Sisältöjen ja osioiden/aiheiden näkyvyys

Kurssialueen jo ollessa opetuskäytössä voit ohjata opiskelijoiden huomiota ja rytmittää työskentelyä tai tarvittaessa piilottaa toistaiseksi keskeneräistä sisällön valmistelua ajastamalla aktiviteetteja, säätämällä sisältöjen näkyvyyttä ja korostamalla, piilottamalla tai järjestämällä osioita tarpeen mukaisesti. Kurssialueen aktiviteettien ajastusta lukuun ottamatta näyvyys ja korostus säädetään aina opettajan toimenpiteillä, eli niitä ei voi laittaa käynnistymään tai sulkeutumaan automaattisesti määriteltyyn aikaan.

Sisällön näkyvyys

Yksittäisen aktiviteetin tai aineiston voi tarvittaessa esim. vielä keskeneräisenä tai jo turhana piilottaa opiskelijoilta silmä-kuvakkeesta, jollainen on kunkin sisällön kohdalla, muokkaustilan ollessa päällä. Kun silmä on auki, opiskelijat näkevät sisällöt; silmän ollessa kiinni sisältö näkyy harmaannutettuna ja vain opettajille. Näkyvyyden voi muuttaa myös ko. aktiviteetin tai aineiston asetussivulta.

Osion/aiheen näkyvyys

Oletusarvoisesti kaikki kurssin osiot/aiheet näkyvät opiskelijoille (keskipalstassa) ja osiot ovat keskenään samanarvoisia. Usein niiden järjestys määrittyy kurssin aikataulun mukaan (kronologisesti etenevä kurssi) tai käsiteltävien teemojen mukaan.

  • Jos haluat korostaa tiettyä osiota, esimerkiksi meneillään olevaa työvaihetta, voit aktivoida osion lamppu-kuvakkeesta
  • Jos osion sisällöt ovat keskeneräiset tai osion sisältämä työskentelyvaihe on jo ohi, voit piilottaa osion opiskelijoilta vastaavalla silmä-kuvakkeella kuin yksittäisen sisällönkin. 
  • Jos haluat selkeästi ohjata opiskelijoiden huomiota kulloisiinkin tehtäviin, voit rajata näkyvyyden yhteen osioon kerrallaan. Tämä tehdään kurssialueen yleisistä asetuksista (kurssialueen sisällön taitto sivulle).

Osioiden järjestys

Voit korostaa haluamaasi työskentelyvaihetta järjestämällä osiot/aiheet työskentelyn kuluessa uudestaan. Tätä varten nuolikuvakkeet ylös ja alas.

  • No labels