MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska

900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 920 921 923 924 929 930 931 932 933 935 940 960 961 971 972 974 976 977 979 995


900 - Viittaus - henkilön nimi - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa. Voidaan käyttää myös silloin kun 245 c-kentässä on eri nimimuoto kuin 100- tai 700-kentässä.

Indikaattorit

 • 1. indikaattori
  • 0 - Nimen osien järjestys suora
   Etunimi ennen sukunimeä tai nimi, joka koostuu sanoista, alkukirjaimista, kirjaimista jne. suorassa järjestyksessä.

  • 1 - Nimen osien järjestys käänteinen
   Sukunimi ennen etunimeä. Tähän myös yksittäinen nimi, joka varmasti tiedetään sukunimeksi.

  • 3 - Suvun nimi
   Nimi edustaa perhettä, heimoa, hallitsijasukua, taloa tms. ryhmää ja voidaan tallentaa joko suorassa tai käänteisessä järjestyksessä.

 • 2. indikaattori
  • # - Katso-viittaus
  • 1 - Katso myös -viittaus

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Henkilönnimi (ET)
  • Sukunimi ja/tai etunimi; nimen tilalla käytetyt kirjaimet, alkukirjaimet, lyhenteet, fraasit tai numerot; suvun nimi.
  • Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla.
  • Jos etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, alkukirjaimen perään tulee piste ja kirjainten väliin tulee tyhjälyönti.
 • ‡c - Arvonimet ja muut nimeen liittyvät sanat (T)
  • Osakenttään tallennetaan tietoja myös henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä.
  • Nimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.
  • Määritteet ammatti (esim. lastenkirjailija) ja henki tulevat kaarisulkuihin, kaikki muut määritteet merkitään ilman kaarisulkeita. Henkilön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta.
 • ‡y - Viittauksen kohde kirjoitettuna (ET)


 • Jos käytössä on auktoriteettivalvonta, ei tehdä katso myös -viittausta yksittäiseen bibliografiseen tietueeseen
 • Katso -viittaus tehdään silloin kun 245 c-kentässä on eri nimimuoto kuin 100- tai 700-kentässä.
 • Ei tehdä varianttinimistä esim. eri kirjoitusjärjestelmillä tai henkilön nimimerkeistä (esim. kyrilliset tms. muodot esim. Jansson, Tove, >< Янссон, Туве ; Jansson, Tove >< Janssonová, Tove
 • Ei tehdä moniosaisista nimistä tai von tms. yhdistelmistä

 • ‡y-kentässä viitataan auktorisoituun muotoonESIMERKKI
100 1#  ‡a Aho, Tuulia, ‡d 1952- ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000039966
245 10 ‡a Norsu ja norsu / ‡c Tuulia Almila ; kuv. Anneli Qveflander.
500 ## ‡a Tekijän myöhempi nimi Tuulia Aho. ‡9 FENNI<KEEP>
700 1# ‡a Qveflander, Anneli, ‡e kuvittaja.
900 1# ‡a Almila, Tuulia ‡y Aho, Tuulia901 - Kirjastokohtainen koodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä seuraavantyyppiset koodit:

 • 'KUvvvvkkpp' = uusien aikakauslehtitietueiden tekopäivämäärä
 • 'KKvvvvkkpp' = aikakauslehtitietueiden korjauspäivämäärä
 • 'MUvvvvkkpp' = monografiatietueen valmistumispäivä
 • 'MMvvvvkkpp' = tietuetta on korjattu
 • 'SUvvvvkkpp' = e-tietueen valmistumispäivä

SELMAssa käytössä virallisjulkaisutyyppikoodit:

 • 'a' (vanhat koodit 'ao', 'bo' ja 'b' muunnettu 'a':ksi)
 • 'at' (vanha koodi 'bt' muunnettu 'at':ksi)
 • 'ak' (vanha koodi 'bk' muunnettu 'ak':ksi)902 - Painoskoodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa koodi 'b' = ensimmäiset tai muutetut painokset (vuosi- ja UNESCOn tilasto).903 - Kirjastokohtainen koodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'c' = Ulko-Fennica: suomenkielinen, suomalaisen kirjoittama tai kustantama julkaisu
 • 'd' = Ulko-Fennica: Suomea koskeva

SELMAssa käytössä juridisen bibliografian koodit:

 • 'a'
 • 'b'
 • 'c'904 - Pienpainatekoodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'p' = pienpainate
 • 't' = pienpainate (alle 17 sivua)905 - Jatkuvan julkaisun tyyppikoodi - Voyager-kenttä (T)

[MARC21-Finissa 008/30(CR)]

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = varsinainen aikakauslehti
 • 'b' = henkilöstölehti
 • 'c' = jäsentiedote
 • 'd' = tiedotuslehti
 • 'e' = asiakaslehti
 • 'f' = vuotuisjuhlalehti
 • 'g' = varsinainen sanomalehti
 • 'h' = paikallislehti
 • 'i' = ilmaisjakelulehti
 • 's' = sarjakuvalehti

Konvertoitu lisäksi 655-kentän genretermeiksi. Jatkossa suositellaan käytettäväksi 655-kenttää.906 - Jatkuvan julkaisun alueellinen ja kielellinen kattavuuskoodi - Voyager-kenttä (T)

[MARC21-Finissa 008/38(CR)]

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = valtakunnallinen
 • 'b' = paikallinen/alueellinen
 • 's' = valtakunnallinen kaksikielinen
 • 't' = paikallinen/alueellinen kaksikielinen907 - YLE-koodi (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa Yleisradiosta hankitun aineiston ilmaisemiseen.908 - Kansallisuuskoodi (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa ilmoittamaan julkaisun tekijän kansallisuutta.909 - Replikointikenttä (T)

Käytössä Selma-tietokannassa.


910 - Viittaus - yhteisönnimi - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa. Voidaan käyttää myös silloin kun 110- tai 710- kentässä on eri muoto kuin 245 c-kentässä.

Indikaattorit

 • 1. indikaattori
  • # - Määrittelemätön

  • 1 - Valtion tai hallintoalueen nimi

  • 2 - Muu yhteisö

 • 2. indikaattori
  • # - Katso-viittaus
  • 1 - Katso myös -viittaus

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Yhteisönnimi (ET)
  • Hallintoalueen tai yhteisön nimi, johon liittyy alayksiköitä/alahierarkioita. Kun kysymyksessä on valtionhallinnon hierarkia, valtion nimi tallennetaan ‡a-osakenttään.
  • Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään. Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä. Tavallisimmat lisäykset, joita käytetään selventämään yhteisönnimen luonnetta on esim. säätiö, yhdistys, yhtiö, yritys.
  • Yhteisön järjestämät kokoukset: yhteisön nimi osakenttään ‡a, kokouksen nimi osakenttään ‡b ja täsmentävät tiedot  osakenttiin ‡n,‡d, ‡c.
 • ‡b - Alayksikkö (T)
  • Hallintoalueen tai yhteisön alayksikön/alahierarkian nimi tai kokouksen nimi.
  • Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.
 • ‡c - Kokouksen paikka (T)
  • Paikan- tai instituution nimi.
 • d - Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika (T)
  • Merkitään pelkkä vuosiluku.
 • ‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
  • Yhteisön alle kirjatun kokouksen järjestysnumero tai numero teoksen osalle, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.
  • Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.
 • ‡y - Viittauksen kohde kirjoitettuna (ET)


 • Jos käytössä on auktoriteettivalvonta, ei tehdä katso myös -viittausta yksittäiseen bibliografiseen tietueeseen
 • Katso -viittaus tehdään silloin kun 245 c-kentässä on eri nimimuoto kuin 110- tai 710-kentässä.


ESIMERKKI
710 2# ‡a  Suomen ekumeeninen neuvosto. ‡0 (FI-ASTERI-N)000004458 
710 2# ‡a Kirkon ulkomaanapu (yhteisö) ‡0 (FI-ASTERI-N)000037416
710 2# ‡a Finlands evangelisk-lutherska kyrka. ‡b Borgå stift. ‡b Stiftsrådet. ‡0 (FI-ASTERI-N)000036038
910 2# ‡a Ekumeniska rådet i Finland ‡y Suomen ekumeeninen neuvosto
910 2# ‡a Kyrkans utlandshjälp ‡y Kirkon ulkomaanapu, yhteisö
910 2# ‡a Sitftsrådet i Borgå stift ‡y Borgå stift. Stiftsrådet 911 - Viittaus - kokouksen nimi - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.920 - Huomautus muusta opinnäytteestä - Alma-kenttä (T)

(info) Käytössä vain Alma kirjastoissa. Vastaa kentän 509 rakennetta ja käyttöä. Osakenttää ‡9 ei käytettä. (509: ohje päivitetty 2/2019)

‡a - Huomautus muusta opinnäytteestä (T) 

 • opinnäytteiden termit Metatietosanastosta
 • taidekorkeakoulujen maisterin ja kandidaatin opinnäytteet: 'Opinnäyte (selvennys)'.
 • toisen asteen oppilaitoksissa: 'Opinnäytetyö (selvennys)', 'Examensarbete (precisering)' tai sopiva termi Metatietosanastosta
 • mahdolliset omat opinnäytemääreet merkitään kenttään 500.

Korkeakoulu tai oppilaitos merkitään aina, kun kenttää käytetään, samoin opinnäytteen julkaisuvuosi/tuotantovuosi. Kenttää 920 voi toistaa tarvittaessa esim. silloin, kun opinnäytteen tekijät ovat eri koulutusohjelmista tai eri korkeakouluista tai jos opinnäyte on tehty kahteen eri oppiaineeseen. Kentässä 920 käytetään sovittuja termejä, mutta ulkomaisista voi käyttää sitä termiä, joka on julkaisussa, mikäli ei ole varma suomenkielisestä vastineesta. Jos on hyvä syy olettaa, että kyseessä on väitöskirja, käytetään kenttää 502.

Erikoistyö -termin perään voi laittaa sulkuihin täsmennyksen.

‡c - osakentässä käytetään korkeakoulun virallista nimimuotoa. Virallisen nimen voi käydä tarkistamassa Asterista, Fennica-tietokannasta tai Kannosta. Ulkomaisten yliopiston nimimuotoja löytyy kansallisbibliografioista, yliopistojen kotisivuilta ym. Oppiarvon myöntävän yhteisön paikkakunta merkitään yhteisön nimen perään vain, jos yhteisön nimi ei ole tarpeeksi erottava. HUOM! Paikkakunnalla tarkoitetaan korkeakoulun/kampuksen kotipaikkaa.

‡d - opinnäytteen hyväksymisvuosi merkitään aina.

ESIMERKKI

920 ## ‡a Kandidaatintutkielma : ‡c Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, liiketaloustiede, johtaminen ja organisointi, Pori, ‡d 2018.
920 ## ‡a Opinnäyte (taiteen maisterin tutkinto) : ‡c Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, muotoilun laitos, Creative Sustainability, ‡d 2015.
920 ## ‡aOpinnäyte (maisterintutkinnon osio) : ‡c  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, ohjauksen koulutusohjelma,‡d 2014.
920 ## ‡a Lisensiaatintyö : ‡c Teknillinen korkeakoulu, Espoo, ‡d 1995.
920 ## ‡a Opinnäytetyö (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) : ‡c Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, lähihoitaja, ‡d 2016.

Lisäksi merkitään kiinteään kenttään 008/24 koodi m (= opinnäyte).921 - Finuc-tunnus - Alma-kenttä (ET)

(info) Käytössä vain Alma kirjastoissa. Vastaa kentän 019 rakennetta ja käyttöä.

Manifestaatio

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

Finuc-tunnus on Suomen kirjastoihin hankittujen ulkomaisten kausijulkaisujen yhteisluetteloa Finuc-S:ää varten aikanaan luotu julkaisun tunnusnumero. Tunnus alkaa pienillä fs-kirjaimilla, joita seuraa kuusi numeroa.923 - Suomalainen kartastokoordinaattijärjestelmä - Alma-kenttä (T)

(info) Käytössä vain Alma kirjastoissa. Vastaa kentän 039 rakennetta ja käyttöä.

SUOMALAINEN KENTTÄ924 - Tarkastus tai inventointi - Alma-kenttä (ET)

(info) Käytössä vain Alma kirjastoissa. Vastaa kentän 049 rakennetta ja käyttöä.

Kenttään merkitään Kuvaohjelmalain mukaiset kuvaohjelmien (esim. videotallenteiden ja konsolipelien) ikärajat koodimuodossa. Tallenteissa on joko suomalainen ikäraja tai peleissä kansainvälisen PEGI-järjestelmän mukainen ikäraja. Tietyissä erityistapauksissa tallenne voi olla vapautettu ikärajaluokittelusta, silloin tietueeseen ei tehdä mitään merkintää.

Ikärajojen tarkastus: ikärajat voi käydä tarkastamassa Internetistä sivulta Ikarajat.fi. Ks. tarkemmat ohjeet työohjeesta Videotallenteet

ESIMERKKI

924 ## ‡c K12 

924 ## ‡c S
Kaikille sallittu tallenne, myös sellaiset, joissa kotelossa merkintä K3.

506 1# ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.
924 ## ‡c K18
Sama tieto tallennetaan huomautuksena kenttään 506.929 - Komitean asettamispäivä - Alma-kenttä (T)

(info) Käytössä vain Alma kirjastoissa. Vastaa kentän 930 rakennetta ja käyttöä.

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean asettamispäivä

Käytössä SELMAssa.930 - Komitean asettamispäivä - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean asettamispäivä

Käytössä SELMAssa.931 - Komitean mietinnön luovuttamispäivä - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean mietinnön luovuttamispäivä

Käytössä SELMAssa.932 - Komitean puheenjohtaja - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean pheenjohtaja: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.933 - Komitean sihteeri - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean sihteeri: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.935 - Kirjastokohtainen koodi (T)

‡a - FENNICAssa ilmaisee ISSN-Onlineen lähtevät tietueet.

‡a  6 - ARTOssa käytetään yleisten kirjastojen (Rovaniemi, Jyväskylä) tietuepoimintoihin.940 - Viittaus - nimeke - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.960 - Kokoelma (T)

Käytössä Fennica-aineistossa ja Arton emotietueissa

Esimerkki Arto-tietueesta

960 ## ‡a ARTO961 - Kirjastokohtainen huomautus kokoelmasta (T)

Käytössä Viola-tietokannassa.971 - Kaupalliset tiedot (T)

Kaupallisten välittäjien, kuten Kirjavälityksen ja BTJ:n, tietoja julkaisusta.972 - BTJ-koodi (T)

Käytössä joissain yleisten kirjastojen tietokannoissa.974 - Kirjastokohtainen koodi (ET)976 - Kategoria (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.977 - Aineistotyyppi (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.979 - Osakohteet (T)

Käytössä vain Finnassa.995 - Arton tiedontuottajatunnus (ET)

Käytössä vain Arto-tietueissa.

 • No labels