Analys I, hösten 2009

OBS! Ändrad tid för handledning

Nästa handledning hålls tisdagen 15.12. kl 12.15 i rum C323.

Föreläsare

Hans-Olav Tylli

Andra perioden börjar mån 2.11

Föreläsningarna under 2. perioden inleds igen måndag 2.11. Räkneövningarna fortsätter också veckan 2.11.-6.11. som normalt.

Omfattning

10 sp.

Typ

Grundstudier.

Kursens ändamål

Kurserna Analys I och II är obligatoriska inom utbildningsprogrammet matematik, samt för blivande lärare med matematik som andra undervisningsämne.
Analys I (och Analys II) rekommenderas även för biämnesstuderande som behöver goda kunskaper i matematik.

Förhandskunskaper

Föreläsningstider

Veckorna 37-42 och 45-50 mån 14-16 C124, tis 12-14 B321, tor 10-12 C124.

Räkneövningar 2 timmar/vecka och handledningar 2 timmar/vecka.

Obs: Första föreläsningen tis 8.9. kl 12 - 14 (ingen undervisning ges på universitets öppningsdag mån 7.9. efter kl 12)

Prov

 • 1. kursprovet 22.10. 13-15 Exactums auditorier

tor 15.10. översikt av provområdet. Handledningsövning 6 (19.10.-21.10) behandlar provuppgifterna från 2008.

 • 2. kursprovet 17.12. 13-15 Exactums auditorier

Obs: sista föreläsningen tor 10.12. har översikt av provområdet. Sista handledningen (14.12.-16.12.) behandlar provuppgifter från 2008.

Avklarandet av kursen

Kursproven + eventuella extrapoäng för övningsuppgifterna, eller separata slutförhör vid allmänna tenttillfällen.

Extrapoäng för hemuppgifterna: +4 p. om antalet lösta uppgifter (under hösten) >= 50,

+3 p. om 40 <= antalet lösta uppgifter < 50, +2 p. om 30 <= antalet lösta uppgifter < 40, +1 p. om 20 <= antalet lösta uppgifter < 30.

Dessutom extrapoäng för aktivt deltagande i handledningsövningarna under 2. perioden (börjar från och med 9.11.).

+2 p. om närvarande under 5 - 6 veckors handledningar, +1 p. om närvarande under 3 - 4 veckor.

Litteratur

Ritva Hurri-Syrjänen: Analys I (Differential- och integralkalkyl I) (kompendium, svensk översättning)

Kompendiet kan köpas i Kopieringscentret (Exactum, B124); pris 5.50 euro

Kursens innehåll

Kursen innehåller (tillsammans med vårterminens kurs Analys II) den fundamentala teorin för funktioner av en reell variabel.
Kurserna Analys I och II är nödvändiga som bas för de flesta andra kurser i matematik och statistik,
samt för många tillämpningar av matematik. Analys I behandlar bl.a.:

 • mängder och avbildningar (allmänt)
 • reella tal och deras egenskaper; olikheter med reella tal
 • supremum (= minsta övre gräns) och infimum (= största undre gräns) för mängder av reella tal; fullständighetsaxiomet
 • gränsvärdet av talföljder
 • gränsvärdet av funktioner
 • funktioners kontinuitet
 • derivatan och funktioners differentierbarhet
 • tillämpningar av derivatan: medelvärdessatsen, lokala extremvärdespunkter, konvexitet, L'Hospitals regel etc.
 • elementära funktioner: exponent- och logaritmfunktioner, potensfunktioner, hyperboliska funktioner, trigonometriska funktioner

Kursens framskridande kan i efterhand följas från kursdagboken, som också innehåller vidare information vid behov samt länkar till tidigare kursprov.

Anmälning

Obs: Anmälningen till kursen Analys I öppnar först fre 4.9. 2009 kl 8:00, eftersom användartillstånd (käyttölupa) för nya studeranden aktiveras först under den orienterande veckan

Glömde du att anmäla dej?. Vad göra.

Handledning (Obs.: ändrad tid!)

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

ons

12-14

C323

Erik Ramm-Schmidt

Handledning 1
Handledning 2
Handledning 3
Handledning 4
Handledning 5
Handledning 6
Handledning 7
Handledning 8
Handledning 9
Handledning 10
Handledning 11
Handledning 12

Räkneövning

Grupp

Dag

Tid

Plats

Instruktör

1.

fre

10-12

C129

Erik Ramm-Schmidt

Obs: Räkneövningarna börjar vecka 38 (14.9. - 18.9.)

Länkar till hemräkneövningsuppgifterna (svensk version)

Övning 1
Övning 2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6
Övning 7
Övning 8
Övning 9
Övning 10
Övning 11

Modellsvar

Övning 1
Övning 2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6
Övning 7
Övning 8
Övning 9
Övning 10
Övning 11

Handledning 1
Handledning 3
Handledning 4
Handledning 5
Provövning
Handledning 6
Handledning 7
Handledning 9
Handledning 10
Handledning 11
Handledning 12

Förberedelse inför kursförhör

Repetition inför första kursförhöret

 • No labels