You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Tämä on wikialue, jonka avulla toteutetaan MARC 21 -sovellusohje Voyager-kirjastoille.

Aluksi käyttöoikeudet annetaan Voyager-kirjastojen yhteiselle Linnea-cat -työryhmälle.

  • No labels