Toimijan (henkilön, suvun tai yhteisön) suhde aineistoon ilmaistaan roolitermillä. Roolitermeinä käytetään RDA Tookitin (Liite I) tai Metatietosanaston termejä. Kaikki RDA:n suhdetermit löytyvät myös Metatietosanastosta. Niiden lisäksi Metatietosanastossa on myös termejä, jotka on hyväksytty Suomessa kansallisesti käytettäviksi. Jos on tarpeen merkitä kuvailuun rooli, jota ei löydy RDA Toolkitista tai Metatietosanastosta, voit ehdottaa uutta termiä Metatietosanaston palautelomakkeella.


MARC 21 -formaatissa toimijoiden roolit ilmaistaan suhdeosakentissä. Suhdetermit merkitään kuvailukielellä ja aukikirjoitettuina seuraavasti:
  • kentissä 100/600/700 ‡e osakenttään

  • kentissä 110/610/710 ‡e osakenttään

  • kentissä 111/611/711 ‡j osakenttään

     

ESIMERKKI
100 1# ‡a Paasikivi, J. K., ‡e kirjoittaja.
700 1# ‡a Niskanen, Mikko, ‡e ohjaaja.

110 1# ‡a Suomi. ‡b Valtiovarainministeriö, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000038026
110 2# ‡a No Shame, ‡e säveltäjä.
710 2# ‡a Juice Leskinen Slam, ‡e esittäjä.
710 2# ‡a VTT (tutkimuskeskus), ‡e julkaisija. ‡0 (FI-ASTERI-N)000035078
710 2# ‡a Paramount Pictures, ‡e tuotantoyhtiö.

111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi ‡n (19. : ‡d 1996 : ‡c Rovaniemi), ‡j kirjoittaja.
711 2# ‡a Conference of HEPA Europe ‡n (4. : ‡d 2013 : ‡c Helsinki), ‡j kirjoittaja.

Jos samalla toimijalla on useita rooleja, ne merkitään samaan pää- tai lisäkirjaus-kenttään toistamalla suhde-osakenttää (‡e tai ‡j).

ESIMERKKI
100 1# ‡a
Ahlblad, Jaana, ‡e kirjoittaja, ‡e haastattelija.
710 1# ‡a Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ‡e julkaisija, ‡e toimeksiantaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000035090

Saman toimijan eri roolit merkitään entiteetti-järjestyksessä: teos/ekspressio/manifestaatio/kappale eli ensiksi merkitään määritteet, jotka kuvaavat toimijan (henkilön/yhteisön/suvun) suhdetta teokseen, sitten ekspressioon, seuraavaksi manifestaatioon ja viimeksi määritteet, jotka kuvaavat toimijan suhdetta kappaleeseen.

Suhdetermien merkitsemisjärjestys ja esimerkkejä suhdetermeistä:
1) Teokseen liittyvät suhteet: kirjoittaja, kokoaja, koreografi, käsikirjoittaja, ohjaaja, sanoittaja, suunnittelija, säveltäjä, taiteilija, tuottaja, julkaisija, valokuvaaja...
2) Ekspressioon liittyvät suhteet: animaattori, esittäjä, johtaja, kertoja, kuvittaja, kääntäjä, lavastaja, leikkaaja, näyttelijä, opettaja, piirtäjä, sovittaja, tanssija, toimittaja, äänittäjä...
3) Manifestaatioon liittyvät suhteet: kustantaja, jakaja, kaivertaja...
4) Kappaleeseen liittyvät suhteet: entisöijä, omistaja, sitoja...

Muistisääntö oikeasta järjestyksestä on entiteettien alkukirjaimien mukaan TEMK (tai englanninkielisten termien mukaan WEMI - Work, Expression, Manifestio, Item).

ESIMERKKI
700 1#  ‡a Kaurismäki, Aki, ‡e ohjaaja, ‡e näyttelijä.
Ohjaaja määrittää toimijan suhteen teokseen ja näyttelijä toimijan suhteen ekspressioon.

110 2# ‡a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ‡e kirjoittaja, ‡e julkaisija.

Kirjoittaja ja julkaisija ovat molemmat toimijan suhteita teokseen.

710 2# ‡a Marttaliitto, ‡e toimittaja, ‡e kustantaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000037428
Toimittaja määrittä toimijan suhteen ekspressioon ja kustantaja suhteen manifestaatioon.

Jos on useita samaan entiteettiin liittyviä rooleja, ne merkitään tärkeysjärjestyksessä. Jos selvää tärkeysjärjestystä ei ole, roolit merkitään julkaisun järjestyksessä.

ESIMERKKI
100 1# ‡a Dale, Penny, ‡e kirjoittaja, ‡e taiteilija.
Nimiösivulla: teksti ja kuvitus: Penny Dale

100 1# ‡a Tiitola, Anna, ‡e taiteilija, ‡e kirjoittaja.
Nimiösivulla: Kuvittanut ja kirjoittanut Anna Tiitola.

Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite samasta roolitermien hierarkiasta. Esimerkiksi musiikkiaineistossa suhteen määrite voi olla joko RDA-termi esittäjä ja/tai sen alakäsite: johtaja, laulaja, soittaja. Lisäksi suhteen määritteenä voidaan käyttää Seko-sanaston soitintermejä ja seuraavia äänialatermejä: sopraano, mezzosopraano, altto, tenori, baritoni, basso. Musiikkiaineistoa koskevat tarkemmat ohjeet ks. Musiikin RDA-sovellusohje (Muusa)

  

ESIMERKKI
700 1# ‡a Karajan, Herbert von, ‡e johtaja.
700 1# ‡a Kuusisto, Pekka, ‡e johtaja, ‡e viulu.
 

 
Pääkirjauskenttiin (100/110/111-kentät) merkitään teoksen tekijä (creator-roolissa oleva toimija) ja siksi 1XX-kentissä ensimmäisen suhde-osakentän (roolin) on oltava teokseen liittyvä creator-rooli, vaikka julkaisusta jäljennetyssä
vastuullisuusmerkinnössä olisi käytetty eri käsitteitä. Seuraavina roolitermeinä voi käyttää muitakin kuin teokseen liittyviä rooleja. 

ESIMERKKI
100 1# ‡a Kaarla, Riina, ‡e taiteilija.
245 10 ‡a Tunteet / ‡c kuvitus: Riina ja Sami Kaarla ; käsikirjoitus: Katariina Heilala.
700 1# ‡a Kaarla, Sami, ‡e taiteilija.
700 1# ‡a Heilala, Katariina,‡e kirjoittaja.
Lastenkuvakirjoissa kirjankuvittaja on teoksen tekijä, siksi roolitermiksi merkitään taiteilija. Kuvittaja on ekspressioon liittyvä rooli.

100 1# ‡a Kruskopf, P. A., ‡d 1805-1852, ‡e taiteilija.
245 10 ‡a Finska vuer / ‡c tecknade efter naturen och lithographierade af P. A. Kruskopf.
Kuvateos, jossa päävastuu teoksen sisällöstä on kuvittajalla → rooliksi taitelija

100 1# ‡a Jaanu-Schröder, Marjatta, ‡d 1943- ‡e kokoaja.
245 10 ‡a Uusi suomi-indonesia-suomi sanakirja = ‡b Kamus baru Finlandia-Indonesia-Finlandia / ‡c toimittaja/redaktur: Marjatta Jaanu-Schröder ; indonesian kielen asiantuntijana toimittaja: Suprapto Ismudjito.
Nimiösivulla toimittajaksi merkitty henkilö on sanakirjan tekijä ja 100‡e-osakenttään merkitään rooliksi kokoaja, joka teokseen liittyvä rooli. Toimittaja on ekspressioon liittyvä rooli.

Jos kuvailtava aineisto on kooste (artikkelikokoelma) ja kokoomateoksen toimittaja on kirjoittanut myös yhden artikkelin, merkitään silloinkin roolitermit WEMI-järjestyksessä, vaikka toimija on vain yhden artikkelin tekijä eli roolien järjestys: kirjoittaja, toimittaja.
Huom! Termi kokoomateoksen toimittaja on poistettu Metatietosanastosta → roolitermiksi toimittaja.

Toimituskuntien jäsenten roolitermiksi merkitään tapauskohtaisesti toimittaja, kokoaja tai kirjoittaja tai useampia näistä.

ESIMERKKI

100 1# ‡a Poutanen, Kaarlo, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000188163
245 10 ‡a Että muistaisimme : ‡b Kaarlo Poutasen runoja / ‡c toimituskunta: Irmeli Hiltunen, Kati Itkonen, Erkki Heiskanen, Jaana Mäenpää ; kuvat: Kaarlo Poutasen perilliset.
700 1# ‡a Hiltunen, Irmeli, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Itkonen, Kati ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Heiskanen, Erkki, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Mäenpää, Jaana, ‡e toimittaja.

245 00 ‡a Lajusten suku : ‡b arkea ja juhlaa vuodesta 1548 / ‡c Anja Volmonen, Mika Parkkonen, Annikki Tiilikainen.

500 ‡a Sukututkija: Anja Volmonen ; toimituskunta: Anja Volmonen, Mika Parkkonen, Annikki Tiilikainen ; artikkelikirjoittajat: Anja Volmonen ja muita.
700 1# ‡a Volmonen, Anja, ‡e sukututkija, ‡e kirjoittaja, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Parkkonen, Mika, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Tiilikainen, Annikki, ‡e toimittaja.
710 2# ‡a Lajusten sukuseura, ‡e kustantaja.

245 00 ‡a Kuntoutus muutoksessa / ‡c toim. Aila Järvikoski, Jari Lindh ja Asko Suikkanen ; toimituskunta: Kristiina Härkäpää, Aila Järvikoski, Jari Lindh, Marjo-Riitta Mattus, Asko Suikkanen.
700 1# ‡a Järvikoski, Aila, ‡e kirjoittaja, ‡e toimittaja.  ‡0 (FI-ASTERI-N)000046148
700 1# ‡a Lindh, Jari, ‡e kirjoittaja, ‡e toimittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000152530
700 1# ‡a Suikkanen, Asko, ‡e kirjoittaja, ‡e toimittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000059826
700 1# ‡a Härkäpää, Kristiina, ‡e kirjoittaja, ‡e toimittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000045079
700 1# ‡a Mattus, Marjo-Riitta, ‡e toimittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000052120

Suhdetermin voi jättää pois epäselvissä tapauksissa. Esim. presidentin kootut sanonnat, joista ei tiedä, onko sitaatit otettu kirjoituksista vai puheista. Joskus ei julkaisusta selviä, ovatko kaikki nimiösivulla mainitut henkilöt kirjoittajia.

ESIMERKKI

100 1# ‡a Bush, George W.
245 10 ‡a Unohtumattomimmat bushismit II / ‡c George W. Bush ja hänen perheensä ; toimittanut ja suomentanut Ville Sutinen.
700 1# ‡a Sutinen, Ville-Juhani, ‡e toimittaja, ‡e kääntäjä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000116005

Roolitermiä ei merkitä, jos tekijänä on henki.
 
ESIMERKKI
100 1 ‡a Luiz, Andre ‡c (henki)  
  • No labels