Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

Työelämäportfolio

Työelämäportfolio (ruotsinkielinen nimikäännös puuttuu)

Työelämäportfolio (englanninkielinen nimikäännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4009

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman valinnaisiin työelämäopintoihin työelämäopintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: LuK-tutkinnon aikana, 1.-3. opiskeluvuosi. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Järjestämisajankohta vaihtelee työelämäportfolioon sisällytettävien osasuoritusten mukaan.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Taina Ruuskanen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa työelämätaitoja ja osaa hakea töitä, mm cv, työhakemus, LinkedIn profiili.

10. Opintojakso toteutus

Valinnainen opintojakso, joka koostetaan soveltuvista osasuorituksista kuten tuutorointi, opiskelijajärjestötoiminta, yliopistohallinnon opiskelijaedustus, varusmiespalveluksen johtajakoulutus jne. Portfolioon sisällytettävistä osasuorituksista sovitaan vastuuopettajan kanssa. Suositeltu suoritusajankohta LuK-tutkinnon aikana, 1.-3. opiskeluvuosi.

Opiskelija kerää opintosuoritukset ja täydentää niitä tehtävillä.

Suositellut opintosuoritukset (joiden suoritukset paketoidaan portfolioon):

Muut mahdolliset tehtävät (0-5 op, kirjaa ylös työtunnit ja kuvaile mitä työelmätaitoja tunnistit tai työnhakutaitoja opit työskentelyn aikana):

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö

Ks. toteutus.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Osaopintosuoritusten yhdistäminen tai tehtävien raportointi. Hyväksytty / hylätty.

17. Opetuskieli

-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels