MARC 21 -formaatti: Suomi | Svenska | English

001 003 005 006001 - Tietueen kontrollinumero (ET)

Muodostuu kirjastojärjestelmissä automaattisesti.  003 - Tietueen kontrollinumeron tunniste (ET)005 - Viimeisen päivityksen ajankohta (ET)

Päivittyy kirjastojärjestelmissä automaattisesti.006 - Lisäinformaatiokoodit – yleistä tietoa (T)

 • 006 - (BK) KIRJAT
 • 006 - (CF) ELEKTRONISET AINEISTOT
 • 006 - (CR) JATKUVAT JULKAISUT
 • 006 - (MP) KARTAT
 • 006 - (MU) MUSIIKKI
 • 006 - (MX) SEKALAISET AINEISTOT
 • 006 - (VM) VISUAALISET AINEISTOT

Kenttään 006 tallennetaan lisäinformaatiota kuvailun kohteesta, silloin kun kuvailun kohteella on useamman aineistotyypin ominaisuuksia ja informaatiokoodit kentässä 008 eivät riitä aineiston erityispiirteiden kuvaamiseen. 006 kenttä ei korvaa 008 kenttää, vaan sitä käytetään tarvittaessa kentän 008 lisänä. Kentän 006 merkkipaikat 01-17 vastaavat aineistotyypeittäin kentän 008 eri aineistojen merkkipaikkoja 18-34.

Kenttää 006 voidaan toistaa, esimerkiksi moniviestimien kuvailussa 008 kenttään tallennetaan aineistotyypin 'moniviestin' mukaiset koodit ja lisäksi tallennetaan erikseen 006 kenttä jokaisesta moniviestimen osan aineistotyypistä.

KUMEAn ohje on, että verkkoaineistoissa ei ole pakollista merkitä kentän 006 (CF) eli elektronisen aineiston koodeja ks. työohjetta Verkkoaineistot 

ESIMERKKI

 • Musiikkivideo on ensisijaisesti visuaalista aineistoa (000/06 = g ja 008 = VM), musiikkia kuvaavat koodit annetaan kentässä 006 (MU)
 • Äänilehti on puheäänite (000/06 = i ja 008 = MU), kausijulkaisukoodit ovat kentässä 006 (CR)
 • Äänikirja verkossa koodataan puheäänitteenä (000/06 = i  ja 008 = MU)
 • Moniviestimissä valitaan 000/06 = o ja 008 = VM (008/39 = b - moniviestin).  Lisäksi jokaisesta moniviestimen osasta tallennetaan erikseen oma 006 kenttä (tai useampi)
 • Tarkempia ohjeita informaatiokoodeista löytyy Aineistokohtaisista työohjeista. • No labels