Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.

1. Opintojakson nimi

-suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi


2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4028


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma. Opintojakso on valinnainen ja sen voi sisällyttää fysikaalisten tieteiden kandiohjelman työelämäportfolioon FYS4009.

Opintojaksolle voivat osallistua myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat ja se tarjotaan Avoimen yliopiston kautta erityisesti lukiolaisille.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Inkeri Kontro

9. Opintojakson osaamistavoitteet

-osaamistavoitteet

10. Opintojakso toteutus

- toteutus

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


- Sisältö


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

-arviointimenetelmät ja -kriteerit

-arvosteluasteikko


17. Opetuskieli


suomi

  • No labels