 (mest på finska). Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/helpdesk/ (på finska) eller http://www.helsinki.fi/helpdesk/sve/kontakt/index.html (på svenska, kort)

Hjälp till studerande

 

SaveSave

 • No labels