You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Unable to render {include} The included page could not be found.

MARC 21:ssä linkkikenttiä 760-789 käytetään kaikkien aineistojen yhteydessä, ei vain jatkuvien julkaisujen luetteloinnissa.


760 - LINKKIKENTTÄ - PÄÄSARJA (T)
‡c - Osakenttään merkitään lisäys, jonka avulla kaksi samannimistä jatkuvaa julkaisua voidaan erottaa toisistaan (ks. kenttä 222). Tavallisesti lisäys on julkaisupaikka. Jos sekin on sama, merkitään lisäksi ensimmäinen julkaisuvuosi.

MARC 21 -konversiossa kausijulkaisujen kenttä 440 konvertoitiin tähän kenttään.


762 - LINKKIKENTTÄ - ALASARJA (T)


765 - LINKKIKENTTÄ - ALKUKIELINEN JULKAISU (T)
Kun jatkuva julkaisu on käännös toisesta julkaisusta, merkitään alkuperäisen julkaisun nimeke kenttään 765.


767 - LINKKIKENTTÄ - KÄÄNNÖS (T)
Kun jatkuva julkaisu ilmestyy myös käännettynä toiselle kielelle, käännöksen nimeke voidaan merkitä kenttään 767.


770 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTTI/ERIKOISNUMERO (T)
Kenttään 770 merkitään jatkuvan julkaisun jatkuvasti ilmestyvä suplementtijulkaisu tai sisäliite.


772 - LINKKIKENTTÄ - SUPLEMENTIN PÄÄJULKAISU (T)
Kenttään 772 merkitään suplementin tai sisäliitteen pääjulkaisu.


773 - LINKKIKENTTÄ - EMOKOHDE (T)
Kenttään 773 merkitään emojulkaisun (aikakauslehti, äänite, nuottijulkaisu, kokoomateos tms.) tiedot.  Tarkempia ohjeita esim. Arto-luettelointioppaassa tai musiikkitietokantojen luettelointioppaissa.


774 - LINKKIKENTTÄ - OSAKOHDE (T)


775 - LINKKIKENTTÄ - MUU PAINOS (T)


776 - LINKKIKENTTÄ - TOINEN ILMIASU (T)
Kenttään 776 merkitään kuvailtavan kohteen muuta ilmiasua edustavat, yleensä samannimiset rinnakkaisjulkaisut.
Kenttään 530 voidaan merkitä huomautus julkaisun ilmestymisestä toisessa ilmiasussa.


777 - LINKKIKENTTÄ - KANSSAJULKAISU (T)
Voidaan käyttää kääntölehtien ja kääntökirjojen luetteloinnissa, jos erikseen luetteloidut julkaisut halutaan linkata yhteen.


780 - LINKKIKENTTÄ - EDELTÄJÄ (T)
Kenttään 780 merkitään julkaisun aikaisempi nimeke. Jos jatkuvalla julkaisulla on useita nimenmuutoksia, merkitään vain viimeisin nimeke. Jos useita julkaisuja on yhdistynyt yhdeksi uudeksi (2. indik. arvo 4), tallennetaan kunkin samanaikaisen jatkuvan julkaisun nimekkeet kenttää 780 toistaen.

2. indikaattorin arvoihin 0-6 liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on edeltävään tai edeltäviin julkaisuihin.


785 - LINKKIKENTTÄ - SEURAAJA (T)
Kenttään 785 merkitään sen julkaisun nimeke, jolla luetteloitava julkaisu jatkaa ilmestymistään. Peräkkäisistä muutoksista merkitään vain välitön seuraaja. Jos julkaisu on jakaantunut useaksi julkaisuksi (2. indik. arvo 6), kunkin seuraajan nimeke merkitään omaan 785-kenttäänsä. Näin tehdään myös silloin, kun julkaisu jakaantuu useiksi alasarjoiksi.

2. indikaattorin arvoihin liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla jatkuvalla julkaisulla on seuraavaan tai seuraaviin julkaisuihin.


786 - LINKKIKENTTÄ - TIETOLÄHDE (T)


787 - LINKKIKENTTÄ - MÄÄRITTELEMÄTÖN SUHDE (T)
Kenttää 787 käytetään silloin, kun jatkuva julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun, mutta mikään muu linkkikenttä ei sovellu kahden julkaisun välisen suhteen kuvaamiseen.

MARC 21 -konversiossa ARTOssa käytetty kenttä 560 eli "Huomautus arvostellusta teoksesta ja sen tekijöistä osakohteita varten" on konvertoitu tähän. Osakenttään ‡i tulee tällöin näyttöteksti 'Arvosteltu teos: '.


790 - LOCAL FIELD: LINKKIKENTTÄ (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Linkkitieto
‡x - järjestys

Käytetty VTLS-aikana Linnea-kirjastojen tietokannoissa.  Kentällä on edelleen merkitystä joidenkin tietokantojen osakohdelinkityksessä.


  • No labels