I digitala lärmiljöer används ofta webbdiskussioner som stöd för lärandet. För att en diskussion på nätet ska vara ändamålsenlig och främja både dina egna och dina studiekamraters lärande och studier är det viktigt att du följer nätetiketten, dvs. ”vett och etikett” på nätet.

Olika stilar

I digitala lärmiljöer skriver man medvetet på olika sätt för olika ändamål:

  • Diskussioner i webbforum påminner om talspråk och man behöver inte fästa särskilt stor vikt vid rättstavning.
  • I de texter som ingår i inlärningsuppgifterna och kursprestationerna krävs däremot ett gott skriftspråk och rättstavning. Om undantag görs från denna allmänna regel, ska detta anges i samband med uppgiften.

Håll god ton

Håll god ton i alla onlinechattar och e-postmeddelanden.

I diskussioner ska man hålla sig till saken och undvika att såra andra eller komma med personliga förolämpningar. Ibland kan ett samtalsämne eller någons sätt att kommunicera väcka starka känslor. Det lönar sig inte att skriva meddelanden eller kommentarer när man själv är upprörd. Sådana meddelanden får man oftast ångra efteråt.

Att tolka skriven text

Skriftlig kommunikation kan tolkas på ett annat sätt än vad skribenten avsåg. Fäst därför särskild uppmärksamhet vid hur du uttrycker dig. En saklig, tydlig, koncis och väldisponerad text är lättast att tolka rätt.

Undvik långa utvikningar och sidospår i diskussioner och håll dig till saken. Skriv med små bokstäver, VERSALER tolkas ofta som skrik. Om du vill betona något kan du använda fetstil och emojier kan ibland passa för att underlätta tolkningen av ditt meddelande.

Osakliga meddelanden kan tas bort

Alla diskussioner i lärmiljöer är en del av studierna. Syftet är att främja lärandet och stärka hela studiegruppens positiva erfarenheter av studierna. 

Osakliga och kränkande meddelanden samt andra meddelanden som strider mot nätetiketten kan tas bort från forumet.


Se även Etikett på internet (Studentens digitalkompetens)  • No labels