ISBD

10. Julkaisu- ja jakelutietojen jne. kentät (250-270)

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen alueeseen 2 ja alueeseen 4

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

250 254 255 256 257 258 260 263 264 270


250 - PAINOSMERKINTÖ (ET)    Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

Painosmerkintö merkitään tähän kenttään siinä muodossa ja sillä kielellä kuin se on julkaisussa.

Kenttään 250 merkitään vain varsinaiset painostiedot, esim. ed., uppl., Aufl.

Muuttumattomista lisäpainoksista "printing"eistä ei tehdä merkintää kenttään 250 (siis ei esim., reprint, tryckning, printing, impr.), vaan uudet muuttamattomat painokset merkitään kenttiin 500 ja 595 (kirjastokohtaiset tiedot).

‡a - Kaikki numerot ja kirjoitetut lukusanat merkitään arabialaisin numeroin (1, 2, 3 jne.). Painosmerkinnön selittävät sanat voidaan merkitä käyttäen standardilyhenteitä. Ensimmäinen painos merkitään, jos se on mainittu kuvailun kohteessa.

‡b - Jos painoksella on useita tekijöitä, merkitään kaikki samaan osakenttään ‡b ja tekijöiden/tekijämerkintöjen väliset välimerkit kirjoitetaan.

Jos julkaisun myöhempi muuttumaton painos ilmestyy ISBN-numerollisena ja alkuperäisessä tietueessa ISBN puuttuu, niin ISBN merkitään alkuperäisen tietueen 020-kenttään ja ISBN-numeron perään tieto siitä minkä painoksen ISBN on kyseessä.

Musiikkiaineiston ohjeita

Nuottijulkaisussa esiintyvä painosmerkintö merkitään tähän kenttään siinä muodossa ja sillä kielellä kuin se on julkaisussa (tarvittaessa vakiolyhenteitä käyttäen). Huom! Kaikki julkaisuissa esiintyvät merkinnöt, jotka sisältävät painostietoihin viittaavan sanan (kuten "edition" ja "Ausgabe"), eivät kuitenkaan kuulu tähän kenttään, koska ne eivät aina välttämättä ilmaise varsinaista painostietoa. Kenttää ei myöskään suositella käytettäväksi äänite- eikä videoluetteloinnissa.

Vastuullisuusmerkinnöt
Luetteloitavaa painosta koskeva vastuullisuusmerkintö merkitään ‡b-osakenttään siinä muodossa kuin se on julkaisussa, edeltävänä välimerkkinä vino- eli kauttaviiva ( / ).

Erikieliset painosmerkinnöt
Erikieliset painosmerkinnöt voidaan tehdä ‡b-osakenttään, edeltävänä välimerkkinä yhtäläisyysmerkki ( = ).

Äänialamerkinnöt
Äänialan ilmoittava termi merkitään tähän kenttään, jos se ei ole lauserakenteellisesti osa 245-kenttään merkittävää nimeketietoa. 
250 ## ‡a Edition for low voice.

HUOM!
245 10 ‡a Lieder : ‡b eine Auswahl für eine hohe Stimme mit Klavierbegleitung.
(Äänialan ilmoittava termi lauserakenteellisesti osa 245-kentän osakentän ‡b muuta nimeketietoa.)
Jos äänialamerkintö esiintyy julkaisussa nuottijulkaisun julkaisumuodon ilmoittavan merkinnön yhteydessä, merkintö tehdään 254-kenttään.

254 ## ‡a Klavierauszug für hohe Stimme.

Urtext-merkinnöt
Urtext-merkintö merkitään tähän kenttään vain niissä harvoissa tapauksissa, kun se esiintyy julkaisussa varsinaista painostietoa antavan merkinnön yhteydessä.
250 ## ‡a 1. vollständige Ausgabe im Urtext / ‡b herausgegeben von Susanne Staral.

Julkaisussa nimekkeestä irrallaan esiintyvä pelkkä Urtext-merkintö voidaan merkitä 500-huomautuskenttään.


254 - NUOTTIJULKAISUN JULKAISUMUOTO (ET)         Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

Painetun nuottijulkaisun (tai nuottikäsikirjoituksen) julkaisumuotomerkintö ilmoitetaan sellaisena ja sillä kielellä kuin se on julkaisussa (tai nuottikäsikirjoituksessa).

254 ## ‡a Partitur.
254 ## ‡a Playing score.
254 ## ‡a Score and set of parts.

Julkaisussa olevaan julkaisumuotomerkintöön liittyvät selittävät ilmaukset merkitään tähän vain silloin, kun ne katsotaan merkittäviksi. Tarvittaessa lisähuomautuksia voi tehdä 500-kenttään.

Erikieliset julkaisumuotomerkinnöt
Jos julkaisussa on useita erikielisiä julkaisumuotomerkintöjä, ne voidaan haluttaessa merkitä yhtäläisyysmerkin erottamina (tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki) tai merkitä vain ensimmäinen.
254 ## ‡a Klaverutdrag med solostämma = Piano score with solo part.

Vastuullisuusmerkinnöt
Nuottijulkaisussa oleva vastuullisuusmerkinnön sisältävä julkaisumuotomerkintö merkitään 245-kenttään.
245 10 ‡a Concerto per flauto ed orchestra da camera / ‡c Krzysztof Penderecki ; Klavierauszug von Claus-Dieter Ludwig.

Faksimile- ja äänialamerkinnöt 
Myös erikieliset julkaisun faksimile-luonteen ilmaisevat tai äänialaan viittaavat merkinnöt voidaan merkitä tähän kenttään, jos ne julkaisussa esiintyvät nuottijulkaisun julkaisumuodon ilmoittavan merkinnön yhteydessä. Lisäksi voidaan tehdä huomautus 500-kenttään.254 ## ‡a Partiture in facsimile.


255 - KARTTA-AINEISTON MATEMAATTISET TIEDOT (T) 

Mittakaavamerkintö  Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

Koordinaatit Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

Kenttään tallennetaan matemaattiset tiedot kuvailumuodossa kartasta. Tiedonhakua varten mittakaava ja koordinaatit voidaan tallentaa koodimuodossa myös kenttään 034 ja projektiomerkintö kenttään 008 mp.an 22-23.


256 - ELEKTRONISEN AINEISTON OMINAISUUDET (ET)

Kenttä on jäänyt pois käytöstä vuonna 2012 kirjastoissa, jotka käyttävät ISBD-kuvailusääntöä. Elektronisen aineiston laajuuteen liittyvät tiedot merkitään fyysisen kuvailun alueelle, kenttään 300.

Elektronisen aineiston tyyppiin liittyvät merkinnät voidaan tehdä huomautuskenttään 516.


257 - TUOTTAJAN MAA (ET)


258 - FILATELISTISEN JULKAISUN TIEDOT (T)


260 - JULKAISUTIEDOT (T)    Pakollinen ‡a, ‡b, ‡c

1. indikaattori - Julkaisumerkintöjen järjestys

  • # - Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin tiedossa oleva julkaisija
  • 2 - Välijulkaisija
  • 3 - Nykyinen/viimeisin julkaisija

Ensimmäisen indikaattorin arvoja 2 ja 3 käytetään, kun kustantaja/julkaisija vaihtuu toistuvasti; tämä koskee vain jatkuvia julkaisuja. Kun näitä indikaattoreita on käytetty, kustannuspaikkaan tai kustantajaan liittyviä vuosilukuja ei merkitä osakenttään c, vaan osakenttään 3.

Vähintään yksi kustannus- tai jakelupaikka ja kustantaja tai jakaja merkitään. Tällöin valitaan typografialtaan huomattavin tai ensimmäisenä mainittu paikka ja kustantaja.

‡a Julkaisu-/kustannus-, jakelu- jne. paikka

Kenttään merkittävä kustannus- tai jakelupaikka on sen kaupungin tai paikkakunnan nimi, joka sovitussa tiedonlähteessä mainitaan kustantajan tai jakajan yhteydessä. Kun paikka on tuntematon, voidaan käyttää hakasulkeissa lyhennettä [S.l.]. Kun ilmoitetaan useamman kuin yhden kustantajan nimi, kukin kustannuspaikka ilmoitetaan välittömästi ennen siihen liittyvän kustantajan nimeä. Samaa kustannuspaikkaa ei kuitenkaan toisteta, ellei julkaisussa ole erikielisiä muotoja, jotka halutaan merkitä. Jälkimmäisessä tapauksessa kustannuspaikat merkitään yhtä suuri kuin -merkillä erotettuna  (tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki) siinä muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa.

‡b Julkaisijan/kustantajan, jakajan jne. nimi

Kun kustantaja on tuntematon, voidaan käyttää lyhennettä [s.n.].

‡c  Julkaisu-, jakelu- jne. aika

Julkaisuaika merkitään aina arabialaisin numeroin. Jos julkaisuvuotta ei saada selville julkaisusta, merkitään hakasulkeisiin arvio julkaisuajasta. Esim. [n. 1990], [1996?], [199-?]. Osakentän ‡c vuosien pitää aina täsmätä kiinteiden kenttien vuosien kanssa (008/07-14). Osakenttään tallennetaan muuttumattomista painoksista Melindassa olevan vanhimman painoksen vuosiluku.

Jos ei tiedetä julkaisuaikaa, ohje on seuraava: Kenttään 008 merkitään julkaisuajaksi arvio vuodesta, vuosikymmenestä tai jopa vuosisadasta.  Esim. [1939?], [193-?], [19--?]. Merkintää [s.a.] ei käytetä.

Copyright-merkintänä käytetään joko copyright-symbolia tai muotoa cop. 2001 (ei c2001). Tämä vaikuttaa sanahakuun. 

‡e, ‡f - Jos a- ja b-kentän kustannuspaikkaa ja kustantajaa ei tiedetä, merkitään painopaikka ja kirjapainon nimi näihin osakenttiin.

‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat

Tähän merkitään vuosiluku silloin kun on käytetty indikaattoria 2 ja 3. Osakenttä merkitään ennen osakenttää a.

Kustantajien yhdistyttyä julkaisuissa on usein merkittynä molemmat kustantajat. Ensin mainittu tai "typografisesti näyttävämpi" merkitään 260-kenttään.

Jatkuvissa julkaisuissa kenttää voidaan toistaa. Osakenttä $c merkitään kausijulkaisussa ensimmäisen julkaisijan yhteyteen, päivittyvissä julkaisuissa viimeisimmän julkaisijan yhteyteen. Esim.

245 00 |a Poliisikoira : |b Suomen poliisikoirayhdistys r.y:n jäsenlehti.
260 __ |a Helsinki :  |b Suomen poliisikoirayhdistys,  |c 1974-
260 2_ |a Tampere :  |b Pohjolan poliisikirja. [Vuosilukuja ei tiedetä]
260 3_ |3 2010-  |a Ruotsinpyhtää :  |b Div. Sec.

245 10 |a Acta crystallographica. |n Section A, |p Foundations of crystallography.
260 __ |a Copenhagen : |b published for the International Union of Crystallography by Munksgaard, |c 1983-
260 2_ |3 2004-2006 |a Oxford : |b Blackwell on behalf of the International Union of Crystallography
260 3_ |3 2007- |a [Oxford : |b Wiley-Blackwell]

päivittyvä julkaisu:
2
60 ## $3 2009-2010: $a Helsinki : $b WSOYpro
260 2# $3 2011-2014: $a Helsinki : $b Sanoma Pro
260 3# $3 2014- $a Helsinki : $b Talentum, $c 2009-

Musiikkiaineiston ohjeita

Esimerkkejä

260 ## ‡a Leipzig : ‡b Peters, ‡c [19--?]
260 ## ‡a Leipzig ; ‡a Frankfurt : ‡b Peters, ‡c [200-?]
260 ## ‡a [Espoo] : ‡b Fazer Records, ‡c ℗ 1998.
260 ## ‡a [S.l.] : ‡b Warner Music Norway, ‡c ℗ 2008.
260 ## ‡a Helsingissä : ‡b Otava, ‡c 1972.
260 ## ‡a Helsingfors = Helsinki : ‡b Apostol ‡c 1902.
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Fazer Musiikki, ‡c 1987.
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Westerlund : ‡b Fazer, ‡c [19--?]
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus : ‡b Teosto, ‡c 2006.
260 ## ‡a [Helsinki] : ‡b T2 Productions : ‡b EMI Finland [jakaja], ‡c 2003.
260 ## ‡a Berlin : ‡b  Bote & Bock : ‡b Boosey & Hawkes, ‡c © 2006.
260 ## ‡a Wien : ‡b Universal Edition ; ‡a Budapest : ‡b Editio Musica, ‡c © 1988.
260 ## ‡a [Helsinki] : ‡b [s.n.],  ‡c [18--?]

Kustantajan nimestä voidaan jättää pois mm. nimen alussa oleva artikkeli, henkilön etunimi tai etunimen lyhenne tai yhtiömuotoa osoittavat sanat tai ilmaisut.

Nuottijulkaisussa: Éditions Max Eschig
260 ##  ‡a Paris : ‡b Eschig, ‡c © 1995.
Nuottijulkaisussa: Edition Peters
260 ## ‡a Leipzig : ‡b Peters, ‡c [2009?]
Äänitteessä: EMI Electrola GmbH
260 ## ‡a [S.l.] : ‡b EMI Electrola, ‡c © 2001.

‡c  Julkaisu-, jakelu- jne. aika

Julkaisuaika merkitään aina arabialaisin numeroin. Jos julkaisussa on useita p- ja/tai cop. -vuosia, käytetään sitä, joka todennäköisimmin ilmaisee ko. julkaisun ilmestymisajan (ks. mm. Musiikin luettelointi ja sisällönkuvailu / Poroila & Mäkelä, s. 39). Copyright-vuosi merkitään aina käyttäen merkintätapaa ©-merkki, tyhjämerkki, vuosi  (esim. © 1985) ja p-vuosi käyttäen merkintätapaa ℗-merkki, tyhjämerkki, vuosi (esim. ℗ 1977). (Huhtikuun 2012 alkuun saakka vanhojen kuvailusääntöjen mukaiset merkintätavat: cop.-lyhenne, tyhjämerkki, vuosi (esim. cop. 1985) ja p-kirjainlyhenne, vuosi (esim. p1977).)

Jos julkaisuvuotta ei saada selville julkaisusta, merkitään hakasulkeisiin arvio julkaisuajasta. Arvioitu julkaisuaika merkitään hakasulkeisiin väliviivojen (yhdysmerkkien) ja kysymysmerkin avulla: [179-?], [19--?]. Kun ilmaistaan, että arvioitu julkaisuaika ajoittuu jostain vuodesta tai vuosikymmenestä alkaen tai tietylle aikavälille, käytetään ensisijaisesti kontrollikentän 008 merkkipaikkoja 06, 07-10 ja 11-14 sekä 260-kentässä ensimmäisen mahdollisen vuosikymmenen tai vuosisadan ajoittavia merkintöjä. HUOM! Luettelointisäännöt eivät hyväksy merkintää [s.a.].

260 ## ‡a Leipzig : ‡b Peters, ‡c 1977.
260 ## ‡a [Kokkola] : ‡b Modus Musiikki, ‡c [2009?]
260 ## ‡a [S.l.] : ‡b [s.n.], ‡c [18--?]
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Apostol, ‡c [189-?]

Kun 260-kenttään on merkitty copyright-vuosi, 542-kenttää ei tarvitse käyttää, ellei haluta ilmaista lisätietoja kyseisestä copyright-vuodesta tai esim. aiemmista copyright-vuosista. 

008/06 - "s : Yksi julkaisuvuosi"
008/07-10 - 2006
008/11-14 - ____
260 ## ‡a [S.l.] : ‡b Boosey & Hawkes, ‡c © 2006.

008/06 - "s : Yksi julkaisuvuosi"
008/07-10 - 1987
008/11-14 - ____
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Fazer Musiikki, ‡c © 1987.
542 ## ‡f © 1932 R. E. Westerlund 

Jos julkaisun arvioitu julkaisemisaika ja copyright-vuosi eroavat merkittävästi, suositellaan copyright-vuoden merkintää 542-kenttään.

008/06 - "q : Epävarma julkaisuaika"
008/07-10 - 2000
008/11-14 - 2009
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Fennica Gehrman, ‡c [200-?]
542 ## ‡f © 1923 R. E. Westerlund

Äänitteen julkaisuvuotena käytetään äänitteen yhteistä p-vuotta. Julkaisun ja teosten aikaisemmat p-vuodet voidaan ilmoittaa huomautusalueella, esim. 534- ja 542-kentissä.

260 ## ‡a London : ‡b Decca, ‡c 2007.
534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1976. ‡e 1 LP-äänilevy.
542 ## ‡f 1976 Decca

Jos viimeisin äänitteestä löytyvä copyright-vuosi ei ole äänitteen copyright, vaan esim. uudelleenjulkaisuun liittyvän tekstiosuuden copyright, julkaisuaika voidaan arvioida jälkimmäisen avulla ja merkitä hakasulkeisiin. Alkuperäisäänitejulkaisun p-vuosi merkitään tällöin huomautusalueelle.

260 ## ‡a London : ‡b Decca, ‡c [2005?]
534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1989. ‡e 1 CD-äänilevy.
542 ## ‡f 1989 Decca ‡3 Äänite
542 ## ‡f © 2005 ‡3 Esiteliite

Esimerkkejä ‡e- ja ‡f- kenttien käytöstä

260 ## ‡a [Helsinki] : ‡b Warner/Chappell Music Finland : ‡b  Kirjapaja, ‡c 2000 ‡e (Hämeenlinna: ‡f Karisto)
260 ## ‡a Wiesbaden : ‡b Breitkopf & Härtel, ‡c 1998 ‡f (Druckhaus Köthen)


263 - ARVIOITU JULKAISUAIKA (ET)

Kenttä 263 on käytössä Fennican ennakkotietueissa. Kenttää voidaan käyttää myös muiden kirjastojen hankintatietueissa.

Kenttä on muotoa vvvvkk, esim. 263 ##‡a 201012


264 - HUOMAUTUS TUOTANTO-, KUSTANNUS-, JAKELU-, VALMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUSTIEDOISTA (T)

Korvaa RDA-tietueissa yleensä kentän 260.


270 - OSOITE (T)


  • No labels