Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
HUOM! Opintojen ajoitusmallit on siirretty fysikaalisten tieteiden kandiohjelman wikisivulle osoitteeseen https://wiki.helsinki.fi/x/nwLrGg. Tällä sivulla olevaa mallia ei ole päivitetty 26.10.2022 jälkeen.

HUOM! Opintojen ajoitusmalli on päivitetty 22.2.2021 (tähtitieteen opintosuunta).  Jos haluat kommentoida ajoitusmallia, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralaan (hanna-mari.peurala@helsinki.fi)!


FysiikkaSuoritettavat kurssitSuoritettavia opintoja yhteensä
  1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 2 op (valmis)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex kurssi, 1 op (vaihtoehtoisesti 1. vuoden keväällä)

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

21 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II (alkaa)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I  (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II, 3 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

20 opI-IV periodi

Kieliopintoja oman aikataulun mukaanYhteensä lukuvuodessa

63 op
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät, 5 op

10 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

6 op

III periodi

FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op

FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op

 10 op

IV periodi

FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja molekyylit, 5 op

FYS2009 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 3.vuoden syksyllä)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

24 op

Yhteensä lukuvuodessa
60 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine ja alkeishiukkaset, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op (ei tarjolla opetusohjelmassa syksyn 2021 jälkeen)

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)III periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2020 Kandidaatin tutkielma, fysiikan opintosuunta (alkaa)IV periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2020 Kandidaatin tutkielma, fysiikan opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

42 op

Yhteensä lukuvuodessa
57 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op


Fysiikka, laaja-alainenSuoritettavat kurssitSuoritettavia opintoja yhteensä
  1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I, 2 op (valmis)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex kurssi, 1 op (vaihtoehtoisesti 1. vuoden keväällä)

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

21 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II (alkaa)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II, 3 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

20 opI-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa

63 op
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

5 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

6 op

III periodiFYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op5 op

IV periodi

FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja molekyylit, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 3.vuoden syksyllä)

5 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

39 op

Yhteensä lukuvuodessa
60 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine ja alkeishiukkaset, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op (ei tarjolla opetusohjelmassa syksyn 2021 jälkeen)

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)III periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2030 Kandidaatin tutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta (alkaa)IV periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2030 Kandidaatin tutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

42 op

Yhteensä lukuvuodessa
57 op


Teoreettinen fysiikkaSuoritettavat kurssitSuoritettavia opintoja yhteensä
  1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I, 2 op (valmis)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex kurssi, 1 op (vaihtoehtoisesti 1. vuoden keväällä)

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

21 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II (alkaa)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5 op

FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

15 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II, 3 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

15 opI-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa

63 op 
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia, 5 op

FYS2027 Mekaniikka, 5 op

15 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

11 op

III periodi

FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa, 5 op

FYS2016 Elektrodynamiikka I, 5 op

10 op

IV periodi

FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb, 5 op

FYS2017 Elektrodynamiikka II, 5 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 3.vuoden syksyllä)

15 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

10 op

Yhteensä lukuvuodessa

61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2018 Kvanttimekaniikka (alkaa)

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)II periodi

FYS2018 Kvanttimekaniikka, 10 op (valmis)

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op (ei tarjolla opetusohjelmassa syksyn 2021 jälkeen)

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)

10 op

III periodi

FYS2015 Statistinen mekaniikka, 5 op

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

5 op

IV periodi

FYS2019 Kvanttistatistiikka, 5 op

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa)

FYS2040 Kandidaatin tutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

15 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

26 op

Yhteensä lukuvuodessa

56 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op


TähtitiedeSuoritettavat kurssitSuoritettavia opintoja yhteensä
  1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I, 2 op (valmis)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex kurssi, 1 op (vaihtoehtoisesti 1. vuoden keväällä)

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

21 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II (alkaa)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5op

FYS2041 Tähtitieteen perusteet I, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

15 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II, 3 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS2042 Tähtitieteen perusteet II, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

15 op

I-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa
63 op 
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2044 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I (alkaa)

FYS2052 Galaksit ja kosmologia (syksy 2021, alkaa) TAI 

FYS2053 Linnunradan rakenne (syksy 2020 ja 2022, alkaa) JA 

FYS2027 Mekaniikka, 5op (suoritetaan ennen kurssia FYS2055 Taivaanmekaniikka)

FYS2043 Johdatus avaruusplasmafysiikkaan, 5 op (voidaan suorittaa myös 3. opiskeluvuotena)

FYS2085 Tieteellinen laskenta II (alkaa, voidaan suorittaa myös 3. opiskeluvuotena)

5-10 op

II periodi

FYS2044 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, 5 op (valmis)

FYS2052 Galaksit ja kosmologia (syksy 2021, valmis) TAI 

FYS2053 Linnunradan rakenne (syksy 2020 ja 2022, valmis) JA 

FYS2055 Taivaanmekaniikka, 5op (syksy 2020 ja 2022)

FYS2085 Tieteellinen laskenta II, 5 op (valmis, voidaan suorittaa myös 3. opiskeluvuotena)

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

15-20 op

III periodi

FYS2045 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II (alkaa)

FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys (kevät 2021 ja 2023, alkaa) TAI

FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka (kevät 2020 ja 2022, alkaa)  JA

FYS2046 Astrofysiikan peruskurssi I, 5op (kevät 2020 ja 2022)

0-5 op

IV periodi

FYS2045 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II, 5 op (valmis)

FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys (kevät 2021 ja 2023, valmis) TAI

FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka (kevät 2020 ja 2022, valmis)  JA

FYS2047 Astrofysiikan peruskurssi II, 5op (kevät 2020 ja 2022)

FYS4011 Kerro tähtietieteestä (työelämätaidot II), 1 op

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 3.vuoden syksyllä)

16-21 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

20 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2052 Galaksit ja kosmologia (syksy 2021, alkaa) TAI 

FYS2053 Linnunradan rakenne (syksy 2020 ja 2022, alkaa) JA 

FYS2027 Mekaniikka, 5op (suoritetaan ennen kurssia FYS2055 Taivaanmekaniikka)

FYS2043 Johdatus avaruusplasmafysiikkaan, 5 op (jos ei ole suoritettu 2. opiskeluvuotena)

FYS2085 Tieteellinen laskenta II (alkaa, jos ei ole suoritettu 2. opiskeluvuotena)

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

0-10 op

II periodi

FYS2052 Galaksit ja kosmologia (syksy 2021, valmis) TAI 

FYS2053 Linnunradan rakenne (syksy 2020 ja 2022, valmis) JA 

FYS2055 Taivaanmekaniikka, 5op (syksy 2020 ja 2022)

FYS2085 Tieteellinen laskenta II (valmis, jos ei ole suoritettu 2. opiskeluvuotena)

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op (ei tarjolla opetusohjelmassa syksyn 2021 jälkeen)

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)

5-15 op

III periodi

FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys (kevät 2021 ja 2023, alkaa) TAI

FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka (kevät 2020 ja 2022, alkaa)  JA

FYS2046 Astrofysiikan peruskurssi I, 5op (kevät 2020 ja 2022)

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2050 Kandidaatin tutkielma, tähtitieteen opintosuunta, 6 op (alkaa)

0-5 op

IV periodi

FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys (kevät 2021 ja 2023, valmis) TAI

FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka (kevät 2020 ja 2022, valmis)  JA

FYS2047 Astrofysiikan peruskurssi II, 5op (kevät 2020 ja 2022)

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2050 Kandidaatin tutkielma, tähtitieteen opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1 op (valmis)

15- 20 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

21 op

Yhteensä lukuvuodessa
56 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op


MeteorologiaSuoritettavat kurssitSuoritettavia opintoja yhteensä
  1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I, 2 op (valmis)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex kurssi, 1 op (vaihtoehtoisesti 1. vuoden keväällä)

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

21 op

III periodi

FYS1003 Sähkömagnetismi, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II (alkaa)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5op

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, 5 op

FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II, 3 op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

FYS4004 Opiskelutaidot I, 1 op (valmis)

15 opI-IV periodiKieliopintoja oman aikataulun mukaan

Yhteensä lukuvuodessa
58 op
2. opiskeluvuosiI periodi

FYS2001 Termofysiikan perusteet, 5 op

FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät, 5 op

FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 op

FYS2085 Tieteellinen laskenta II (alkaa)

15 op

II periodi

FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit, 5 op

FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS2085 Tieteellinen laskenta II, 5 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

16 op

III periodi

FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet, 5 op

FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 op

10 op

IV periodi

FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet, 5 op

FYS2009 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 3.vuoden syksyllä)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

10 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op (alkaa)

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)II periodi

FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä) 

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op (ei tarjolla opetusohjelmassa syksyn 2021 jälkeen)

10 op

III periodi

FYS2034 Klimatologian perusteet, 2 op

FYS2035 Fysikaalinen klimatologia, 3 op

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2060 Kandidaatin tutkielma, meteorologian opintosuunta (alkaa)

5 op

IV periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis, vaihtoehtoisesti I-II periodissa) 

FYS2060 Kandidaatin tutkielma, meteorologian opintosuunta, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1op (valmis)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

36 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op

FysikSuoritettavat kurssitSuoritettavia opintoja yhteensä
  1. opiskeluvuosi
I periodi

FYS1006 Växelverkningar och kroppar, 5 op

FYS1016 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I (alkaa)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (alkaa)

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, 5 op

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (alkaa)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op

FYS4004 Opiskelutaidot I (alkaa)

12 op

II periodi

FYS1007 Växelverkningar och materia, 5 op

FYS1016 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I, 2 op (valmis)

FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, 5 op

FYS1013 Tieteellinen laskenta I, 5 op

MAT20004 Latex kurssi, 1 op (vaihtoehtoisesti 1. vuoden keväällä)

FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen, 3 op (valmis)

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

21 op

III periodi

FYS1008 Elektromagnetism, 5 op

Suositus: Kurssiin FYS1003 Sähkömagnetismi integroitu KK- ENMALU1 Academic & Professional Communication in English 1, 2 op

FYS1017 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II (alkaa)

FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III, 5op

FYS4004 Opiskelutaidot I (jatkuu)

10 op

IV periodi

FYS1009 Strålningsfält och fotoner, 5 op

FYS1017 Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II, 3op (valmis)

FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä, 1 op (valmis)

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely, 5 op

20 op

I-IV periodi

Kieliopintoja oman aikataulun mukaanYhteensä lukuvuodessa
63 op 
2. opiskeluvuosiI periodiFYS2021 Termofysikens grunder, 5 op5 op

II periodi

FYS2022 Termodynamiska potentialer, 5 op

FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen, 1 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (alkaa)

6 op

III periodiFYS2023 Kvantfysikens grunder, 5 op5 op

IV periodi

FYS2025 Kvantfysikens tillämpningar - Atomer och molekyler, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 3.vuoden syksyllä)

5 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden kurssipaketti

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Kieliopintoja ja työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu kesäkaudella)

Vapaasti valittavia opintoja

40 op

Yhteensä lukuvuodessa
61 op
3. opiskeluvuosiI periodi

FYS2026 Kvantfysikens tillämpningar - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar, 5 op

FYS4005 Opiskelutaidot II (jatkuu)

5 op

II periodi

FYS4005 Opiskelutaidot II: LuK-startti (vaihtoehtoisesti 2.vuoden keväällä)

Suositus: FYS4007 Fyysikkona työelämässä, 5 op (ei tarjolla opetusohjelmassa syksyn 2021 jälkeen)III periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (alkaa) IV periodi

FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 op (valmis) 

FYS2070 Kandidatavhandling, fysik studieinriktning, 6 op (valmis)

FYS4005 Opiskelutaidot II, 1op (valmis)

10 op

I-IV periodi

Fysikaalisten tieteiden kurssipaketti

Fysikaalisten tieteiden valinnaisia aineopintoja

Toisen koulutusohjelman opintoja

Työelämäopintoja (esimerkiksi harjoittelu)

Vapaasti valittavia opintoja

41 op

Yhteensä lukuvuodessa
56 op

Yhteensä tutkinnossa
180 op  • No labels