You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Unable to render {include} The included page could not be found.

Kenttiä 760-789 käytetään silloin, kun jatkuva julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun. NJ: MARC 21:ssa linkkikentät tarkoitettu kaikille aineistoille, ei vain jatkuville. Välimerkkiohjeet kannattaisi siirtää tästä formaattiin, mieluiten ehkä lisäämällä esimerkkejä. Monet näissä kentissä annetuista ohjeista löytyvät jo formaatista, ei kannata toistaa tässä.760 - LINKKIKENTTÄ - PÄÄSARJA (T)
Kentässä 760 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

‡c - Osakenttään merkitään lisäys, jonka avulla kaksi samannimistä jatkuvaa julkaisua voidaan erottaa toisistaan (ks. kenttä 222). Tavallisesti lisäys on julkaisupaikka. Jos sekin on sama, merkitään lisäksi ensimmäinen julkaisuvuosi.762 - LINKKIKENTTÄ - ALASARJA (T)
Kentässä 762 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.765 - LINKKIKENTTÄ - ALKUKIELINEN JULKAISU (T)
Kun jatkuva julkaisu on käännös toisesta julkaisusta, merkitään alkuperäisen julkaisun nimeke kenttään 765.

Kentässä 765 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.767 - LINKKIKENTTÄ - KÄÄNNÖS (T)
Kun jatkuva julkaisu ilmestyy myös käännettynä toiselle kielelle, käännöksen nimeke voidaan merkitä kenttään 767.

Kentässä 767 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.770 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTTI/ERIKOISNUMERO (T)
Kenttään 770 merkitään jatkuvan julkaisun jatkuvasti ilmestyvä suplementtijulkaisu tai sisäliite.

Kentässä 770 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.772 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTIN PÄÄJULKAISU (T)
Kenttään 772 merkitään suplementin tai sisäliitteen pääjulkaisu.

Kentässä 772 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.773 - LINKKIKENTTÄ - EMOKOHDE (T)
NJ: Sovellusohjeita tähän, ARTOn ja VIOLAn ohjeista?774 - LINKKIKENTTÄ - OSAKOHDE (T)775 - LINKKIKENTTÄ - MUU PAINOS (T)776 - LINKKIKENTTÄ - TOINEN ILMIASU (T)
Kenttään 776 merkitään kuvailtavan kohteen muuta ilmiasua edustavat, yleensä samannimiset rinnakkaisjulkaisut.
Kenttään 530 voidaan merkitä huomautus julkaisun ilmestymisestä toisessa ilmiasussa.

Kentässä 776 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.777 - LINKKIKENTTÄ - KANSSAJULKAISU (T)780 - LINKKIKENTTÄ - EDELTÄJÄ (T)
Kenttään 780 merkitään julkaisun aikaisempi nimeke. Jos jatkuvalla julkaisulla on useita nimenmuutoksia, merkitään vain viimeisin nimeke. Jos useita julkaisuja on yhdistynyt yhdeksi uudeksi (2. indik. arvo 4), tallennetaan kunkin samanaikaisen jatkuvan julkaisun nimekkeet kenttää 780 toistaen.

2. indikaattorin arvoihin 0-6 liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on edeltävään tai edeltäviin julkaisuihin.

Kentässä 780 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.785 - LINKKIKENTTÄ - SEURAAJA (T)
Kenttään 785 merkitään sen julkaisun nimeke, jolla luetteloitava julkaisu jatkaa ilmestymistään. Peräkkäisistä muutoksista merkitään vain välitön seuraaja. Jos julkaisu on jakaantunut useaksi julkaisuksi (2. indik. arvo 6), kunkin seuraajan nimeke merkitään omaan 785-kenttäänsä. Näin tehdään myös silloin, kun julkaisu jakaantuu useiksi alasarjoiksi.

2. indikaattorin arvoihin liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on seuraavaan tai seuraaviin julkaisuihin.

Kentässä 785 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.786 - LINKKIKENTTÄ - TIETOLÄHDE (T)787 - LINKKIKENTTÄ - MÄÄRITTELEMÄTÖN SUHDE (T)
Kenttää 787 käytetään silloin, kun jatkuva julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun, mutta mikään muu linkkikenttä ei sovellu kahden julkaisun välisen suhteen kuvaamiseen.

Kentässä 787 välimerkki osakentässä ‡t ennen vastuullisuusmekintöä on ' / ', välimerkki ennen alasarjan merkkiä ja alasarjan nimekettä on '. '.

NJ: Tänne konvertoituu 560 eli "Huomautus arvostellusta teoksesta ja sen tekijöistä osakohteita varten". Osakenttään ‡i tulee tällöin näyttöteksti 'Arvosteltu teos: '.790 - LOCAL FIELD: LINKKIKENTTÄ (T)  • No labels