Arviointinäkymä

Pääset tehtävän arviointinäkymään näin:

 • Avaa tehtävä kurssialueelta. 
 • Valitse sivun alareunasta "Näytä palautukset". Huolimatta siitä, onko palautuksia tullut, linkistä pääsee arviointinäkymään.

Opiskelijoiden palautukset näkyvät taulukossa esimerkiksi kuten kuvassa alla. Taulukko näkyy aika leveänä, joten tarvittaessa piilota osa sarakkeista klikkaamalla -painiketta sarakkeen otsikkorivillä.

 • Listan järjestys: Voit järjestää taulukon uudelleen sarakkeiden otsikkoriviltä. Esimerkiksi jos haluat nähdä, mitkä kaikki työt ovat vielä arvioimatta, klikkaa otsikkoa Tilanne, niin saat ensiksi ne palautukset, jotka on "Lähetetty arvioitavaksi" statuksella. Lisäksi voit järjestellä palautuksia vaikka opiskelijan etunimen alkukirjaimen perusteella.
 • Tilanne: kertoo, mitä opiskelijan työlle on tähän mennessä tapahtunut. Sarakkeessa näkyvät a) opiskelijan toimenpiteet Ei palautusta, Keskeneräinen ja Lähetetty arvioitavaksi sekä b) opettajan toimenpide Arvioitu. Näistä näkyy esimerkkejä myös yllä olevassa kuvassa.
 • Arviointi: klikkaa  kuvaketta  ja saat auki opiskelijan arviointinäkymän
 • Muokkaa: kuvakkeesta saat auki vaihtoehtoja opiskelijan työn käsittelyyn. Vaihtoehtoja ovat Arviointi ja Päivitä arvosanaa. Lisäksi, jos olet ottanut Lähetä arvioitavaksi -toiminnon käyttöön tehtävän asetuksista, vaihtoehtoja ovat, riippuen Tilanne-sarakkeessa näkyvästä työn tilanteesta: Estä palautusten muokkaaminen, Muuta palautus keskeneräiseksi, Salli palautuksen muokkaaminen.
 • Palautuksen kommentit: Jos opiskelija on liittänyt kommentteja tehtäväänsä, niitä pääsee lukemaan suoraan ko. sarakkeesta.

Lähetä arvioitavaksi -toiminnallisuuden logiikka

Jos Lähetä arvioitavaksi -toiminto on tehtävässä otettu käyttöön, kuittaa opiskelija erikseen tehtävän valmiiksi/arvioitavaksi. Opiskelija lisää tiedoston tai tallentaa verkkotekstiä tehtävään normaalisti. Tällöin tehtävänpalautus on tavallaan vasta luonnos. Tällöinkin opettaja näkee työn, ja opettajan Tilanne-sarakkeessa lukee KeskeneräinenVasta, kun opiskelija klikkaa painiketta Lähetä arvioitavaksi, lukittuu tehtävän palautusmahdollisuus ja opettaja näkee Tilanne-sarakkeessa Lähetetty arvioitavaksi. Näin opiskelija viestittää  työn olevan valmis arvioitavaksi (ei muutoksia odotettavissa)

 Jos opettaja kuitenin haluaa, että opiskelijan on palautettava työstä uusi versio, hän voi avata työn muokkausmahdollisuuden opiskelijakohtaisesti. Tällöin opettaja valitsee Muokkaa-sarakkeen kuvakkeen  alta Muuta palautus keskeneräiseksi, jolloin opiskelija pääsee taas muokkaamaan tehtävää ja hänen on uudestaan käytettävä Palauta arvioitavaksi -painiketta lukitakseen vastauksensa.

Vaikka opiskelija ei olisi palauttanut mitään (Tilanne: Ei palautusta), opettaja voi lukita hänen palautusmahdollisuutensa, esimerkiksi jos opettaja ei enää halua myöhässä tulevia palautuksia, valitsemalla Muokkaa-sarakkeen rattaan alta Estä palautusten muokkaaminen.

Huomaa, että voit avata tai lukita palautusmahdollisuuden henkilökohtaisen toiminnon lisäksi "massatoimintona" usealle opiskelijalle kerralla näkymän alareunan pudotusvalikosta, jolloin valitsemasi toimenpide kohdistuu kaikkiin taulukosta rastittamiisi opiskelijoihin.


Arviointinäkymän asetukset

Tehtävän arviointitaulukon alapuolella on joukko valinnaisia asetuksia:

 • Määrä: montako opiskelijaa näkyy yhdellä sivulla. Useimmiten on helpointa valita vaihtoehto Kaikki.
 • Näytä: ketkä kaikki opiskelijat listataan. Jos et näe kaikkia haluamiasi opiskelijoita, tarkista tämä asetus, joka useimmiten kannattaa olla Kaikki.
 • Nopea arviointi: Jos haluat arvioida kaikkien /monen opiskelijan suorituksen samalla kertaa esim. pelkästään arvosanat kirjaamalla, rastita Nopea arviointi. Nopeassa arvioinnissa voit antaa niin arvosanan kuin sanallista palautettakin. Muista tallentaa nopean arvioinnin muutokset!

 

Muista

Muista Nopeaa arviointia käyttäessäsi tallentaa antamasi arvioinnit ennen kuin siirryt sivulta toiselle. Sitä varten näkymän alareunassa on Tallenna kaikki nopean arvioinnin muutokset-painike.

Huomaa myös, että nopeaa arviointia ei suositella käytettäväksi kurssialueilla, joilla arvioinnin antajia on useita.

 

Arvioinnin antaminen

Avaa tehtävä ja klikkaa arviointinäkymässä Arviointi-sarakkeen kuvaketta , niin pääset opiskelijakohtaiseen arviointinäkymään. Siinä opettajan on mahdollista arvioida tehtävä valitulla asteikolla, antamalla sanallista palautetta ja/tai liittämällä palautetteen osaksi tiedostoja, riippuen tehtävän asetuksissa määritellyistä palautteenantotavoista. Kuvassa alla annettavat palautetavat on määritelty kuten Tehtävä-ohjesivun kuvassa.

 • Jos olet ottanut tehtävässä käyttöön Arviointimatriisin tai -oppaan, katso palautteen antaminen ko. ohjeesta.
 • Jos haluat nopeasti vain merkitä suoritukset tai antaa arvosanat, ks. yllä kohta "nopea arviointi".

Huomioitavaa palautteen antamisesta

Huomaa, että antamasi arviointi tallettuu kummastakin painikkeesta Tallenna muutokset ja Tallenna ja näytä seuraava. Painikkeiden erona on, että "Tallenna muutokset" sulkee opiskeijakohtaisen arviointi-ikkunan, "Tallenna ja näytä seuraava" avaa järjestyksessä seuraavan opiskelijan vastaavan näkymän. Voit myös siirtyä arviointia tallentamatta seuraavan opiskelijan kohdalle "Seuraava"-painikkeella.

Jos kurssialueellasi on useampia kuin yksi opettaja, huomaa, että arvioinnissa ei ole rinnakkaisuudenhallintaa. Tämä tarkoittaa, että

 • jos ensin yksi opettaja kirjoittaa opiskelijalle palautetta, tallentaa, ja sitten toinen opettaja kirjoittaa palautetta ja tallentaa, kaikki yhteisesti kirjoitettu palaute tallentuu myöhemmin tallentaneen opettajan nimissä
 • jos kaksi opettajaa aloittaa palautteen kirjoittamisen yhtäaikaa ja ensin yksi tallentaa, sitten toinen, myöhemmin tallentaneen opettajan palaute tallentuu aiemmin tallentaneen opettajan palautteen päälle

Sopikaa usean opettajan kursseilla, kuka antaa palautetta kellekin ja milloin

Viesti opiskelijalle hänen saamastaan arvioinnista

Opettaja ei enää voi valita, lähteekö opiskelijalle viesti hänen saamastaan arvioinnista vai ei. Valinnan tekee nyt opiskelija omissa profiiliasetuksissaan, jolloin hän määrittelee valinnan koskemaan kaikkien kurssialueiden kaikkia tehtäviä.

Opiskelijalle voi siis edelleen lähteä ilmoitus sähköpostitse kun tehtävä on arvioitu, jolloin viesti on muotoa "Oiva Opettaja on antanut sinulle palautetta tehtävästä 'Palauta seminaariesitelmäsi tänne'. Voit nähdä sen osoitteessa: (linkki tehtävän palautukseen)". Jos haluat muokata juuri tallentamaasi arviointia, ehdit sen tehdä ennen kuin opiskelija saa viestin ja lukee arvioinnin; viesti lähtee saman 30 minuutin viiveen jälkeen kirjoittamisesta, mikä keskustelualueviesteissäkin on.

Missä opiskelija näkee omat arviointinsa ja palautteensa?

Kun opettaja on tallentanut arvioinnin & opiskelijalle antamansa palautteen, opiskelija näkee omat arviointinsa avaamalla tehtävän uudelleen (samasta kohdassa, mistä tehtävä palautettiin). Opettajan antama arvosana ja palaute näkyvät sivun alareunassa. Jos olet käyttänyt sähköpostitiedotusta opiskelijalle, hänen saamassaan sähköpostissa on lisäksi suora linkki samalle sivulle. Annetuista arvioinneista voi kertoa opiskelijoille myös Uutisviestillä.

Opiskelija näkee kurssin arviointinsa myös aina arviointikirjan kautta eli avaamalla "Arvioinnit" Asetukset-lohkon kautta.

Usein kysytyt kysymykset tehtävistä