E-lomake on Eduix Oy:n kehittämä selainkäyttöinen lomakeohjelmisto, jota on hyödynnetty v. 2003 lähtien myös Helsingin yliopistossa. E-lomake-järjestelmä käyttää aina suojattua verkkoyhteyttä. Suojaus varmistaa, että kaikki tieto, mikä siirtyy verkossa E-lomakkeen palvelimen ja käyttäjän koneen välillä, liikkuu turvallisesti, salatussa muodossa. Selainohjelmat ilmoittavat, milloin yhteys palvelimelle on suojattu. Yhteyden suojaus ilmenee myös selaimen osoitekentässä, nimittäin suojattua yhteyttä käytettäessä sivuston osoitteessa on etuliite https:// , kun taas suojaamattomissa verkkoyhteyksissä on etuliite aina http://. Kun luot kyselyn E-lomakkeella, E-lomakejärjestelmän osoite on https://elomake.helsinki.fi/ ja verkkokyselyn osoite on aina muotoa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/00000/lomake.html.

E-lomakekyselyn voi luoda vain HY:n pääkäyttöluvan tunnuksella ja salasanalla, joten siinäkin mielessä E-lomake on turvallinen väline kyselyiden toteuttamiseen, koska vain lomakkeen ylläpitäjä pääsee kyselyn vastauksiin käsiksi (kirjautumisen jälkeen). Edes vastaaja ei jälkikäteen näe omaa vastaustaan. Verkkokyselyn voi myös rajata koskemaan ainoastaan Helsingin yliopiston käyttäjäryhmiä, jolloin vastaajat (joiden oletetetaan olevan yliopistolaisia) kirjautuvat omilla HY:n pääkäyttöluvan tunnuksillaan ennen kuin saavat kyselyn auki. Toinen vaihtoehto vastaajien rajaukseen on hyödyntää ns. ryhmäkutsua, jolloin vastaajat saavat erillisen kutsun lomakkeelle, jossa heille annetaan kertakäyttöiset, henkilökohtaiset tunnukset vastaamiseen. Vastaajat siis tällöin kirjautuvat kertakäyttöisillä tunnuksilla ja salasanoilla, ennen kuin saavat kyselyn auki (tälla tavalla vastaajaryhmiä voi rajata myös HY:n ulkopuolisten osalta). Mutta nämä kaksi tapaa ovat siis erityisominaisuuksia, oletusarvoisestihan lomakkeeseen pääsee vastaamaan suoraan vastauslinkistä, ilman, että vastaajan tarvitsee järjestelmään kirjautua. Tällöinkin vastaamiseen käytetään tuota suojattua verkkoyhteyttä, josta yllä on mainittu.

E-lomakkeen käyttöä koskevat HY:n tietojärjestelmien käyttösäännöt.