Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

1. Opintojakson nimi

Mekaniikka

Mekaniikka (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Mekaniikka (englanninkielinen käännös puuttuu)


2. Opintojakson tunniste (koodi)


FYS2027


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena teoreettisen fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2300) ja tähtitieteen aineopintokokonaisuuteen (FYS2400). Muilla fysikaalisten tieteiden opintosuunnilla opintojakson voi sisällyttää valinnaisiin aineopintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900), teoreettisen fysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1500), tähtitieteen opintokokonaisuuteen (FYS1600) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. opiskeluvuosi, periodi I. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 1.periodissa.


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5


8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496


10. Opintojakso toteutus


Lähiopetuksena. Kurssi sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä. 


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III sekä FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-Suositellaan suorittamista samaan aikaan kurssin FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia kanssa.

13. Opintojakson sisältö


-Newtonin mekaniikan lyhyt kertaus. 

-Variaatiolaskentaa, vaikutusperiaate ja Lagrangen mekaniikka.

-Taivaanmekaniikan perusteet: kahden kappaleen ongelma, keskeisliike ja Keplerin ongelma.

-Planeettojen rataliike kahden kappaleen ongelmana. 

-Kytkettyjen värähtelijöiden yleinen formalismi pienille poikkeamille.

-Pyörivä koordinaatisto ja Eulerin yhtälö pyörimiselle.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.
-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels