Kuvailtavan aineiston kohderyhmäMilloin kohderyhmä tallennetaan?

Kuvailtavan aineiston kohderyhmä (käyttäjäryhmä, jolle aineiston sisältö on tarkoitettu) tallennetaan, mikäli sen merkitsemistä pidetään tarpeellisena. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee, että lapsille tarkoitetun aineiston kuvailussa kohderyhmä tallennetaan kuitenkin aina.


Missä muodossa kohderyhmä tallennetaan?

RDA:ta noudattavissa kirjastoissa kohderyhmä merkitään RDA:n luvussa 7.7 määrätyllä tavalla (kohta 3 alla).

Kohderyhmä voidaan tallentaa

(1) koodimuodossa Lisäinformaatiokoodit-kenttään,

(2) luokituksella (esimerkiksi "(02.053.2)" lastenkirjaa tarkoittavana yleisenä muodon lisälukuna UDK-luokituksessa),

(3) kohderyhmän lukutaidon tason, ikäryhmän tai kiinnostusasteen osalta numeerisella koodilla ja/tai

(4) vapaamuotoisena sanallisena huomautuksena (esimerkiksi "AD-ketjun jäsenet ja asiakkaat", "Kuntoliikunnan keskusliiton jäsenet", "Taso: alkeistaso") tai rakenteistettuna YSOsta valituin kohderyhmää täsmällisimmin kuvaavin termein (esimerkiksi "lapset (ikäryhmät)", "adoptiovanhemmat", "sokeat", "tuomarit").

Lisäksi voidaan tallentaa tieto kohderyhmän määrittelystä vastaavasta lähteestä, jos kohderyhmän määrittely ei ole kuvailijan itsensä tekemä, vaan johonkin ulkopuoliseen lähteeseen perustuva.

Huomaa: Epäsuorasti kohderyhmän voi tallentaa myös asiasanoituksella (vain niissä asiasanastoissa, joissa käytetään kohderyhmää ilmaisevia lisämääreitä) ja/tai kohderyhmän ilmaisevalla lajityyppi-/muotosanaston asiasanalla, mutta hauissa nämä eivät vastaa varsinaisia kohderyhmän ilmaisemiseen tarkoitettuja keinoja.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä kohderyhmän ilmaisemisevista kentistä

Kohderyhmä voidaan tallentaa ainakin seuraaviin kenttiin, joista osa on perinteisesti luetteloinnin, osa sisällönkuvailun alueeksi katsottavia:

006/05  Kohderyhmä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

008/22  Kohderyhmä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan kirjojen, elektronisen aineiston, musiikin ja kuva-aineiston osalta kohderyhmä (vaihtoehtoina "esikouluikäiset", "ala-asteikäiset", "yläasteikäiset", "lukioikäiset", "aikuiset", "erityisryhmä", "yleinen" sekä "lapset ja nuoret yleensä"; näistä "erityisryhmä" valitaan ensisijaisena jos pitää valita sen ja muiden kohderyhmien väliltä, esimerkkinä selkokirjat alakoululaisille)

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan kohderyhmän ilmaisevat luokitukset luokituksen omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

084  Muu luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohderyhmän ilmaisevat luokitukset luokitusten omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

385  Kohderyhmän ominaisuudet  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan asiasanoin (ja koodein) aineiston kohderyhmä.

Kohderyhmäfasetin kokoavina otsikkoina käytettävät Library of Congress Demographic Group Categories Term and Code Listin (LCDGT) suomennetut ja ruotsinnetut termit (osakentässä |m) ja termejä vastaavat koodit (osakentässä |n) ovat

   • "Ikä", "Ålder" [age],
   • "Opiskelutaso", "Utbildningsnivå" [edu],
   • "Etnisyys", "Etnicitet" [eth],
   • "Sukupuoli", "Kön" [gdr],
   • "Kieli", "Språk" [lng],
   • "Terveys/toimintakyky", "Hälsa/funktionsförmåga" [mpd],
   • "Kansallisuus/asuinalue", "Nationalitet/bosättningsområde" [nat],
   • "Ammatti/harrastus", " Yrke/hobby" [occ],
   • "Uskonto", "Religion" [rel],
   • "Seksuaalinen suuntautuneisuus", "Sexuell läggning" [sxo],
   • "Muu", "Övrig" [soc]

LCDGT:stä ja sen suhteesta kohderyhmää kuvaaviin YSO-termeihin, ks. Liite 2: Lisäohjeita kohderyhmän ja tekijän ominaisuuksien merkitsemiseen.

521  Huomautus kohderyhmästä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan 385-kentässä olevaa täsmällisempi vapaamuotoinen huomautus aineiston kohderyhmästä, numeraalinen ilmaus kohdeyleisön iästä tms. Nuottijulkaisujen osalta kenttään tallennetaan kohderyhmän soittotaidon/soittotekniikan tasoa kuvaava ilmaus ("alkeistaso", "keskitaso", "edistynyt taso") varustettuna otsikolla "Taso:". Huomaa: ensimmäinen |a-osakenttä alkaa aina isolla kirjaimella.

655  Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan aineiston lajityyppi, joka monessa tapauksessa ilmaisee epäsuorasti kohderyhmän (esimerkiksi SLM:n "ammattikirjallisuus", "lastenelokuvat", "miestenlehdet", "seksilehdet", "tyttökirjat", "vanhempainoppaat").

Huomaa: Tietyissä asiasanastoissa (esimerkiksi LCSH) on kohderyhmän ilmaisevia lisämääreitä ("Conversation and phrase books (for tourism industry employees)", "Juvenile" yms), joita voidaan käyttää ainakin kentissä 600, 610, 611, 630 ja 650.


Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät kohderyhmän joko koodeina, luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Michael McCarthyn kirjan Story of the Noah and the Ark suomennos Tarina Nooan arkista. Kohderyhmä on lapset.

008/22  j     (lapset)     tai tarkempi

080 1_  |a  820-32  |x  (73)  |x  (02.053.2)  |x  =945.41  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  821.111-32  |x  (73)  |x  (02.053.2)  |x  =511.111  |2  2017     (luokka otettu UDC Summarysta vuonna 2017)

385 __  |m  Ikä  |n  age  |a  lapset (ikäryhmät)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

385 __  |m  Ålder  |n  age  |a  barn (åldersgrupper)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

655  _7  |a  lastenkirjallisuus  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1181

655  _7  |a  barnlitteratur  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1181

650 #0  |a  Noah's Ark  |v  Juvenile literature.     (kohderyhmä ilmaistu epäsuorasti LCSH-asiasanoituksella)


Hanna-Maija Salon ja Anne Silvennoisen soitonopas Vivo: sello. Kohderyhmä on 58-vuotiaat sellonsoittoa opettajan johdolla opiskelevat lapset, jotka ovat soittotaidoltaan/soittoteknisesti vielä alkeistasolla.

008/22  j     (lapset)     tai tarkempi

050 14  |a  MT786  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "Music—Instruction and study—Instrumental techniques—Instrumental techniques for children—Stringed instruments—Violoncello—Systems and methods")

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]-053.4/.5  |x  (07)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]-053.4/.5  |x  (076)  |2  2016     (luokka otettu UDC Summarysta vuonna 2016)

385 __  |m  Ikä  |n  age  |a  lapset (ikäryhmät)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

385 __  |m  Muu  |n  soc  |a  oppilaat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p8131

385 __  |m  Ålder  |n  age  |a  barn (åldersgrupper)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

385 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  elever  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p8131

     tarpeen mukaan lisäksi lasten osalta tarkemmin numeerisesti

521 1_  |a  005-008.

521 8_  |a  Taso: alkeistaso.     (Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän suosittelema tapa merkitä taso nuottiaineistossa)

521 8_  |a  Nivå: nybörjarnivå.     (sama)

650 #0  |a  Cello  |v  Methods  |v  Juvenile.     (kohderyhmä ilmaistu epäsuorasti asiasanoituksella)


Ilmavoimien teknillisen koulun julkaisema verkkokirja Alokasopas 2013. Kohderyhmä on Ilmavoimien teknillisessä koulussa palveluksensa aloittavat asevelvolliset ja siellä palvelevat alokkaat.

008/22  f     (erityisryhmä)

080 1_  |a  623+656.7-054.5/-057.36  |x  (=1.480)  |x  (036)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

385 __  |m  Muu  |n  soc  |a  alokkaat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p27338

385 __  |m  Muu  |n  soc  |a  asevelvolliset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p12816

385 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  rekryter  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p27338

385 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  värnpliktiga  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p12816

     tarpeen mukaan lisäksi esimerkiksi

521 __  |a  Ilmavoimien teknillisen koulun alokkaat.


Marja-Liisa Saunelan kirja Samalla kartalla 3: Perus- ja keskitason rakenne- ja sanastoharjoituksia maahanmuuttajille. Kohderyhmä on Suomeen muualta muuttaneet, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

008/22  e     (aikuiset)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]-054.4  |x  (076)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

385 __  |m  Ikä  |n  age  |a  aikuiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5590

385 __  |m  Muu  |n  soc  |a  maahanmuuttajat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6165

385 __  |m  Ålder  |n  age  |a  vuxna  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p5590

385 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  invandrare  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6165

     tarpeen mukaan lisäksi esimerkiksi

521 __  |a  Suomessa asuvat aikuiset maahanmuuttajat.

650 #0  |a  Finnish language  |v  Textbooks for foreign speakers.     (kohderyhmä ilmaistu epäsuorasti asiasanoituksella)


Immo Rautiaisen, Kosti Rautiaisen, Mikko Huotarin ja Jani Komulaisen kirja Liikuntamaisteri: liikunnan tehtäväkirja: perustehtävät. Kohderyhmä on Suomen koululaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaat.

008/22  b     (ala-asteikäiset)

080 1_  |a  796-053.5  |x  (076)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

385 __  |m  Opiskelutaso  |n  edu  |a  alakoululaiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p38259

385 __  |m  Utbildningsnivå  |n  edu  |a  lågstadieelever  |2 yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p38259

     tarpeen mukaan lisäksi esimerkiksi

521 __  |a  Peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat.

521 1_  |a  006-008.


Irene Pärssinen-Hentulan Matkalla perheeksi: opas adoptiovanhemmille: adoptiolapsen hakumatka ja ensimmäiset yhteiset päivät lapsen kanssa. Kohderyhmä on ensimmäisen alanimekkeen mukainen.

008/22  e     (aikuiset)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (02.058.855)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

385 __  |m  Muu  |n  soc  |a  adoptiovanhemmat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p28735

385 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  adoptivföräldrar  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p28735

655 _7  |a  vanhempainoppaat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s831

655 _7  |a  föräldraguider  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s831

 

Fysioterapia-alan näkövammaiset ry:n julkaisema Ergo: ergonomiaopas näkövammaisille fysioterapia-alan ammattilaisille. Kohderyhmä on alanimekkeen mukainen.

008/22  f     (erityisryhmä)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (02.051+02.056.26+02.057.21)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

385 __  |m  Ammatti/harrastus  |n  occ  |a  fysioterapeutit  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2469

385 __  |m  Terveys/toimintakyky  |n  mpd  |a  näkövammaiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p78

385 __  |m  Yrke/hobby  |n  occ  |a  fysioterapeuter  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2469

385 __  |m  Hälsa/funktionsförmåga  |n  mpd  |a  personer med synskada  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p78


AD Finlandin julkaisema 4WD: ammattilehti AD-ketjun jäsenille ja asiakkaille. Kohderyhmä on alanimekkeen mukainen.

008/22  f     (erityisryhmä)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]-052  |x  (061.5)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

385 __  |m  Muu  |n  soc  |a  jäsenet  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p24546

385 __  |m  Muu  |n  soc  |a  yritysasiakkaat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p19047

385 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  företagskunder  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p19047

385 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  medlemmar  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p24546

     tarpeen mukaan lisäksi esimerkiksi

521 __  |a  AD-ketjun jäsenet ja asiakkaat.


Peter Deneffin Modal Hanon: 50 Exercises for the Intermediate to Advanced Pianist. Kohderyhmä on soittotaidoltaan/soittotekniikaltaan keskitason ja edistyneen tason pianonsoittajat.

521 8_  |a  Taso: keskitaso.     (Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän suosittelema tapa merkitä taso nuottiaineistossa)

521 8_  |a  Taso: edistynyt taso.     (sama)

521 8_  |a  Nivå: avancerad nivå.     (sama)

521 8_  |a  Nivå: medelnivå.     (sama)


 • No labels