9xx - Finländska fält

Fälten 900, 910, 911 och 940 är  endast ämnade för användning i Finland. I en bibliografisk post kan ingå anvisningar från system där det inte ingår särksilda auktoritetsposter.


Se även Databas- eller systemspecifika fält

  • No labels