Differentiaaliyhtälöt II, syksy 2011

Luennoitsija

Lars Lamberg

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Aineopintoja

Esitietovaatimukset

Lukion matematiikka, DY I. Kursseista Analyysi I, II ja Vektorianalyysi sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I on hyötyä, mutta ne eivät ole välttämättömiä.

Luentoajat

Viikot 44-49 ti 10-12, ke 12-15, sali B123, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Kokeet

  • Kurssikoe 13.12. 13-15 Exactumin auditorioissa. Tenttijä saa käyttää A4-arkin kokoista muistilappua tenteissä, myös erilliskokeissa.
  • Korvaava kurssikoe ti 17.1.2012 kello 12-14 D123.

Kirjallisuus

Luennot seuraavat luentomonistetta Mats Gyllenberg, Lasse Lamberg, Petri Ola ja Petteri Piiroinen: DY I-II, luentomoniste 2011, joka valmistuu vähitellen luentojen edetessä, toivottavasti aina hiukan etuajassa. Kuten tekijäkaartikin viittaa, se on vain hiukan muunneltu versio monisteesta
Mats Gyllenberg, Petri Ola ja Petteri Piiroinen: Tavalliset differentiaaliyhtälöt, jota myös voi käyttää.

Laajempaan perehtymiseen hyviä kirjoja ovat esimerkiksi R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider: Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems (Pearson 2008) ja Martin Braun: Differential Equations and Their Applications (Springer-Verlag 1993).

Luentopäiväkirja

Viikolla käsitellyt asiat kirjataan lyhyesti viikon lopuksi luentopäiväkirjaan, ja siinä viitataan ensiksi mainitun monisteen sivuihin, ja siihen laitetaan mahdollinen lisämateriaali.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ti

12-14

C129

Jouni Luukkainen

2.

ke

8-10

C122

Jouni Luukkainen

3.

ke

10-12

C122

Jouni Luukkainen

4.

ke

16-18

C122

Jouni Luukkainen

Harjoitustehtävät ja ratkaisut

Harjoitus 1 Ratkaisut 1
Harjoitus 2 Ratkaisut 2
Harjoitus 3 Ratkaisut 3
Harjoitus 4 Ratkaisut 4
Harjoitus 5 Ratkaisut 5 Tehtävän 5.5 kuva

Kurssikokeen tehtävät

Kurssikoe 13.12.2011

Muuta

Laskuharjoituksista saa 1, 2, 3 tai 4 lisäpistettä kurssikoesuoritukseen, jos on laskenut tehtävistä 20, 40, 60 tai 80%, mikä merkitsee rajoja 0-4=0, 5-9=1, 10-15=2, 16-20=3 ja 21-26=4 lisäpistettä.

Differentiaaliyhtälöt I ja II vastaavat yhdessä aiempaa kurssia Differentiaaliyhtälöt.

  • No labels