You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Syksy - Hösten - Fall 2011

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Syventävät opinnot


Matematiikan aineenopettaja

Tilastotiede

Valinnaiset kurssit

Moniulotteiset aikasarjat (A)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Muut opinnot


  • No labels