Pienalue-estimointi (78189), kevät 2011

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6-8 op.

Tyyppi

Aineopintojen erikoiskurssi.
Syventävien opintojen erikoiskurssi.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija perusjoukon osajoukkoja koskevan estimoinnin (small area estimation, SAE) lähestymistapoihin, teorioihin, laskentamenetelmiin ja sovelluksiin. Kurssilla käsitellään asetelmaperusteisia malliavusteisia (design-based model assisted) menetelmiä, kuten yleistetyt regressioestimaattorit (GREG) ja kalibrointimenetelmät, sekä malliperusteisia (model-based) menetelmiä, kuten synteettiset ja EBLUP-estimaattorit. Lisäksi tarkastellaan estimointiin soveltuvia tilastollisia ohjelmistoja. Sovellukset ovat pääasiassa yhteiskuntatieteellisiltä ja terveystieteellisiltä aloilta. Käytännön harjoituksissa käytetään laskentatyökaluina SAS-ohjelmiston makroja ja erikoisohjelmia kuten DOMEST.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan alan teorioita, menetelmiä ja laskentaa sekä hallitsevan alan ohjelmistojen soveltamisen tyypillisissä tilanteissa.

Kurssin menestyksekästä suorittamista edesauttaa, jos opiskelijalla on perustiedot otantamenetelmistä ja tilastollisesta mallinnuksesta.

Kurssi soveltuu tilastotieteen aine- tai syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille sekä myös yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimiville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Luentoajat

IV periodi.

Luennot ovat tiistaisin klo 14-18 Exactumin salissa C323 ajalla 15.3.-12.4.2011, yhteensä 20 tuntia.

Lisäksi pidetään harjoituksia torstaisin klo 12-15 mikroluokassa C128 ajalla 17.3.-14.4.2011, yhteensä 12 tuntia.

Suoritustapa

Luentoja ja käytännön harjoituksia (yht. 32 t)

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)
Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Loppukuulustelu

Tiistai 19.4.2011 klo 14-16 Exactum C323

Oppikirjoja

Rao J.N.K. (2003). Small Area Estimation. New York: John Wiley & Sons.

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Chapter 6.

Lehtonen, R. and Veijanen A. (2009). Design-based methods of estimation for domains and small areas. In: C. R. Rao and D. Pfeffermann (eds.), Handbook of Statistics 29B. Sample Surveys: Inference and Analysis. Amsterdam: Elsevier. pp. 219-249

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling, http://mathstat.helsinki.fi/VLISS/

Luentomateriaali

Kurssikuvaus

Diat 1

Diat 1 - Case

Diat 2

Diat 3

Diat 4

Diat 5

Diat 6

Diat 6 Macro EBLUPGREG

Domest Software

Sampling Manual

Demojen SAS-koodit

1. demot 17.3.2011

1. demot Update (täydennetty demoissa 17.3.2011)

2. demot 24.3.2011

2. demot Update (täydennetty demoissa 24.3.2011)

3. demot 31.3.2011

3. demot Update (täydennetty demoissa 31.3.2011)

4. demot 7.4.2011 osa 4a)

4. demot 7.4.2011 osa 4b) Macro EBLUPGREG

4. demot osa 4a) Update (täydennetty demoissa 7.4.2011)

4. demot osa 4b) Update (täydennetty demoissa 7.4.2011)

Demojen aineistot

Otosdata

Aggregoitu perusjoukkodata

SAS-makrot

Macro EBLUPGREG Manual

Macro EBLUPGREG

SAS Catalog

Ohjelma Domest

Domest Documentation Part 1

Domest Documentation Part 2 Examples

Domest Installer

Domest data sets

OHJE: Domest - Installointi ja käyttö

INSTRUCTIONS: Domest - Installation and Use

Harjoitustyö

Harjoitustyö (aineopinnot ja syventävät opinnot)

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels