Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
 

NOTE! SEND ALL UPDATES OF THE STRUCTURE TO EDUCATION COORDINATOR TIINA HASARI-----------------------------------------Master's programme in particle physics and astrophysical sciences


120 cr

Degree
Complete 120 crCorreponding course in the old system (studies done before 1.8.2017)

Disciplinary studies

 

Advanced studies in Particle physics and astrophysical sciences


90-120 cr


Compulsory

Compulsory courses for all study tracks


35 cr
CompulsoryComplete all 3 courses
Included in the advanced studies of a study track

Master's thesis
PAP35030 crCourseCompulsory

MSc Maturity test
PAP3990 crCourseCompulsory

Seminar in Particle Physics and Astrophysical Sciences
PAP3015 crCourseCompulsory
Optional courses for all study tracks

 0-25 cr
OptionalIncluded in the advanced studies of a study track
Course supporting scientific knowledge
PAP402(A-E)5-10 crCourseOptional

 Special course in Particle Physics and Astrophysical Sciences
 PAP410(1-99)5-10 cr CourseOptional
Optional study tracksCompulsory

Choose 1 study track


Study track in Astrophysical SciencesAdvanced Studies in Astrophysical SciencesPAP300190-120 crStudy moduleAlternative

Compulsory courses for all study tracks

35 cr
CompulsoryCourses listed in the beginning of the degree structure
Compulsory course package


Astrophysical sciences core package
15 crCourse packageCompulsoryComplete all 3 courses
Open problems in modern astrophysics
PAP3025 crCourseCompulsory

53942 Open problems in modern astrophysics

Statistical Inverse Methods
PAP3035 crCourseCompulsory
53834 Tilastolliset inversiomenetelmät
Plasma Physics
PAP3045 crCourseCompulsory
53765 Plasmafysiikka
Optional course packages
You can choose whole course packages or individual courses

Observational astronomy course packageCourse packageAlternative

Advanced Course in Observational Astronomy I
PAP3065 crCourseAlternative
53858 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi I
Advanced Course in Observational Astronomy II
PAP3075 crCourseAlternative
53941 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi II
Special Course in Observational Astronomy
PAP3085 crCourseAlternative
53857 IRAF Data Reduction for Imaging and Spectroscopy
Interstellar Matter
PAP3095 crCourseAlternative
53956 Tähtien välinen aine
Radio astronomy
PAP3105 crCourseAlternative
53854 Radiotähtitiede
Small Bodies in the Solar System
PAP3115 crCourseAlternative
53856 Aurinkokunnan pienkappaleet I
Time Series Analysis in Astronomy
PAP3125 crCourseAlternative
53850 Aikasarja-analyysi tähtitieteessä I
Variable Stars
PAP3135 crCourseAlternative
53932 Muuttuvat tähdet
Theoretical astronomy course package

Course packageAlternative

Introduction to light scattering
PAP3145 crCourseAlternative
53864 Sähkömagneettinen sironta ja absorptio
Computational light scattering
PAP3155 crCourseAlternative
53919 Sähkömagneettinen sironta I
Astrophysical light scattering problems
PAP3165 crCourseAlternative
53825 Sähkömagneettinen sironta II
Scientific Computing III
MATR32210 crCourseAlternative

Galactic dynamics
PAP3175 crCourseAlternative
53918 Dynamiikan jatkokurssi tähtitieteessä
Galaxy formation and evolution
PAP3185 crCourseAlternative
53863 Galaksien synty ja kehitys
High Energy Astrophysics
PAP3195 crCourseAlternative
53833 Suurenergia-astrofysiikka
Radiative Transfer
PAP3205 crCourseAlternative
53852 Säteilynkuljetus
Special course in Astronomy
PAP411(1-99)5-10 crCourseAlternative

Space physics course package

Course packageAlternative

Space Applications of Plasma Physics
PAP3055 crCourseAlternative
53769 Plasmafysiikan avaruussovelluksia
Solar Physics
PAP3215 crCourseAlternative
53743 Auringon fysiikka
Advanced Space Plasma Physics
PAP32310 crCourseAlternative
53766 Avaruusfysiikan jatkokurssi
Numerical Methods in Scientific Computing
MATR32210 crCourseAlternative

Numerical space physics
PAP3245 crCourseAlternative

Basics of Monte Carlo simulations
MATR3235 crCourseAlternative

Special Course in Space Physics
 PAP412(1-99) 5-10 cr
CourseAlternative
Study track in Particle Physics and CosmologyAdvanced Studies in Particle Physics and CosmologyPAP300290-120 crStudy moduleAlternative

Compulsory courses for all study tracks

35 cr
CompulsoryCourses listed in the beginning of the degree structure
Compulsory course package


Particle Physics and Cosmology core package
5-10 crCourse packageCompulsory 
Introduction to Particle physics I
PAP3325 cr
CourseAlternativeChoose either this or PAP326 Cosmology II53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I
Introduction to Particle physics II
PAP3255 crCourseAlternativeChoose also this if you chose PAP332 Introduction to Particle Physics I
53250 Johdatus hiukkasfysiikkaan II
Cosmology II
PAP3265 crCourseAlternativeChoose either this or PAP332 Introduction to Particle Physics I
53758 Kosmologia II
Optional course packages
You can choose whole course packages or individual courses
Quantum physics course package

Course packageAlternative

Quantum mechanics IIa
TCM302 5 crCourseAlternative

Quantum mechanics IIb
TCM303 5 crCourseAlternative

Mathematical methods of physics IIIa
TCM304 5 crCourseAlternative

Mathematical methods of physics IIIb
TCM3055 crCourseAlternative

Instrumentation of particle physics course package

Course packageAlternative

Gaseous radiation detectors and scintillators
PAP338 5 crCourseAlternative
53261 Radiation detectors: gaseous detectors and scintillators
Semiconductor radiation detectors
PAP339 5 crCourseAlternative
53263 Säteilyn ilmaisimet II
Physics of semiconductor devices
PAP340
5 crCourseAlternative
530184 Puolijohdefysiikka
Laboratory course on instrumentation
PAP3285 crCourseAlternative

Experimental methods in particle physics course package

Course packageAlternative

Particle physics phenomenology
PAP3275 crCourseAlternative
53295 Hiukkasfysiikan fenomenologia
Particle physics experiments
PAP3295 crCourseAlternative
53299 Hiukkasfysiikan kokeet
Computing methods in high energy physics
PAP3315 crCourseAlternative
530226 Suurenergiafysiikan laskentamenetelmiä
Statistical methods
PAP3345 crCourseAlternative
530088 Tilastolliset menetelmät
Basics of Monte Carlo simulations
MATR3235 crCourseAlternative

Courses from particle physics package

5-15 crCoursesAlternative

Particle physics course packageCourse packageAlternative

Introduction to Particle physics II
PAP3255 crCourseAlternative

Quantum field theory I
TCM31110 crCourseAlternative
537013 Kvanttikenttäteoria I
Quantum field theory II
TCM31210 crCourseAlternative
537014 Kvanttikenttäteoria II
Courses from exp. methods in particle physics package

5-10 crCoursesAlternative

Introduction to the Physics of Neutrinos
PAP3445 crCourseAlternative

Path Integral Quantization of Gauge Field Theories
PAP3465 crCourseAlternative

Theories beyond the standard model
PAP3475 crCourseAlternative
53281 Standardimallin laajennukset
Special course in Particle Physics
PAP413(1-99)5 -10crCourseAlternative

Cosmology course package

Course packageAlternative

Cosmology II
PAP3265 crCourseAlternative

General relativity
PAP33510 crCourseAlternative
53736 Yleinen suhteellisuusteoria
General relativity I
PAP3485 crCourseAlternative

General relativity II
PAP3495 crCourseAlternative

Quantum field theory I
TCM31110 crCourseAlternative

Quantum field theory II
TCM31210 crCourseAlternative

Galaxy Survey Cosmology
PAP34110 crCourseAlternative

Galaxy Survey Cosmology
PAP3525 crCourse Alternative

Gravitational Lensing
PAP3535 crCourseAlternative

Cosmological Perturbation Theory
PAP34210 crCourseAlternative

Gravitation waves
PAP3455 crCourseAlternative
Other studies

PAP400

 0 - 30 cr

Study module


Choose  0 - 30 cr. (Rest of 120 credits)


Other Studies in Particle Physics and Astrophysical Sciences
OptionalComplete there courses if they (or similar contents)  are not included in your Bachelor's degree
Cosmology I
FYS20815 crCourseOptional
53757 Kosmologia I
Quantum statistics
FYS20195 crCourseOptional

Mekaniikan jatkokurssi
FYS20285 crCourseOptional

Kvanttilaskenta
FYS20295 crCourseOptional

Working life and expertise
CompulsoryCareer planning

0 crIntegrated to the PAP301 seminar courseCompulsory

Practical training
PAP4015 crCourseOptional

Internationalization period - Mobility window
Optional

Studies completed during the international period will be transferred to the advanced studies module or to other studies depending on their content. They can be transferred as a study module or individual courses.
Study module completed in a foreign university
PAP45015-20 crStudy moduleOptional

Course completed in another university
PAP4041-10 crCourseOptional

(Parts integrated to other courses)Personal Study Plan (PSP)

0 crIntegrated to the PAP301 seminar courseCompulsory

University's own student feedback

0 cr
Compulsory

Freely chosen study modules
OptionalFreely chosen courses
OptionalAcademic Writing for Students in English-Medium Master's Degree Programmes 1
9937342 crCourseOptional

Academic Writing for Students in English-Medium Master's Degree Programmes 2
9937342 crCourseOptional

Finnish 1A
FINN-1113 crCourseOptional

Finnish 1B
FINN-1123 crCourseOptional

Course supporting scientific knowledge
PAP402(A-E)0-10 crCourseOptional
Study modules offered to students from other degree programmesParticle Physics and Astrophysical Sciences, study module, min. 15 cr
PAP390min. 15 crStudy module
Choose 15, 25 or 35 cr courses of the Master's Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences  • No labels