Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

Fyysikkona työelämässä

Fysiker i arbetslivet

Career Course for Physicists

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4007

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53420 Fyysikkona työelämässä , 3 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman valinnaisiin työelämäopintoihin työelämäopintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi, periodi II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 2.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Hahmottaa fyysikon ammatillisen osaamiskentän ja tietää millä eri työelämän alueilla fyysikot työskentelevät. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, osaa laatia työnhakuasiakirjoja, esimerkiksi CVn, työhakemukse ja LinkedIn profiiline sekä tehdä työhakemuksen ja avoimen hakemuksen.

10. Opintojakso toteutus

Lähiopetus kerran viikossa ja vierailut työpaikoilla. Opetus toteutetaan yhdessä Urapalvelun ja Opintopsykologien kanssa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kanditutkinnon loppupuolella.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja uran suunnittelu
 • Työnhakudokumentit ja palkkaneuvottelut
 • Nykyaikaiset työnhakumenetelmät ja piilotyöpaikat
 • Alaisuus- ja johtajuustaidot
 • Työlainsäädäntö ja työmarkkinajärjestelmä (ammattiliitot)
 • Työttömyysturva
 • Työsopimuksen solmiminen
 • Työpaikkahyvinvointi, työssä jaksaminen ja yhdenvertaisuus työpaikoilla
 • Akateeminen työ ja akateeminen yrittäjyys
 • Monikulttuurinen työmaailma ja ulkomailla työskentely

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opetus koostuu vuorovaikutteisista ja asiantuntija luennoista, yritysvierailuista, oppimateriaali jaetaan moodlessa. Muu opetus koostuu itsenäisesti laadittavista työnhakuasiakirjoista, muiden dokumenttien muokkaaminen yhdessä opettajan kanssa sekä pienryhmissä tehdyn informaatiohaastattelu.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen ja vierailuille sekä viikottain palautettavien työnhakudokumenttien ja muiden kurssitöiden aikataulunmukaista palautusta. Arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty


17. Opetuskieli

-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 • No labels