Redirection Notice

This page will redirect to http://docs.moodle.org/all/fi/HY-Kurssiesimerkkej%C3%A4 in about 2 seconds.

Ideoita kurssisi verkkoalueen jäsentämiseen

Moodleen on rakennettu vaihtelevia esimerkkikurssialueita opettajille tutustuttavaksi. Kurssialueita on kolmenlaisia: kopioita autenttisista kurssialueista, esimerkkejä tyypillisen rakenteiseen kurssityöskentelyyn, ja esimerkkejä mahdollisista toteutustavoista halutuille työskentelytavoille.

Yleisohjeita:

 • Pääset tutustumaan kurssialuesiin myös kirjautumatta Moodleen. Pääset kullekin kurssialueelle käyttämällä linkin yhteydessä mainittua avainta.
 • Kaikilta kurssialueilta on esimerkkiluonteen takia poistettu näkyvistä lohko Osallistujat, vaikka se joillain alkuperäisillä kurssialueilla olisikin ollut käytössä.

Esimerkkejä autenttisista kurssitoteutuksista

Opiskelutekniikka (2op)

Kurssialue on kopio syksyn 2009 opintojaksosta Opiskelutekniikka, joka suoritettiin osana kurssikokonaisuutta Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen. Opintojakson vastuuhenkilö on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori Taina Kaivola.

 • Kurssialue on esimerkki
  • aiheittaisesta työskentelystä: kurssisisällöt on jaettu tehtäväkokonaisuuksien mukaan
  • siitä, millaisia tehtävänantoja ja sisältöjä opiskelutekniikasta voisi teettää - asiahan on hyödyllinen uusille opiskelijoille tieteenalasta riippumatta
  • kaksikielisestä sisällöstä: jos vaihdat käyttöliittymäkielen englanniksi, myös kurssisisällöt vaihtuvat englanninkielisiksi. Tällaisen toteutukseen löytyy ohje Opettajan oppaasta.
 • Pääset tutustumaan kurssialueeseen vierailijana avaimella opte. Siirry kurssialueelle

Tieteenalani ammattina (2op)

Kurssialue on kopio kevään 2009 opintojaksosta Tietotekniikka-ala ammattina, joka toteutettiin yhden periodin mittaisena vierailuluentojen sarjana. Verkkoalusta toimi opiskelijoiden viikkotuotosten palautuspaikkana, palautteenantopaikkana ja kurssiarvioinnin työvälineenä. Opintojakso suoritettiin viikkoraporteilla, jotka arvioitiin asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson vastuuhenkilö oli opintoesimies Jaakko Kurhila.

 • Kurssialue on esimerkki
  • viikottain samanlaisena toistuvasta kurssityöskentelystä, jossa kurssialue rakentuu viikoista. Moodle laittaa automaattisesti kurssiviikkojen otsikot kalenterin mukaisiksi, kun määrittelet kurssiasetuksista kurssialueen Muodoksi Viikot. Ks tästä ohje Tarkista kurssialueen asetukset.
  • säännöllisen viikkotyöskentelyn rakentamisesta Moodleen: kuhunkin osioon voi laittaa sen viikon luentomateriaalin ja tehtävänantojen lisäksi myös keskustelualueen, indikoimaan opiskelijoille, että kurssilla saa mielellään kysyä.
  • siitä, että myös hyvin yksinkertaisilla rakenteilla voi saada aikaan toimivan kokonaisuuden.
 • Soveltuu: luentokursseille, joissa viikoittain toistuvaa työskentelyä ja opiskelija-aktiviteetteja
 • Pääset tutustumaan kurssialueeseen vierailijana avaimella TAA. Siirry kurssialueelle.

Tieteellinen kirjoittaminen

 • (tulossa)
 • Soveltuu: seminaareihin, pro gradu - tai kandidaatintutkielmien ohjaamiseen

Esimerkkejä kurssityöskentelystä

Seminaariesimerkkejä

Kurssialueella on vaihtoehtoisia esimerkkejä seminaari-tyyppiseen, ohjattuun pienryhmän työskentelyyn. Juuri tällaisenaan kurssialueita ei välttämättä ole toteutettu, mutta olisi mahdollista toteuttaa. Jos sinulla on oman seminaarisi kurssialueen rakenteesta ja työskentelytavasta hyviä kokemuksia, kerro meille (ok-moodle@helsinki.fi) niin lisäämme kokemuksesi tänne muillekin jaettavaksi!

Luentokurssiesimerkkejä

 • Tieteenalani ammattina (ks edellä)
 • Opiskelutekniikka (ks edellä)
 • Kurssipohjat
  *Jos sinulla on oman luentokurssisi kurssialueen rakenteesta ja työskentelytavasta hyviä kokemuksia, kerro meille (ok-moodle@helsinki.fi) niin lisäämme kokemuksesi tänne muillekin jaettavaksi!

Vaihtoehtoisia toteutustapoja tavoitteillesi

(tulossa)

Tiedät, mitä tavoitteita sinulla on kurssityöskentelylle, ja olet päättänyt työskentelymenetelmät, jotka tukevat tavoitteisiin pääsemistä. Tässä voit tutustua vaihtoehtoisiin tapoihin toteuttaa haluamasi työskentelymenetelmä Moodlea hyödyntäen.

Esimerkkejä materiaalin jakeluun

 • Mitä materiaalien jakelulla voidaan tarkoittaa

Esimerkkejä vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa

Esimerkkejä tehtävien teettämiseen ja opiskelijatuotosten keräämiseen sekä arviointiin

 • Mitä tuotosten keräämisellä voidaan tarkoittaa ("arviointikohteiden vastaanottaminen"?)
 • Opiskelutekniikka (ks edellä)
 • Tieteenalani ammattina (ks edellä)

Esimerkkejä tenttimiseen ja automaattiseen arviointiin

 • Mitä tenttimisellä voidaan tarkoittaa (suorittaminen?)

Tapoja jäsentää halutut sisällöt kurssialueelle

Kun tiedät, mitä toteutustapoja haluat käyttää tavoitteidesi toteuttamiseen, vastaavat aineistot ja aktiviteetit on vielä jäsennettävä kurssialueelle opiskelijoiden työskentelyä tukevaan järjestykseen.

Tähän lisäksi johdantoa erosta ajallisesti/kansioittain

Ajallinen jäsentäminen viikoittain

 • Tieteenalani ammattina (ks edellä)

Ajallinen jäsentäminen eri mittaisiin osiin

Kansiorakenne

 • tulossa