UDK

Yleinen kymmenluokittelu (engl. Universal Decimal Classification). Alkujaan Deweyn kymmenluokitusjärjestelmän pohjalta 1800-luvulla lopulla kehitetty luokitus, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1905. Vuoden 1992 jälkeen tapahtuneista merkittävistä muutoksista on julkaistu verkossa vapaasti saatavilla oleva lista Major Changes to the UDC 1993–2013. Kattava listaus muutoksista ilmestyy vuosittain painettuna kirjana ja CD-ROM-levynä (Extensions & Corrections to the UDC), vuodesta 2017 alkaen myös verkkojulkaisuna.

Sisällönkuvailussa käytetyn UDK-luokituksen laitos/painos on aina merkittävä luokitustiedon yhteyteen, vaikka vanhastaan niin ei ole tehty. Luokat muuttuvat joskus radikaalisti, ja on mahdotonta tietää, mihin valitulla luokalla halutaan viitata, ellei tieto laitoksesta ilmene; esimerkiksi vuoden 1974 laitoksessa luokka 24 tarkoittaa kristillistä etiikkaa, hartautta ja kristillistä taidetta, kun se vuoden 2017 laitoksessa tarkoittaa buddhalaisuutta.

UDK-luokituksen käytöstä tarkemmin, katso I.C. McIllwainen The Universal Decimal Classification: A Guide to its Use, Revised edition (The Hague: UDC Consortium, 2007).


Täysi laitos (1. indikaattori "0")

Englanninkielinen UDC: Universal Decimal Classification: Standard Edition, Fully updated 3rd edition (London: BSI British Standard Institution, Business Information, 2005; hakemisto-osa 2006).

080 0_  |a  [luokitus]  |2  2005

Maksullinen, jatkuvasti päivittyvä English UDC Online. Käytetyksi painokseksi merkitään käyttövuosi.

080 0_  |a  [luokitus]  |2  2018     (luokitus otettu luokituskaavasta vuonna 2018)

080 0_  |a  [luokitus]  |2  2019     (luokitus otettu luokituskaavasta vuonna 2019)


Lyhennetty laitos (1. indikaattori "1")

Englanninkielinen lyhennetty laitos: Universal Decimal Classification: International Medium Edition, English Text/Classification décimale universelle: edition moyenne internationale, texte anglais ([London]: British Standands Institution, 1985–1988)

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1985

Vapaasti verkossa julkaistu jatkuvasti päivittyvä monikielinen Universal Decimal Classification Summary; sama linkitettynä datana: Supistettu UDK ja UDC Summary Linked Data.

080 1_  |a  [luokitus]  |2  2018     (luokitus otettu luokituskaavasta vuonna 2018)

080 1_  |a  [luokitus]  |2  2019     (luokitus otettu luokituskaavasta vuonna 2019)

Suomenkielinen lyhennetty laitos: Suomen kirjallisuuspalvelun seuran toimittama Yleinen kymmenluokittelu (UDK): suomalainen lyhennetty laitos (Helsinki: Suomen kirjallisuuspalvelun seura, 1956). Perustuu vuoden 1952 alkukieliseen laitokseen (välikäännöksenä hollanninkielinen vuoden 1950 lyhennetty laitos).

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1952/fin/1956     (vuoden 1956 laitos sellaisenaan)

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1959/fin/1960     (vuoden 1956 laitos, huomioiden Yleinen kymmenluokittelu (UDK): suomalainen lyhennetty laitos: lisäyksiä ja muutoksia 1.1.1956…31.12.1958 -liitteen (Helsinki: Suomen kirjallisuuspalvelun seura, 1960) sisältämät päivitykset vuoteen 1959 asti)

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1962/fin/1964     (vuoden 1956 laitos, huomioiden Yleinen kymmenluokittelu (UDK): suomalainen lyhennetty laitos: lisäyksiä ja muutoksia 1.1.1956…31.12.1961 -liitteen (Helsinki: Suomen kirjallisuuspalvelun seura, 1964) sisältämät päivitykset vuoteen 1962 asti)

Suomenkielinen lyhennetty laitos: Suomen kirjallisuuspalvelun seuran toimittama Yleinen kymmenluokittelu (UDK): suomalainen lyhennetty laitos, 2. painos (Helsinki: Suomen kirjallisuuspalvelun seura, 1967; muuttamaton lisäpainos 1973). Perustuu vuoden 1965 alkukieliseen laitokseen ja osittain myös uudempiin.

 080 1_  |a  [luokitus]  |2  1965/fin/1967

Suomenkielinen lyhennetty laitos: punakantinen mappi Yleinen kymmenluokittelu UDK: suomalainen lyhennetty laitos, 3. painos (Helsinki: Tietopalveluseura, 1975). Perustuu vuoden 1974 alkukieliseen laitokseen.

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1974/fin/1975     (vuoden 1975 laitos, ilman myöhemmin päivitettyjä lehtiä)

Suomenkielinen lyhennetty laitos: punakantinen mappi Yleinen kymmenluokittelu UDK: suomalainen lyhennetty laitos, 3. uudistettu painos (Helsinki: Tietopalveluseura, 1983). Perustuu vuoden 1974 alkukieliseen laitokseen ja osittain myös uudempiin. Osasta sivuja on julkaistu päivitettyjä versioita ainakin vuosina 1986, 1989 ja 1992 (päivitysvuosi ilmaistu kunkin irtolehden alareunassa).

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1974/fin/1983     (vuoden 1983 laitos, ilman myöhemmin päivitettyjä lehtiä)

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1974/fin/1986     (vuoden 1983 laitos, sisältäen vuoden 1986 päivitetyt lehdet, jotka huomioivat vain osittain alkukieliset päivitykset)

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1974/fin/1989     (vuoden 1983 laitos, sisältäen vuoden 1989 päivitetyt lehdet, jotka huomioivat vain osittain alkukieliset päivitykset)

080 1_  |a  [luokitus]  |2  1974/fin/1992     (vuoden 1983 laitos, sisältäen vuoden 1992 päivitetyt lehdet, jotka huomioivat vain osittain alkukieliset päivitykset)

Suomenkielinen lyhennetty laitos: Kansalliskirjaston Fennican kirja-aineistoon käyttämänsä muokattu suomenkielinen laitos Kansallisbibliografian kirja-aineiston luokituskaavio.

080 1 _  |a  [luokitus]  |2  1974/fin/fennica  |9  FENNI<KEEP>

Suomenkielinen lyhennetty laitos: Kansalliskirjaston lehtiaineistoon käyttämänsä, alkujaan Finuc-S-yhteisluetteloa varten muokattu suomenkielinen laitos Lehtien ja sarjojen UDK-luokituskaavio.

080 1 _  |a  [luokitus]  |2  1974/fin/finuc-s  |9  FENNI<KEEP>

Kirjastojen itse tekemiä ja vain omaan käyttöönsä tarkoittamia UDK-luokituksen vastaavia sovellettuja lyhennettyjä laitoksia ei ole huomioitu tässä.


YKL

Linkki YKL-työryhmän ylläpitämiin YKL-ohjeisiin


  • No labels