Linjär algebra och matrisräkning I, hösten 2008

Föreläsare

Hans-Olav Tylli

Omfattning

5 sp.

Typ

Grundstudier.

Föreläsningstider

Veckorna 36-41, tis 14-16 C122, ons 14-17 B321. Dessutom 2 veckotimmar räkneövningar (se nedan för den svenska gruppen). 

Obs. Kom ihåg Flyttad föreläsning tis 16.9. kl 10-12 C323 (i stället för kl 14-16). 

Kursen fortsätter som "Linjär algebra och matrisräkning II" under period II (veckorna 44-49, samma föreläsningstider). 

Avläggning av kursen

 Kursprov (inklusive extrapoäng), eller alternativt ett slutförhör.

Prov

Kursprov 15.10. 13-15  Exactum (sal meddelas senare) 

Provområde: kapitlen 1.1 - 2.5 i kompendiet. Ons 8.10. hålls en kort repetition.  

Litteratur 

Kursen föreläses parallellt med motsvarande finskspråkig kurs, och den följer kompendiet

Hannu Honkasalo: Lineaarialgebra I

(länken Lineaarialgebra I
från den finskspråkiga kurssidan "Lineaarialgebra ja Matriisilaskenta I").

Kurserna har samma räkneövningsuppgifter och kursprov. 

Kursens framskridande kan följas från sidan
föreläsningarna hösten 2008

Registreringen vid första föreläsningen.

Räkneövningar

Grupp

Dag

Tid

Plats

Ledare

1.

ons

10-12

C321

Susanna Liesipohja

Dessutom 12 finskspråkiga grupper.

Innehåll

 • lineära ekvationssystem
 • matriser och matrisalgebra
 • speciella klasser av matriser
 • trappstegsmatriser och lösning av lineära ekvationssystem
 • elementära matriser och invertibilitet av matriser
 • determinanten
 • reella vektorrum
 • naturliga koordinatrummet R^n
 • lineära underrum
 • lineär frihet
 • baser och dimension
 • konstruktion av baser
 • dimensionen av en matris
 • koordinater och koordinatbyte
 • No labels