Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2011

Luennoitsija

Pentti Saikkonen

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Asema opetuksessa

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi on tilastotieteen syventävien opintojen pakollinen kurssi. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintojen tilastollisen päättelyn kurssilla esitettyä uskottavuuspäättelyä. Keskeinen sisältö muodostuu suurimman uskottavuuden estimaattorin asymptoottisten ominaisuuksien ja uskottavuusteorian testien tarkastelusta vektoriparametrisissa malleissa.

Esitietovaatimukset

Todennäköisyyslaskennan kurssi, Tilastollisen päättelyn kurssi, Lineaaristen mallien kurssi sekä näiden edellyttämät matematiikan kurssit (yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskenta sekä lineaarialgebra ja matriisilaskenta).

Luentoajat

Viikot 36-42 ma 10-12 B120, ti 12-14 B322, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Kokeet

Kurssikoe ti 1.11. klo 9.00-12.00 D123. Jos et pääse kurssikokeeseen, voit mennä yleistenttiin 17.11.

Kirjallisuus

Luentomoniste   (Korjattu versio 20.10.2011),   Luentokalvot

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6

Laskuharjoitukset alkavat viikolla 37.

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kahdessa ensimmäisessä kokeessa (1.11. ja 17.11.). Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä!

Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa 1, 2, 3 tai 4, jos ratkaistujen tehtävien määrä on vastaavasti 20, 40, 60 tai 80 prosenttia.

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ti

10-12

C122

Pekka Nieminen

  • No labels