881 - Uppgifter om manifestation (R)

Metadata för manifestationen kan beskrivas i ‡a som fri text/ostrukturerat. Delfälten ‡b-‡n används för att beskriva metadata som enskilda element.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Allmänna uppgifter om manifestationen (R)
Uppgifter i manifestationen som hjälper användaren att förstå hur manifestationen beskriver sig själv. Delfält ‡a innehåller allmän information. I delfälten ‡b - ‡n kan motsvarande metadata anges som enskilda element.

b Uppgift om identifiering av manifestationen (R)
Kod, nummer eller annan teckensträng som identifierar manifestationen, oberoende av verkets allmänt förekommande namn. Identifierare kan vara någon eller alla av följande: ISMN, ISBN, ISSN eller annan identifikator för manifestationen. I delfältet kan även sparas uppgifter om hashvärdet för filer, så som MD5 eller SHA-1.

c Manifestationens titel och uppgifter om upphov (R)
Uppgifter om manifestationens titel och upphov består av titel (huvudtitel, varianttitlar och övriga uppgifter om titel) samt uppgifter gällande upphov för innehåll. Manifestationens titel- och upphovsuppgifter inkluderar inte titlar relaterade till serie eller namn på aktörer som är anvariga för serie.

d Uppgift om manifestationens upplaga (R)
Manifestationens upplaga, upphovsuppgifter och/eller uppgifter om parallell upplaga.

e Uppgift om produktion (R)
Manifestationens produktionsort, -tid och/eller producent.

f Uppgifter om manifestationens utgivning (R)
Manifestationens utgivningsort, -tid och/eller utgivare.

g Uppgifter om manifestationens distribution (R)
Manifesattionens distributionsort, -tid och/eller distributörens namn.

h Uppgifter om manifestationens tillverkning (R)
Manifestationens tillverkningsort, -tid och/eller tillverkarens namn.

i Uppgifter om manifestationens copyright (R)

j Uppgifter om manifestationens utgivningsfrekvens (R)
Uppgifter om utgivningsfrekvensen för manifestationen, där det diakrona verkets delar, numrering eller iterationer förekommer.

k Uppgifter om manifestationens nummersviter (R)

l Uppgifter om serie för manifestationen (R)
Uppgifter om serie och numrering i serie för manifestationen. Seriens huvudtitel, övrig titelinformation, upphovsuppgifter, ISSN och delnummer.

m Uppgifter om doktorsavhandling (R)
Ange akademisk lärdomsgrad, årtal för examensutfärdande och/eller institution som utfärdat examen.

n Uppgifter om manifestationens regionkod (R)
Uppgifter för att identifiera videoskivans eller videospelens regionkoder, för att förhindra användning i spelare från andra regioner.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

881 ## ‡a CROSSING THE CHASM Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers THIRD EDITION Geoffrey A. Moore HARPER BUSINESS An Imprint of HarperCollinsPublishers Copyright © 1991, 1999, 2002, 2014 by Geoffrey A. Moore Printed in the United States of America Originally published in hardcover in 1991 by HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers. 2014 ISBN: 978-0-06-229298-8 USA $19.99 A BUSINESSWEEK BESTSELLER

881 ## ‡c THE Opening of Heauen gates, Or The ready way to euer-lasting life. Deliuered in a most Familier Dia-logue, betweene Reason and Religion, touching Prædestination, Gods word, and Mans Free-will, to the vnderstan-ding of the vveakest Capacitie, and the confirming of the more strong. ‡d The second edition. ‡c By ARTHVR DENT, Preacher of the word of GOD, at South-shoobery in Essex. ‡f Imprinted at London for Iohn Wright, ‡g and are to bee sold at his shop at Christ-Church gate. ‡f 1611.

  • No labels