Kuvailtavassa aineistossa käytetyt tutkimusmenetelmätMilloin tutkimusmenetelmä tallennetaan?

Kuvailtavassa aineistossa käytetty keskeinen tutkimusmenetelmä tallennetaan, mikäli sen merkitsemistä pidetään tarpeellisena eli mikäli halutaan tehdä mahdolliseksi hakea kyseisellä tutkimusmenetelmällä tehtyjä tutkimuksia.

Huomaa: Kuvailtavan aineiston aiheena oleva tutkimusmenetelmä, ks. oppaan osio 9. Muut aiheet.


Missä muodossa tutkimusmenetelmä tallennetaan?

Tutkimusmenetelmä voidaan tallentaa

(1a) ensisijaisesti tutkimusmenetelmää mahdollisimman täsmällisesti kuvaavalla yhdellä tai useammalla kontrolloidun asiasanaston asiasanalla (esimerkiksi YSOn "aikasarja-analyysi", "bayesilainen menetelmä", "kvalitatiivinen analyysi", "kvalitatiivinen tutkimus", "narratiivinen tutkimus", "Schenker-analyysi"; sanastosta puuttuvia tutkimusmenetelmiä voi ehdottaa lisättäväksi sanastoon Ehdota uutta käsitettä YSOon -lomakkeella,

(1b) toissijaisesti suorana lainauksena tutkimuksen tiivistelmästä (esimerkiksi "Study utilized a stratified, multistate sampling procedure in three stages: (1) sampling points were selected; (2) households were selected within each sampling point; and (3) individuals were selected within each household. Further sampling information can be found in the codebook."), ja/tai

(2) asiasanaketjun tutkimusmenetelmän määrittävänä lisämääreenä niissä sanastoissa, joita ketjutetaan.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä tutkimusmenetelmän ilmaisevista kentistä

Aineistossa käytetty tutkimusmenetelmä voidaan tallentaa seuraavaan kenttään:

567  Huomautus metodologiasta  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Huomaa: Tietyissä asiasanastoissa (esimerkiksi LCSH) käytetään tutkimusmenetelmän ilmaisevia lisämääreitä ("Analysis, appreciation", "Canonical criticism", "Case studies", "Cladistic analysis", "Discourse analysis", "Statistics" yms), joita voidaan käyttää ainakin kentissä 600, 610, 630 ja 650.


Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät aineistossa käytetyn tutkimusmenetelmän joko koodeina, luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Jukka Hoffrénin väitöskirja Measuring the Eco-efficiency of Welfare Generation in a National Economy: the Case of Finland. Käytetty tutkimusmenetelmä on tapaustutkimus.

567 __  |b  tapaustutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

567 __  |b  fallstudie  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

650 #0  |a  Sustainable development  |z  Finland  |v  Case studies.

650 #0  |a  Environmental economics  |z  Finland  |v  Case studies.


Anne Puurosen kirja Ei pala, palaa, ei pala...: laadullinen tutkimus nuorten tupakoimattomuuden edistämisestä. Käytetty tutkimusmenetelmä on alanimekkeen mukainen.

567 __  |b  kvalitatiivinen tutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11782

567 __  |b  kvalitativ forskning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11782


Claudia Suhrin kirja Die ägyptische "Ich-Erzählung": eine narratologische Untersuchung. Käytetty tutkimusmenetelmä on alanimekkeen mukainen.

567 __  |b  narratiivinen tutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p22220

567 __  |b  narrativ forskning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p22220


Esther Cavett-Dunsbyn kirja Mozart's Variations Reconsidered: Four Case Studies (K.613, K.501, and the Finales of K.421 (417b), and K.491). Käytetty tutkimusmenetelmä on nimekkeessä mainitsematon Schenker-analyysi.

567 __  |b  Schenker-analyysi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25883

567 __  |b  Schenkeranalys  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p25883

600 10  |a  Mozart, Wolfgang Amadeus,  |d  1756-1791  |x  Criticism and interpretation.

650 #0  |a  Schenkerian analysis.


Esa Tuomisen väitöskirja Yritysjohtajien arvot ja johtamiskäsitykset: empiirinen pitkittäistutkimus Lahden seudun PK-huonekaluteollisuudesta. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat alanimekkeessä mainittujen lisäksi tilastolliset menetelmät.

567 __  |b  empiirinen tutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16936

567 __  |b  pitkittäistutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p14610

567 __  |b  tilastomenetelmät  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3127

567 __  |b  empirisk forskning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16936

567 __  |b  longitudinell undersökning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p14610

567 __  |b  statistiska metoder  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3127

650 #0  |a  Small business  |z  Finland  |x  Management  |v  Longitudinal studies.

650 #0  |a  Small business  |z  Finland  |x  Management  |v  Statistics.

650 #0  |a  Industrial management  |z  Finland  |x  Decision making  |v  Longitudinal studies.

650 #0  |a  Communication in management  |z  Finland  |v  Longitudinal studies.

650 #0  |a  Executive ability  |z  Finland  |v  Longitudinal studies.


Torsten Seidelin väitöskirja Inefficiencies of Quasi-market Solutions from an Institutional Perspective: a Qualitative Case Study Comparison of Local Public Transportation in Six Cities in Germany and Finland. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat alanimekkeen mukaiset.

567 __  |b  kvalitatiivinen tutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11782

567 __  |b  tapaustutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

567 __  |b  vertaileva tutkimus  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1772

567 __  |b  fallstudie  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

567 __  |b  jämförande forskning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1772

567 __  |b  kvalitativ forskning  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11782


Näennäistieteelliset teokset

Tieto- tai tieteellisenä kirjallisuutena markkinoidun ja/tai arvomaailmaltaan voimakkaasti värittyneen teoksen, jota ei ole vertaisarvioitu tai jossa ei ole käytetty asianmukaisia tutkimusmenetelmiä, kuvailuun voidaan liittää Metatietosanaston huomautus "Sisältö poikkeaa yleisesti hyväksytystä tiedekäsityksestä." Käytetään vain tilanteissa, joissa aineiston sisältö poikkeaa edustamansa tieteenalan valtavirran ajattelusta julkaisuhetkellä eikä seikkaa pystytä ilmaisemaan kuvailussa muilla keinoilla.


Mayer Eisensteinin ja Neil Z. Millerin kirja Make an Informed Vaccine Decision for the Health of Your Child: a Parent's Guide to Childhood Shots. Tätä 'rokotuskriittistä' teosta ja sen käännöksiä markkinoidaan vakavasti otettavana tietokirjana, vaikka on tehty päämäärähakuisesti ja käyttämättä asianmukaisia tutkimusmenetelmiä.


500 __ |a Sisältö poikkeaa yleisesti hyväksytystä tiedekäsityksestä.


  • No labels