Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2012

Luennoitsija

Petri Koistinen

Ajankohtaista

Kurssikokeen arvostelu valmistui ma 21.5. (klo 15.45). Pisteet ja tehtävien ratkaisut löytyvät ilmoitustaululta.

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Tilastotieteen perusopintoja.
Matematiikan aineopintoja.

Esitietovaatimukset

Perustiedot todennäköisyyslaskennassa (esim. kurssi Johdatus todennäköisyyslaskentaan) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa (esim. kurssit Analyysi I ja Analyysi II, joista jälkimmäistä voi suorittaa samanaikaisesti).

Kurssikuvaus

Johdatus tilastolliseen päättelyyn voidaan sisällyttää sekä tilastotieteen perusopintoihin että matematiikan aineopintoihin.

Tavoitteena kurssilla on tutustua tilastollisen päättelyn peruskäsitteisiin sekä niiden tulkintoihin. Aihetta lähestytään sekä frekventistisen päättelyn että bayesiläisen päättelyn näkökulmasta, mutta pääpaino on (muutaman edellisen vuoden kurssiversiosta poiketen) frekventistisen päättelyn esittelyssä. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Kurssi ei ole tilastotieteen soveltajalle tarkoitettu "työkalupakki" tai "keittokirja", joka tiiviissä muodossa esittelisi kattavan valikoiman erilaisia merkitsevyystestejä ja muita käytännön tutkimuksessa tarvittavia menetelmiä kuten otantaa. Tällaiseen tarkoitukseen paremmin soveltuvia kursseja ovat esim. Tilastotieteen johdantokurssi ja Tilastotieteen jatkokurssi sekä Tilastotiede käytännön tutkimuksessa.

Luentoajat

Viikot 11-17 to 10-12, pe 11-14 B123, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Perjantain luennot pidetään kahdessa palassa, alustavasti 11:15 - 12:30 (75 min) ja 13:00 - 14:00 (60 min), ja palojen välissä pidetään lounastauko.

Pääsiäisloma 5.-11.4.

Kokeet

Kurssikoe 7.5. klo 13-15 Exactumin auditorioissa

Kirjallisuus

Luentomoniste

 • Osa 1 (päivitetty 2.5.; korjaus s. 8 jakson 2.4 ensimmäisessä kaavassa; 'sivumennen sanoen' s. 26 poistettu; korjaus s. 32 kaavan (3.37) yläpuolella; lisäksi pari kirjoitusvirhettä korjattu).
 • Osa 2 (päivitetty 30.3.: korjaus s. 37 ja kuva 4.6 vaihdettu)
 • Osa 3
 • Osa 4
 • Osa 5
 • Osa 6 (kirjoitusvirheitä korjattu pe 27.4. klo 15:30).
 • Sisällysluettelo.

Linkkejä

Päiväkirja luentojen sisällöstä

 • Viikko 11 (15.-16.3.): Yleistä asiaa, ks. tämä sivu sekä Alku.pdf. Luentomonistetta alusta jakson 3.2 loppuun.
 • Viikko 12 (22.-23.3.): Jaksot 3.3-3.8, kaavaan (3.23) asti.
 • Viikko 13 (29.-30.3.): Luku 3 loppuun, lukua 4 jakson 4.6.2 loppuun.
 • Viikko 14 — ei luentoja (pääsiäinen)
 • Viikko 15 (12.-13.4.): Luku 4 loppuun, lukua 5, jakson 5.2 alkupuolelle.
 • Viikko 16 (19.-20.4.): Luku 5 loppuun. Luvusta 6 jakso 6.1 (kursorisesti) ja jakso 6.2.
 • Viikko 17 (26.-27.4.): Jakson 6.1 teoriaosuus, luku 7 (ei jaksoa 7.4), luku 8 kursorisesti.

Suorittaminen

1. tapa (suositeltava): Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja kurssikoe.

Harjoitustehtävistä ainakin 20 % on tehtävä, jotta voi osallistua kurssikokeeseen. Lisäpisteitä saa tällöin seuraavasti:

20 % tehtävistä - 1 p. (pakollinen)
40 % tehtävistä - 2 p.
60 % tehtävistä - 3 p.
80 % tehtävistä - 4 p.

Kurssikoe on ma 7.5. klo 13.00-15.00 Exactumin auditorioissa. Siitä saa enintään 24 pistettä. MAOL-taulukoita ei saa käyttää kokeessa, mutta laskin on syytä ottaa mukaan.

2. tapa: Erilliskoe yleistenttitilaisuudessa. Tarkista päivämäärt laitoksen sivulta. Tämän kurssin voi tenttiä kolme kertaa vuodessa lukukauden aikana sekä kesätenteissä. Harjoituslisäpisteitä ei tällöin huomioida. MAOL-taulukoita ei sallita kokeessa.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset alkavat IV periodin toisella viikolla (viikko 12). Pääsiäslomalla (to-ke) ei pidetä laskuharjoituksia. Viimeiset laskuharjoitukset pidetään vappuviikolla 18.

 • 1. harjoitus viikolla 12 (19.-23.3.): tehtävät.
 • 2. harjoitus viikolla 13 (26.-30.3.): tehtävät.
 • 3. harjoitus viikoilla 14-15 (2.-13.4.): tehtävät.
 • 4. harjoitus viikolla 16 (16.-20.4.): tehtävät.
 • 5. harjoitus viikolla 17 (23.-27.4.): tehtävät. Laajempi taulukko t-jakauman kriittisistä pisteistä.
 • 6. harjoitus viikolla 18 (2.-4.5.): tehtävät. Khiin neliön jakauman kriittisiä pisteitä löytyy esim. MAOL-taulukoista.

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ma

16-18

C129

Antti Kuukka

2.

ti

12-14

C129

Hoa Ngo

3.

ti

14-16

C129

Antti Kuukka

8.

ti

16-18

B120

Antti Kuukka

4.

ke

12-14

C129

Hoa Ngo

5.

to

8-10

C129

Antti Kuukka

6.

to

12-14

C129

Antti Kuukka

7.

pe

14-16

C129

Hoa Ngo

 • No labels