010 - LC-nummer (NR)

Marc-postens unikt nummer getts av Library of Congress.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a LC-nummer (Library of Congress) (NR)

b NUCMC-nummer (National Union Catalog of Manuscript Collections) (R) 

z Makulerat/ogiltigt LC-nummer (R)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

010 ## ‡a ##2001627090

010 ## ‡a pa2002021346

I början av beteckning kan finnas ett två- eller trebokstavigt prefix. Om bokstäver inte finns, lämnas positioner blanka.

  • No labels